تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری آموزش موسیقی سنتی آموزش موسیقی   فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری  دانلود قسمت 1 / دانلود قسمت 2 دانلود قسم

فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری آموزش موسیقی سنتی آموزش موسیقی فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری دانلود قسمت 1 / دانلود قسمت 2 دانلود قسم

فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری [آموزش موسیقی سنتی] [آموزش موسیقی]   فیلم از تحلیل علمی موسیقی ایران توسط استاد حنانه به همراهی استادان قوامی، شهناز و بهاری   دانلود قسمت 1 / دانلود قسمت 2 دانلود ...

برنامه تک نوازان شماره 204   زمان برنامه :۱۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی   تار / منصور نریمان   عود / محمد موسوی  نی / رضا ورزنده   سنتور / دریافت اطلا

برنامه تک نوازان شماره 204 زمان برنامه :۱۴ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی تار / منصور نریمان عود / محمد موسوی نی / رضا ورزنده سنتور / دریافت اطلا

برنامه تک نوازان شماره 204       زمان برنامه :۱۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی     تار  /  منصور نریمان     عود / محمد موسوی    نی / رضا ورزنده     سنتور / دریافت اطلاعا...

برنامه تک نوازان شماره 206  زمان برنامه :۱۴:۴۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی /  رضا ورزنده   سنتور / جهانگیر ملک  ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 206 زمان برنامه :۱۴:۴۷ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / رضا ورزنده سنتور / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 206     زمان برنامه :۱۴:۴۷ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی    نی /  رضا ورزنده     سنتور / جهانگیر ملک    ضرب / دریافت اطلاعات :ف...

برنامه تک نوازان شماره 214   زمان برنامه :۱۴:۴۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه )تک توازی - همنوازی (: عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :احمد عبادی   سه تار / فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات :

برنامه تک نوازان شماره 214 زمان برنامه :۱۴:۴۴ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه )تک توازی - همنوازی (: عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :احمد عبادی سه تار / فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات :

برنامه تک نوازان شماره 214       زمان برنامه :۱۴:۴۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه )تک توازی - همنوازی (: عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :احمد عبادی     سه تار / فریدون حافظی    تار / محمد موسوی   نی / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت اطلاعات :فه...

دانلود آلبوم راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی   راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی  آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد.  نی : فردین زارعی

دانلود آلبوم راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد. نی : فردین زارعی

دانلود آلبوم راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی       راز نی 1 تحقیقی در ردیف ها و تصانیف ایرانی   آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد.   نی : فردین زارعی...

دانلود آلبوم راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی  دانلود راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی  آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد.   1.سوگ نامه (در سوگ

دانلود آلبوم راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی دانلود راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد. 1.سوگ نامه (در سوگ

دانلود آلبوم راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی     دانلود راز نی 2 تحقیق در آواها و نواهای ایرانی   آلبوم راز نی 1 و 2 را بصورت تحقیقی توسط آقای فردین زارعی اجرا شده که هدف ایشان این بوده که ازیک نی میتوان چه فواصلی ایجاد کرد.     1.سوگ نامه (در ...

برنامه تک نوازان شماره 220  زمان برنامه :۱۵:۰۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه ( مخالف ) نوازندگان :اسد الله ملک   ویلن / فرهنگ شریف  تار / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت

برنامه تک نوازان شماره 220 زمان برنامه :۱۵:۰۹ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه ( مخالف ) نوازندگان :اسد الله ملک ویلن / فرهنگ شریف تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت

برنامه تک نوازان شماره 220     زمان برنامه :۱۵:۰۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه ( مخالف ) نوازندگان :اسد الله ملک      ویلن / فرهنگ شریف   تار / محمد موسوی    نی / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت ا...

اجرای تصویری استاد فروتن استاد یوسف فروتن ویدئوی ۱۳ دقیقه ای از اجرای استاد فروتن در حافظیه  لینک دانلود  منبع: موسیقی سنتی

اجرای تصویری استاد فروتن استاد یوسف فروتن ویدئوی ۱۳ دقیقه ای از اجرای استاد فروتن در حافظیه لینک دانلود منبع: موسیقی سنتی

اجرای تصویری استاد فروتن   [استاد یوسف فروتن] ویدئوی ۱۳ دقیقه ای از اجرای استاد فروتن در حافظیه     لینک دانلود   منبع: موسیقی ...

برنامه تک نوازان شماره 215   زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی   تار / محمد موسوی  نی / رضا ورزنده  سنتور / منصور نریمان  عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 215 زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / رضا ورزنده سنتور / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 215       زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی     تار / محمد موسوی    نی / رضا ورزنده    سنتور / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک    ...

برنامه تک نوازان شماره 218   زمان برنامه :۱۳:۴۲ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی  تار / حسنعلی دفتری  سه تار / محمد موسوی   نی / منصور نریمان  عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 218 زمان برنامه :۱۳:۴۲ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک

برنامه تک نوازان شماره 218       زمان برنامه :۱۳:۴۲ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :فریدون حافظی    تار / حسنعلی دفتری    سه تار / محمد موسوی     نی / منصور نریمان   عود / جهانگیر ملک  ...

مجموعه دف و رباب -بیژن کامکار- محمد علی کیانی نژاد(نی)       این ساز شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن است. چنانکه از کتاب‌های موسیقی و نوشته‌ها و اشعار بر می‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و حفظ وزن به کار می‌رفته و رکن اصلی

مجموعه دف و رباب -بیژن کامکار- محمد علی کیانی نژاد(نی) این ساز شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن است. چنانکه از کتاب‌های موسیقی و نوشته‌ها و اشعار بر می‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و حفظ وزن به کار می‌رفته و رکن اصلی

مجموعه دف و رباب -بیژن کامکار- محمد علی کیانی نژاد(نی)          این ساز شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن است. چنانکه از کتاب‌های موسیقی و نوشته‌ها و اشعار بر می‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و حفظ وزن به کار می‌رفته و رکن اصلی ...

تاریخ موسیقی ایران به روایت استاد لطفی پخش شده در رادیو پیام  استاد محمد رضا لطفی استاد لطفی در این برنامه که روزهای پنج شنبه ساعت ۹:۳۰ از رادیو پیام پخش میشه به بررسی تاریخ موسیقی ایران می پردازند و شناخت جامع و کاملی از تاریخ موسیقی به شنونده میدهند.

تاریخ موسیقی ایران به روایت استاد لطفی پخش شده در رادیو پیام استاد محمد رضا لطفی استاد لطفی در این برنامه که روزهای پنج شنبه ساعت ۹:۳۰ از رادیو پیام پخش میشه به بررسی تاریخ موسیقی ایران می پردازند و شناخت جامع و کاملی از تاریخ موسیقی به شنونده میدهند.

تاریخ موسیقی ایران به روایت استاد لطفی پخش شده در رادیو پیام   [استاد محمد رضا لطفی] استاد لطفی در این برنامه که روزهای پنج شنبه ساعت ۹:۳۰ از رادیو پیام پخش میشه به بررسی تاریخ موسیقی ایران می پردازند و شناخت جامع و کاملی از تاریخ موسیقی به شنونده میده...

شناخت موسیقی دستگاهی ایران با کلام استاد لطفی در صورتی که در دانلود فایل ها مشکل دارید از روش زیر استفاده کنید: 1- در صورتی که از مرورگر Internet Explorer استفاده می کنید بر روی آیکون دانلود دانلود، کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید. 2

شناخت موسیقی دستگاهی ایران با کلام استاد لطفی در صورتی که در دانلود فایل ها مشکل دارید از روش زیر استفاده کنید: 1- در صورتی که از مرورگر Internet Explorer استفاده می کنید بر روی آیکون دانلود دانلود، کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنید. 2

شناخت موسیقی دستگاهی ایران با کلام استاد لطفی در صورتی که در دانلود فایل ها مشکل دارید از روش زیر استفاده کنید: 1- در صورتی که از مرورگر Internet Explorer استفاده می کنید بر روی آیکون دانلود [دانلود]، کلیک راست کنید و گزینه Save Target As را انتخاب کنی...