تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ناصح‌پور : استاد حسن کسایی نی را استادانه نگهبانی کرد  استاد نصرالله ناصح‌پور برای درگذشت استاد حسن کسایی متنی را منتشر کرد. به گزارش ایسنا ، نصرالله ناصح پورـ استاد پیشکسوت ردیف‌های آوازی ـ به مناسبت درگذشت استاد بزرگ نی، زنده‌یاد استاد حسن کسایی در پیا

ناصح‌پور : استاد حسن کسایی نی را استادانه نگهبانی کرد استاد نصرالله ناصح‌پور برای درگذشت استاد حسن کسایی متنی را منتشر کرد. به گزارش ایسنا ، نصرالله ناصح پورـ استاد پیشکسوت ردیف‌های آوازی ـ به مناسبت درگذشت استاد بزرگ نی، زنده‌یاد استاد حسن کسایی در پیا

ناصح‌پور : استاد حسن کسایی نی را استادانه نگهبانی کرد >>>   استاد نصرالله ناصح‌پور برای درگذشت استاد حسن کسایی متنی را منتشر کرد. >>>    >>>   به گزارش ایسنا ، نصرالله ناصح پورـ استاد پیشکسوت ردیف‌های آوازی ـ به مناسبت درگذشت استاد بزرگ نی، زنده‌یاد اس...

برنامه تک نوازان شماره 103  زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : ؟ عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :محمد موسوی  نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / اسد الله ملک  ویلن / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گل

برنامه تک نوازان شماره 103 زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : ؟ عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / اسد الله ملک ویلن / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گل

برنامه تک نوازان شماره 103     زمان برنامه :۱۵:۲۳ دقیقه  حجم برنامه:۱۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : ؟ عنوان : دستگاه :دشتی نوازندگان :محمد موسوی    نی / منصور نریمان    بربط  ( عود ) / اسد الله ملک   ویلن / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گله...

برنامه تک نوازان شماره 101 زمان برنامه :۱۶:۰۱ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :منصور صارمی  سنتور / حسن ناهید  نی /  جهانگیر ملک  ضرب / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب اح

برنامه تک نوازان شماره 101 زمان برنامه :۱۶:۰۱ دقیقه حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :منصور صارمی سنتور / حسن ناهید نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب اح

برنامه تک نوازان شماره 101   زمان برنامه :۱۶:۰۱ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :افشاری نوازندگان :منصور صارمی   سنتور / حسن ناهید   نی /  جهانگیر ملک    ضرب / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها - جناب احمد...

جاودانه ها-تکنوازی زنده یاد استاد حسن کسایی در اواز بیات ترک به اهتمام واجرای دکتر گلشن ابراهیمی بخش اول تکنوازی زنده یاد حسن کسایی در اواز بیات ترک  دکتر گلشن ابراهیمی بزرگمردی بود که خدمات شایسته ای به فرهنگ و ادب وهنر این سرزمین انجام داد که اهالی م

جاودانه ها-تکنوازی زنده یاد استاد حسن کسایی در اواز بیات ترک به اهتمام واجرای دکتر گلشن ابراهیمی بخش اول تکنوازی زنده یاد حسن کسایی در اواز بیات ترک دکتر گلشن ابراهیمی بزرگمردی بود که خدمات شایسته ای به فرهنگ و ادب وهنر این سرزمین انجام داد که اهالی م

جاودانه ها-تکنوازی زنده یاد استاد حسن کسایی در اواز بیات ترک به اهتمام واجرای دکتر گلشن ابراهیمی بخش اول تکنوازی زنده یاد حسن کسایی در اواز بیات ترک   دکتر گلشن ابراهیمی بزرگمردی بود که خدمات شایسته ای به فرهنگ و ادب وهنر این سرزمین انجام داد که اهالی ...

کنسرت استاد تاج و استاد کسایی استاد مسلم نی و استاد تهرانی   دانلود قسمت1 / دانلود قسمت2 / دانلود قسمت3  منبع: وبلاگ گلبانگ

کنسرت استاد تاج و استاد کسایی استاد مسلم نی و استاد تهرانی دانلود قسمت1 / دانلود قسمت2 / دانلود قسمت3 منبع: وبلاگ گلبانگ

کنسرت استاد تاج و استاد کسایی استاد مسلم نی و استاد تهرانی     دانلود قسمت1 / دانلود قسمت2 / دانلود قسمت3   منبع: وبلاگ گل...

تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان  تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان روانش شاد

تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان روانش شاد

تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان   تکنوازی نی استاد حسن کسایی در نخستین جشنواره فرهنگی هنری نی نوازان روانش شاد...

برگ سبز برنامه شماره 1 زمان برنامه :۲۶:۵۷ حجم برنامه :۶۸/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : عـــزم آن دارم کـــه امشب نیمـــــه مست                       پــــای کــــوبــــان کــــوزه دردی بــه دست ســـــر بـــــه بـــازار قلنـــــدر بـــــ

برگ سبز برنامه شماره 1 زمان برنامه :۲۶:۵۷ حجم برنامه :۶۸/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : عـــزم آن دارم کـــه امشب نیمـــــه مست پــــای کــــوبــــان کــــوزه دردی بــه دست ســـــر بـــــه بـــازار قلنـــــدر بـــــ

برگ سبز برنامه شماره 1 زمان برنامه :۲۶:۵۷ حجم برنامه :۶۸/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : عـــزم آن دارم کـــه امشب نیمـــــه مست                                            پــــای کــــوبــــان کــــوزه دردی بــه دست ســـــر بـــــه بـــازار قلنـــــدر بـــــر ...

مراسم ترحیم استاد کسایی مجلس ترحیم استاد حسن کسایی یکشنبه ۲۸/۳/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۱ صبح در مسجد سید اصفهان برگزار میشود  روحش شاد

مراسم ترحیم استاد کسایی مجلس ترحیم استاد حسن کسایی یکشنبه ۲۸/۳/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۱ صبح در مسجد سید اصفهان برگزار میشود روحش شاد

مراسم ترحیم استاد کسایی مجلس ترحیم _استاد حسن کسایی_ یکشنبه ۲۸/۳/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۱ صبح در مسجد سید اصفهان برگزار میشود روحش...

برنامه تک نوازان شماره 107  زمان برنامه :۱۶:۵۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :بیات اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی  تار / منصور نریمان  بربط ( عود ) / کامران داروغه  کمانچه / محمد موسوی نی / جه

برنامه تک نوازان شماره 107 زمان برنامه :۱۶:۵۴ دقیقه حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :بیات اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی تار / منصور نریمان بربط ( عود ) / کامران داروغه کمانچه / محمد موسوی نی / جه

برنامه تک نوازان شماره 107     زمان برنامه :۱۶:۵۴ دقیقه  حجم برنامه:۱۵ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :بیات اصفهان نوازندگان :فریدون حافظی   تار / منصور نریمان   بربط ( عود ) / کامران داروغه    کمانچه /  محمد موسوی  نی / جه...

برنامه تک نوازان شماره 105  زمان برنامه :۱۴:۳۱ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :محمد موسوی  نی / منصور نریمان  بربط ( عود ) / جهانگیر ملک  ضرب /  دریافت اطلاعات :فهرست کامل گل

برنامه تک نوازان شماره 105 زمان برنامه :۱۴:۳۱ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :محمد موسوی نی / منصور نریمان بربط ( عود ) / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات :فهرست کامل گل

برنامه تک نوازان شماره 105     زمان برنامه :۱۴:۳۱ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) :؟ عنوان : دستگاه :ابو عطا نوازندگان :محمد موسوی   نی / منصور نریمان   بربط ( عود ) / جهانگیر ملک    ضرب /  دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها...

دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349     دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349      http://www.mediafire.com/?ktl9wn15mt8lybf http://www.mediafire.com/?5msfq85ww3a583n http://www.mediafire.com/?9m7wma3c628iwkx   هر

دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349 دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349 http://www.mediafire.com/?ktl9wn15mt8lybf http://www.mediafire.com/?5msfq85ww3a583n http://www.mediafire.com/?9m7wma3c628iwkx هر

دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349       دانلود اجرای دونوازی از جشنواره هنر شیراز سال 1349       http://www.mediafire.com/?ktl9wn15mt8lybf http://www.mediafire.com/?5msfq85ww3a583n http://www.mediafire.com/?9m7wma3c628iwkx   هر سه قسمت...