تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

در غم استاد    دریغا که رفت از بر ما کسایی که دیگر نخیزد زنایی نوایی زخون جگر دیده ها را بشویید کسایی زد این بار ساز جدایی زده چنگ بغضی نهان در گلویم که ای جان خسته چرا در نیایی شکسته ببینم تو را چرخ کژ رو مگر سیرگشتی زنای کسایی چرا بلبل باغ ما

در غم استاد دریغا که رفت از بر ما کسایی که دیگر نخیزد زنایی نوایی زخون جگر دیده ها را بشویید کسایی زد این بار ساز جدایی زده چنگ بغضی نهان در گلویم که ای جان خسته چرا در نیایی شکسته ببینم تو را چرخ کژ رو مگر سیرگشتی زنای کسایی چرا بلبل باغ ما

در غم استاد     دریغا که رفت از بر ما کسایی که دیگر نخیزد زنایی نوایی زخون جگر دیده ها را بشویید کسایی زد این بار ساز جدایی زده چنگ بغضی نهان در گلویم که ای جان خسته چرا در نیایی شکسته ببینم تو را چرخ کژ رو مگر سیرگشتی زنای کسایی چرا بلبل باغ ما را ربو...

حسام الدین سراج : استاد کسایی از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود   خبرگزاری ایمنا: حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی دستگاهی ایرانی گفت: استاد حسن کسایی، استاد بی بدیل موسیقی ایرانی است و از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود.  به گزارش خبرنگار سرویس فره

حسام الدین سراج : استاد کسایی از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود خبرگزاری ایمنا: حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی دستگاهی ایرانی گفت: استاد حسن کسایی، استاد بی بدیل موسیقی ایرانی است و از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود. به گزارش خبرنگار سرویس فره

حسام الدین سراج : استاد کسایی از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود   خبرگزاری ایمنا: حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی دستگاهی ایرانی گفت: استاد حسن کسایی، استاد بی بدیل موسیقی ایرانی است و از نسلی می‌آید که دیگر تکرار نمی‌شود.   به گزارش خبرنگار سرویس فر...

بزرگداشت حسن کسایی برگزار می شود  مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری از برگزاری بزرگداشتی برای حسن کسایی همزمان با چهلم این هنرمند خبر داد. سید عباس سجادی مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی

بزرگداشت حسن کسایی برگزار می شود مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری از برگزاری بزرگداشتی برای حسن کسایی همزمان با چهلم این هنرمند خبر داد. سید عباس سجادی مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی

بزرگداشت حسن کسایی برگزار می شود مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری از برگزاری بزرگداشتی برای حسن کسایی همزمان با چهلم این هنرمند خبر داد. سید عباس سجادی مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی...

برنامه تک نوازان شماره 120   زمان برنامه :۱۵:۳۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرست کامل

برنامه تک نوازان شماره 120 زمان برنامه :۱۵:۳۳ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرست کامل

برنامه تک نوازان شماره 120       زمان برنامه :۱۵:۳۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی    تار / محمد موسوی    نی / منصور نریمان   بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گل...

برنامه تک نوازان شماره 120   زمان برنامه :۱۵:۳۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرست کامل

برنامه تک نوازان شماره 120 زمان برنامه :۱۵:۳۳ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرست کامل

برنامه تک نوازان شماره 129   زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :منصور نریمان  بربط ( عود ) / فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک  ضرب / دریافت اطلا

برنامه تک نوازان شماره 129 زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :منصور نریمان بربط ( عود ) / فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلا

برنامه تک نوازان شماره 129     زمان برنامه :۱۴:۱۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :منصور نریمان    بربط ( عود ) / فریدون حافظی   تار / محمد موسوی    نی / جهانگیر ملک    ضرب / دریافت اطلاعات...

برنامه تک نوازان شماره 152 زمان برنامه :۱۶:۳۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری  تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فه

برنامه تک نوازان شماره 152 زمان برنامه :۱۶:۳۵ دقیقه حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی تار / حسنعلی دفتری تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فه

برنامه تک نوازان شماره 152   زمان برنامه :۱۶:۳۵ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی  تار / حسنعلی دفتری   تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان   بربط ( عود ) / دریافت اطلاعات :فهرس...

برنامه تک نوازان شماره 138  زمان برنامه :۱۴:۵۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / جهانگیر ملک  ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 138 زمان برنامه :۱۴:۵۳ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات

برنامه تک نوازان شماره 138     زمان برنامه :۱۴:۵۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :ماهور نوازندگان :فریدون حافظی  تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان    بربط ( عود ) / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات :...

برنامه تک نوازان شماره 133   زمان برنامه :۱۵:۱۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی  سه تار / رضا ورزنده   سنتور / محمد موسوی  نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / ج

برنامه تک نوازان شماره 133 زمان برنامه :۱۵:۱۰ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی سه تار / رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / ج

برنامه تک نوازان شماره 133     زمان برنامه :۱۵:۱۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :فریدون حافظی   سه تار  /  رضا ورزنده     سنتور / محمد موسوی    نی /  منصور نریمان   بربط ( عود ) / جهان...

برنامه تک نوازان شماره 162  زمان برنامه :۱۴:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی   تار / علی اصغر بهاری  کمانچه / محمد موسوی  نی / رضا ورزنده   سنتور / منصور نریمان

برنامه تک نوازان شماره 162 زمان برنامه :۱۴:۲۶ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی تار / علی اصغر بهاری کمانچه / محمد موسوی نی / رضا ورزنده سنتور / منصور نریمان

برنامه تک نوازان شماره 162     زمان برنامه :۱۴:۲۶ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی     تار / علی اصغر بهاری   کمانچه / محمد موسوی   نی / رضا ورزنده     سنتور / منصور نریمان ...

برنامه تک نوازان شماره 164 زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی   تار / علی اصغر بهاری  کمانچه / رضا ورزنده   سنتور / محمد موسوی  نی / منصور نریمان

برنامه تک نوازان شماره 164 زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی تار / علی اصغر بهاری کمانچه / رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان

برنامه تک نوازان شماره 164   زمان برنامه :۱۴:۲۹ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی     تار / علی اصغر بهاری   کمانچه / رضا ورزنده     سنتور / محمد موسوی    نی / منصور نریمان  ...

برنامه تک نوازان شماره 153  زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده  سنتور / محمد موسوی نی /  منصور نریمان  بربط ( عود ) دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها -

برنامه تک نوازان شماره 153 زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده سنتور / محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها -

برنامه تک نوازان شماره 153     زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون نوازندگان :رضا ورزنده   سنتور / محمد موسوی  نی /  منصور نریمان   بربط ( عود ) دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جن...

کنسرت تصویری جشن هنر استاد شجریان - توس سال 1356    دانلود کنسرت تصویری جشن هنر - توس سال 1356     قسمت اول : http://www.mediafire.com/?7j2g90h1fd9j7v7 قسمت دوم http://www.mediafire.com/?tla1oc6y3edza5y قسمت سوم http://www.mediafire.com/?3nag2

کنسرت تصویری جشن هنر استاد شجریان - توس سال 1356 دانلود کنسرت تصویری جشن هنر - توس سال 1356 قسمت اول : http://www.mediafire.com/?7j2g90h1fd9j7v7 قسمت دوم http://www.mediafire.com/?tla1oc6y3edza5y قسمت سوم http://www.mediafire.com/?3nag2

کنسرت تصویری جشن هنر استاد شجریان - توس سال 1356   دانلود کنسرت تصویری جشن هنر - توس سال 1356      قسمت اول : http://www.mediafire.com/?7j2g90h1fd9j7v7 قسمت دوم http://www.mediafire.com/?tla1oc6y3edza5y قسمت سوم http://www.mediafire.com/?3nag2gzdtbqp8p...

دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر          دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر       http://www.mediafire.com/?p6k2k361dp8cx8p 53.3 MB    رمز عبور : musicirani

دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر http://www.mediafire.com/?p6k2k361dp8cx8p 53.3 MB رمز عبور : musicirani

دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر           دانلود آلبوم ترانه های کوچک برای بیداری (ترانه های مهد کودک) از ناصر نظر         http://www.mediafire.com/?p6k2k361dp8cx8p 53.3 MB     رمز عبور : musiciranian1.blogfa.co...