تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برنامه تک نوازان شماره 332  زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی    تار / حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی   نی / امیر ناصر افتتاح   ضرب / دری

برنامه تک نوازان شماره 332 زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / امیر ناصر افتتاح ضرب / دری

برنامه تک نوازان شماره 332     زمان برنامه :۱۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :فریدون حافظی        تار / حسنعلی دفتری     سه تار / محمد موسوی      نی / امیر ناصر افتتاح      ضرب / دریا...

برنامه تک نوازان شماره 315   زمان برنامه :۱۴:۱۸ مگابایت  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی    نی / حسنعلی دفتری     سه تار / امیر ناصر افتتاح

برنامه تک نوازان شماره 315 زمان برنامه :۱۴:۱۸ مگابایت حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / حسنعلی دفتری سه تار / امیر ناصر افتتاح

برنامه تک نوازان شماره 315     زمان برنامه :۱۴:۱۸ مگابایت  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی       تار / محمد موسوی        نی / حسنعلی دفتری         سه تار / امیر ناصر افتتاح       ...

پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری پیمان بزرگ نیا (نی) و استاد محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری  گزیده ای از اجرای موسیقی بختیاری را بشنوید

پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری پیمان بزرگ نیا (نی) و استاد محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری گزیده ای از اجرای موسیقی بختیاری را بشنوید

پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری [پیمان بزرگ نیا (نی) و استاد محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری] پیمان بزرگ نیا (نی) و محمد بهداروندی (خواننده) از فرهنگ بختیاری    گزیده ای از اجرای موسیقی بختیاری را بشنوید...

برنامه تک نوازان شماره 350  زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :احمد عبادی   سه تار / محمد موسوی   نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دار

برنامه تک نوازان شماره 350 زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :احمد عبادی سه تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دار

برنامه تک نوازان شماره 350     زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :احمد عبادی      سه تار / محمد موسوی      نی / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد د...

برنامه تک نوازان شماره 345 زمان برنامه :۱۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :مجید نجاحی    سنتور / فریدون حافظی   تار / حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 345 زمان برنامه :۱۳ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :مجید نجاحی سنتور / فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 345   زمان برنامه :۱۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :مجید نجاحی        سنتور / فریدون حافظی      تار / حسنعلی دفتری     سه تار / محمد موسوی    نی / جهانگیر ملک  ...

برنامه تک نوازان شماره 335   زمان برنامه :۱۲:۴۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه : نوازندگان :محمد موسوی   نی / فرهنگ شریف   تار / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات :جناب محسن سعید پور اعلا

برنامه تک نوازان شماره 335 زمان برنامه :۱۲:۴۵ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه : نوازندگان :محمد موسوی نی / فرهنگ شریف تار / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات :جناب محسن سعید پور اعلا

برنامه تک نوازان شماره 335     زمان برنامه :۱۲:۴۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه : نوازندگان :محمد موسوی      نی /  فرهنگ شریف     تار / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلاعات :جناب محسن سعید پور اعلام بر...

برنامه تک نوازان شماره 353   زمان برنامه :۱۳:۵۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی   تار / حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی   نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اط

برنامه تک نوازان شماره 353 زمان برنامه :۱۳:۵۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اط

برنامه تک نوازان شماره 353       زمان برنامه :۱۳:۵۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی     تار / حسنعلی دفتری      سه تار / محمد موسوی     نی / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطلا...

حل مشکل دانلود از مدیا فایر حتما تا کنون متوجه شده اید که سایت اشتراک گذاری مدیا فایر هم فلیتر شده است. کاربران تکنوازان نی می دانند که بیشتر آلبوم ها بر روی سرور مدیا فایر آپلود شده است اما نگران نباشید تکنوازان نی هیچگاه بازدید کنندگان را به حال خود رها

حل مشکل دانلود از مدیا فایر حتما تا کنون متوجه شده اید که سایت اشتراک گذاری مدیا فایر هم فلیتر شده است. کاربران تکنوازان نی می دانند که بیشتر آلبوم ها بر روی سرور مدیا فایر آپلود شده است اما نگران نباشید تکنوازان نی هیچگاه بازدید کنندگان را به حال خود رها

حل مشکل دانلود از مدیا فایر حتما تا کنون متوجه شده اید که سایت اشتراک گذاری مدیا فایر هم فلیتر شده است. کاربران تکنوازان نی می دانند که بیشتر آلبوم ها بر روی سرور مدیا فایر آپلود شده است اما نگران نباشید تکنوازان نی هیچگاه بازدید کنندگان را به حال خود ...

آموزش کامل خوانندگی حرفه ای Singing Success Complete آموزش کامل خوانندگی حرفه ای با Singing Success محبوب ترین مجموعه آموزش خوانندگی امروز می تواند برای شما نیز باشد ! Brett Manning به ساخت این مجموعه آموزشی در طی ۱۰ سال پرداخته است. روش کاری که در این مج

آموزش کامل خوانندگی حرفه ای Singing Success Complete آموزش کامل خوانندگی حرفه ای با Singing Success محبوب ترین مجموعه آموزش خوانندگی امروز می تواند برای شما نیز باشد ! Brett Manning به ساخت این مجموعه آموزشی در طی ۱۰ سال پرداخته است. روش کاری که در این مج

آموزش کامل خوانندگی حرفه ای [Singing Success Complete آموزش کامل خوانندگی حرفه ای با Singing Success] محبوب ترین مجموعه آموزش خوانندگی امروز می تواند برای شما نیز باشد ! Brett Manning به ساخت این مجموعه آموزشی در طی ۱۰ سال پرداخته است. روش کاری که در ا...

EarMaster School امروزه نرم افزارهای مختلف کمک آموزشی را می توان یافت که به وسیله آن ها کاربران می توانند در یادگیری دروس و علوم از آن ها کمک شایانی دریافت نمایند. در این نرم افزارها که هر یک ممکن است بر دروس خاصی تمرکز کرده باشند معمولا از روش های آموزشی

EarMaster School امروزه نرم افزارهای مختلف کمک آموزشی را می توان یافت که به وسیله آن ها کاربران می توانند در یادگیری دروس و علوم از آن ها کمک شایانی دریافت نمایند. در این نرم افزارها که هر یک ممکن است بر دروس خاصی تمرکز کرده باشند معمولا از روش های آموزشی

EarMaster School امروزه نرم افزارهای مختلف کمک آموزشی را می توان یافت که به وسیله آن ها کاربران می توانند در یادگیری دروس و علوم از آن ها کمک شایانی دریافت نمایند. در این نرم افزارها که هر یک ممکن است بر دروس خاصی تمرکز کرده باشند معمولا از روش های آمو...

برنامه تک نوازان شماره 359 زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی   نی / حسنعلی دفتری    سه تار / جهانگیر ملک    ضرب / دریاف

برنامه تک نوازان شماره 359 زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / حسنعلی دفتری سه تار / جهانگیر ملک ضرب / دریاف

برنامه تک نوازان شماره 359   زمان برنامه :۱۳:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی       تار / محمد موسوی      نی / حسنعلی دفتری       سه تار / جهانگیر ملک       ضرب / دریافت ...

برنامه تک نوازان شماره 354 زمان برنامه :۱۳:۳۸ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :اسد الله ملک    ویلن / رضا ورزنده    سنتور / محمد موسوی   نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 354 زمان برنامه :۱۳:۳۸ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :اسد الله ملک ویلن / رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 354   زمان برنامه :۱۳:۳۸ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :اسد الله ملک       ویلن / رضا ورزنده       سنتور / محمد موسوی     نی / منصور نریمان      عود / جهانگیر ملک  ...

برنامه تک نوازان شماره 357  زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی   تار / حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی   نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت ا

برنامه تک نوازان شماره 357 زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت ا

برنامه تک نوازان شماره 357     زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۲ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی      تار / حسنعلی دفتری     سه تار / محمد موسوی      نی / جهانگیر ملک      ضرب / دریافت اطل...

محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی  Reza Darabi & Mohammad Saed - Gelareh, Naghmehaye Mahali Kermanshahi محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی  از حد گذشت درد و به درمان نمی رسیم بر لب رسید

محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی Reza Darabi & Mohammad Saed - Gelareh, Naghmehaye Mahali Kermanshahi محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی از حد گذشت درد و به درمان نمی رسیم بر لب رسید

محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی     REZA DARABI & MOHAMMAD SAED - GELAREH, NAGHMEHAYE MAHALI KERMANSHAHI محمد رضا دارابی و محمد ساعد - گلاره، نغمه‌های محلی کردی کرمانشاهی   از حد گذشت درد و به درمان نمی رسیم بر لب رسید...

دانلود نرم افزار آموزش مقدماتی تئوری موسیقی با Piano Professor 3.3 http://img.vatandownload.com/software/user/hadi-arjmand/picture/9-9/piano_professor.jpg   Piano Professor نرم افزار آموزشی است که برنده جایزه مسابقات award winning Piano شده است.این نرم ا

دانلود نرم افزار آموزش مقدماتی تئوری موسیقی با Piano Professor 3.3 http://img.vatandownload.com/software/user/hadi-arjmand/picture/9-9/piano_professor.jpg Piano Professor نرم افزار آموزشی است که برنده جایزه مسابقات award winning Piano شده است.این نرم ا

دانلود نرم افزار آموزش مقدماتی تئوری موسیقی با Piano Professor 3.3 [http://img.vatandownload.com/software/user/hadi-arjmand/picture/9-9/piano_professor.jpg]   Piano Professor نرم افزار آموزشی است که برنده جایزه مسابقات award winning Piano شده است.این ن...