تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برنامه تک نوازان شماره 362   زمان برنامه :۱۴:۰۷ دقیقه  حجم برنامه:۱ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :رضا ورزنده   سنتور / محمد موسوی  نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعا

برنامه تک نوازان شماره 362 زمان برنامه :۱۴:۰۷ دقیقه حجم برنامه:۱ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعا

برنامه تک نوازان شماره 362     زمان برنامه :۱۴:۰۷ دقیقه  حجم برنامه:۱ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :رضا ورزنده     سنتور / محمد موسوی    نی / منصور نریمان      عود / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت اطلاعات :...

برنامه تک نوازان شماره 365  زمان برنامه :۱۳:۵۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی   تار / محمد موسوی   نی / حسنعلی دفتری   سه تار / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطل

برنامه تک نوازان شماره 365 زمان برنامه :۱۳:۵۵ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / حسنعلی دفتری سه تار / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطل

برنامه تک نوازان شماره 365     زمان برنامه :۱۳:۵۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی      تار / محمد موسوی     نی / حسنعلی دفتری      سه تار / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت اطلا...

برنامه تک نوازان شماره 367   زمان برنامه :۱۴:۱۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده   سنتور / محمد موسوی   نی / منصور نریمان   عور / جهانگیر ملک   ضرب /  دریافت اط

برنامه تک نوازان شماره 367 زمان برنامه :۱۴:۱۳ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان عور / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اط

برنامه تک نوازان شماره 367       زمان برنامه :۱۴:۱۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده      سنتور / محمد موسوی     نی / منصور نریمان     عور / جهانگیر ملک     ضرب /  دریافت اطلا...

برنامه تک نوازان شماره 370   زمان برنامه :۱۳:۱۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی   تار / محمد موسوی   نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت ا

برنامه تک نوازان شماره 370 زمان برنامه :۱۳:۱۴ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت ا

برنامه تک نوازان شماره 370       زمان برنامه :۱۳:۱۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی      تار / محمد موسوی     نی / منصور نریمان      عود / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطل...

2 اجرای خصوصی از استاد محسن نهانی   نی : سید محسن نهانی تنبک : شاپور رئوفی  اجرای شب مهتابه http://www.mediafire.com/download.php?a30tnc31vrhrvtn  اجرای ترانه کردی (حتما دانلود کنید) http://www.mediafire.com/download.php?w8lovvzra5wgdm4

2 اجرای خصوصی از استاد محسن نهانی نی : سید محسن نهانی تنبک : شاپور رئوفی اجرای شب مهتابه http://www.mediafire.com/download.php?a30tnc31vrhrvtn اجرای ترانه کردی (حتما دانلود کنید) http://www.mediafire.com/download.php?w8lovvzra5wgdm4

2 اجرای خصوصی از استاد محسن نهانی       نی : سید محسن نهانی تنبک : شاپور رئوفی       اجرای شب مهتابه HTTP://WWW.MEDIAFIRE.COM/DOWNLOAD.PHP?A30TNC31VRHRVTN     اجرای ترانه کردی (حتما دانلود کنید) HTTP://WWW.MEDIAFIRE.COM/DOWNLOAD.PHP?W8LOVVZRA5WGDM4...

روشنک گوینده اسطوره ای رادیو درگذشت(تصویری)    با خبر شدیم که بانو روشنک گوینده اسطوره ای رادیو و برنامه گلها دیروز 10 تیر 1391 خورشیدی درگذشتند. روشنک گوینده ای بسیار خوش صدا و زیبایی بخش برنامه ی گلها بود. صدای او همیشه جاودان خواهد ماند.افسوس که ما د

روشنک گوینده اسطوره ای رادیو درگذشت(تصویری) با خبر شدیم که بانو روشنک گوینده اسطوره ای رادیو و برنامه گلها دیروز 10 تیر 1391 خورشیدی درگذشتند. روشنک گوینده ای بسیار خوش صدا و زیبایی بخش برنامه ی گلها بود. صدای او همیشه جاودان خواهد ماند.افسوس که ما د

روشنک گوینده اسطوره ای رادیو درگذشت(تصویری)     با خبر شدیم که بانو روشنک گوینده اسطوره ای رادیو و برنامه گلها دیروز 10 تیر 1391 خورشیدی درگذشتند. روشنک گوینده ای بسیار خوش صدا و زیبایی بخش برنامه ی گلها بود. صدای او همیشه جاودان خواهد ماند.افسوس که ما...

برنامه تک نوازان شماره 374   زمان برنامه :۱۳:۴۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شوشتری نوازندگان :فریدون حافظی   تار /محمد موسوی  نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاع

برنامه تک نوازان شماره 374 زمان برنامه :۱۳:۴۹ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شوشتری نوازندگان :فریدون حافظی تار /محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاع

برنامه تک نوازان شماره 374     زمان برنامه :۱۳:۴۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شوشتری نوازندگان :فریدون حافظی      تار /محمد موسوی    نی / منصور نریمان     عود / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلاعات ...

برنامه تک نوازان شماره 381  زمان برنامه :۱۳:۵۸ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی   تار / حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی   نی / رضا ورزنده   سنتور / منصور

برنامه تک نوازان شماره 381 زمان برنامه :۱۳:۵۸ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / رضا ورزنده سنتور / منصور

برنامه تک نوازان شماره 381     زمان برنامه :۱۳:۵۸ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی      تار / حسنعلی دفتری      سه تار / محمد موسوی      نی / رضا ورزنده     سنتور / منصور ن...

برنامه تک نوازان شماره 396 زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :ابراهیم سر خوش   تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعا

برنامه تک نوازان شماره 396 زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :ابراهیم سر خوش تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعا

برنامه تک نوازان شماره 396   زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :ابراهیم سر خوش     تار / محمد موسوی    نی / منصور نریمان     عود / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلاعات ...

دانلود آلبوم صبحگاهی - عبدالنقی افشار نیا (نی) روی اول 1.  قطعه ی سلام(ساخته استاد حسن کسایی، تنظیم: حسین علیزاده) 2.  تک نوازی کمانچه 3.  چهار مضراب(اجرای گروهی) 4.  تک نوازی تار 5.  لزگی(اجرای گروهی با آواز)   روی دوم 6.  قطعه ای بر

دانلود آلبوم صبحگاهی - عبدالنقی افشار نیا (نی) روی اول 1. قطعه ی سلام(ساخته استاد حسن کسایی، تنظیم: حسین علیزاده) 2. تک نوازی کمانچه 3. چهار مضراب(اجرای گروهی) 4. تک نوازی تار 5. لزگی(اجرای گروهی با آواز) روی دوم 6. قطعه ای بر

دانلود آلبوم صبحگاهی - عبدالنقی افشار نیا (نی)     روی اول 1.    قطعه ی سلام(ساخته استاد حسن کسایی، تنظیم: حسین علیزاده) 2.    تک نوازی کمانچه 3.    چهار مضراب(اجرای گروهی) 4.    تک نوازی تار 5.    لزگی(اجرای گروهی با آواز)   روی دوم 6.    قطعه ای بر ا...

آلبوم سوگ استاد به یاد بزرگ مرد نی ایران استاد حسن کسایی   آلبوم سوگ استاد (در سوگ کسائی) در سوگ بزرگ مرد نی ایران خداوندگار نی ایران زمین آنکه نی را از عدد به افلاک رساند و عمر پر برکت خویش را بر روی هفت بند نی و هفت مرحله کمال رساند  استاد حسن کسائی

آلبوم سوگ استاد به یاد بزرگ مرد نی ایران استاد حسن کسایی آلبوم سوگ استاد (در سوگ کسائی) در سوگ بزرگ مرد نی ایران خداوندگار نی ایران زمین آنکه نی را از عدد به افلاک رساند و عمر پر برکت خویش را بر روی هفت بند نی و هفت مرحله کمال رساند استاد حسن کسائی

آلبوم سوگ استاد به یاد بزرگ مرد نی ایران استاد حسن کسایی      آلبوم سوگ استاد (در سوگ کسائی) در سوگ بزرگ مرد نی ایران خداوندگار نی ایران زمین آنکه نی را از عدد به افلاک رساند و عمر پر برکت خویش را بر روی هفت بند نی و هفت مرحله کمال رساند  استاد حسن کسا...

برنامه تک نوازان شماره 411  زمان برنامه :۱۴:۳۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 411 زمان برنامه :۱۴:۳۰ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 411     زمان برنامه :۱۴:۳۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی    نی / منصور نریمان      عود / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلاعات :ف...

برنامه تک نوازان شماره 414  زمان برنامه :۱۴:۳۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی /  منصور نریمان  عود / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب

برنامه تک نوازان شماره 414 زمان برنامه :۱۴:۳۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب

برنامه تک نوازان شماره 414     زمان برنامه :۱۴:۳۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی    نی /  منصور نریمان    عود / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب ا...

حسین علیشاپور - احسان عبایی - طلیعه دشتی - فرهاد ابراهیم خانی(نی) مشخصات آلبوم نام آلبوم:طلیعه دشتی خواننده:حسین علیشاپور موسیقی:احسان عبایی مدت زمان: 51دقیقه و29 ثانیه حجم:(49.15mb)  Download Album By Mediafaire

حسین علیشاپور - احسان عبایی - طلیعه دشتی - فرهاد ابراهیم خانی(نی) مشخصات آلبوم نام آلبوم:طلیعه دشتی خواننده:حسین علیشاپور موسیقی:احسان عبایی مدت زمان: 51دقیقه و29 ثانیه حجم:(49.15mb) Download Album By Mediafaire

حسین علیشاپور - احسان عبایی - طلیعه دشتی - فرهاد ابراهیم خانی(نی) مشخصات آلبوم نام آلبوم:طلیعه دشتی خواننده:حسین علیشاپور موسیقی:احسان عبایی مدت زمان: 51دقیقه و29  ثانیه حجم:(49.15mb)   Download Album By Mediafaire -----------------------...

علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر  Alireza Ghorbani, Rojan & Tahmoures Pournazeri - Rameshgar & 8 Tasnif Digar علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر    این مجموعه شامل ۹ تصنیف می‌باشد پن

علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر Alireza Ghorbani, Rojan & Tahmoures Pournazeri - Rameshgar & 8 Tasnif Digar علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر این مجموعه شامل ۹ تصنیف می‌باشد پن

علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر ALIREZA GHORBANI, ROJAN & TAHMOURES POURNAZERI - RAMESHGAR & 8 TASNIF DIGAR علیرضا قربانی، روژان و طهمورث پورناظری - رامشگر و هفت تصنیف دیگر      این مجموعه شامل ۹ تصنیف می‌باشدپنج تصنیف ...