تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برگ سبز برنامه شماره 283  زمان برنامه :۲۴:۱۲ دقیقه  حجم برنامه :۱۸ مگابایت شعر ابتدا : کیستم من قطره اشک ز چشم افتاده ای راز باغ لاله با درد و غم همزاده ای شعله لرزان شمعی در گذرگاه نسیم رمز بی پروائی پروانه دلداده ای درد پنهان دلی چون درد اندر جام

برگ سبز برنامه شماره 283 زمان برنامه :۲۴:۱۲ دقیقه حجم برنامه :۱۸ مگابایت شعر ابتدا : کیستم من قطره اشک ز چشم افتاده ای راز باغ لاله با درد و غم همزاده ای شعله لرزان شمعی در گذرگاه نسیم رمز بی پروائی پروانه دلداده ای درد پنهان دلی چون درد اندر جام

برگ سبز برنامه شماره 283     زمان برنامه :۲۴:۱۲ دقیقه  حجم برنامه :۱۸ مگابایت شعر ابتدا : کیستم من قطره اشک ز چشم افتاده ای راز باغ لاله با درد و غم همزاده ای شعله لرزان شمعی در گذرگاه نسیم رمز بی پروائی پروانه دلداده ای درد پنهان دلی چون درد اندر جام ...

برگ سبز برنامه شماره 279 زمان برنامه :۱۹:۲۵ دقیقه  حجم برنامه :۱۹ مگابایت شعر ابتدا : غم را زمن و مرا گزیر از غم نیست یاران قدیم را گزیر از هم نیست غم خوی به من کرده و من خوی به غم همچون من و غم دو یار در عالم نیست اگر گویم نهال قامتت دلجوست میرنجی

برگ سبز برنامه شماره 279 زمان برنامه :۱۹:۲۵ دقیقه حجم برنامه :۱۹ مگابایت شعر ابتدا : غم را زمن و مرا گزیر از غم نیست یاران قدیم را گزیر از هم نیست غم خوی به من کرده و من خوی به غم همچون من و غم دو یار در عالم نیست اگر گویم نهال قامتت دلجوست میرنجی

برگ سبز برنامه شماره 279   زمان برنامه :۱۹:۲۵ دقیقه  حجم برنامه :۱۹ مگابایت شعر ابتدا : غم را زمن و مرا گزیر از غم نیست یاران قدیم را گزیر از هم نیست غم خوی به من کرده و من خوی به غم همچون من و غم دو یار در عالم نیست اگر گویم نهال قامتت دلجوست میرنجی ا...

برگ سبز برنامه شماره 286  زمان برنامه :۲۵:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ما را به دیده شوق تماشا نمانده است از شور عشق جز دل رسوا نمانده است صد حیف از آن حکایت شیرین بامداد که اکنون به شام تیره از او جا نمانده است افسانه بود آن همه شو

برگ سبز برنامه شماره 286 زمان برنامه :۲۵:۱۳ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ما را به دیده شوق تماشا نمانده است از شور عشق جز دل رسوا نمانده است صد حیف از آن حکایت شیرین بامداد که اکنون به شام تیره از او جا نمانده است افسانه بود آن همه شو

برگ سبز برنامه شماره 286     زمان برنامه :۲۵:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ما را به دیده شوق تماشا نمانده است از شور عشق جز دل رسوا نمانده است صد حیف از آن حکایت شیرین بامداد که اکنون به شام تیره از او جا نمانده است افسانه بود آن همه شوق...

برگ سبز برنامه شماره 285  زمان برنامه :۲۶:۳۴ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ماست دیده ما قدح ما دل ما شیشه ما چه از آن مه عوض مهر به جز کین طلبیم که جفا پیشه او گشت و وفا پیشه ما ما در این بادیه آن خار بن تش

برگ سبز برنامه شماره 285 زمان برنامه :۲۶:۳۴ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ماست دیده ما قدح ما دل ما شیشه ما چه از آن مه عوض مهر به جز کین طلبیم که جفا پیشه او گشت و وفا پیشه ما ما در این بادیه آن خار بن تش

برگ سبز برنامه شماره 285     زمان برنامه :۲۶:۳۴ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ماست دیده ما قدح ما دل ما شیشه ما چه از آن مه عوض مهر به جز کین طلبیم که جفا پیشه او گشت و وفا پیشه ما ما در این بادیه آن خار بن تشنه...

اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا  Asadollah Malek & Orchester - Morghe Sheyda اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا  شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟ از ازل ای

اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا Asadollah Malek & Orchester - Morghe Sheyda اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟ از ازل ای

اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا ASADOLLAH MALEK & ORCHESTER - MORGHE SHEYDA اسدلله ملک و ارکستر - مرغ شیدا   شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟ از ازل ایل ...

درخواست آلبوم " عریان " - تک نوازی نی آقای kees با دکلمه خانم سارا گودرزی     : آلبوم " عریان Oryan " کاری از :  Sara Goudarzi & Kees van den Doel با اشعار باباطاهر عریان رو اگه کسی داره خوشحال میشم با ما قسمت کنه .  دمو

درخواست آلبوم " عریان " - تک نوازی نی آقای kees با دکلمه خانم سارا گودرزی : آلبوم " عریان Oryan " کاری از : Sara Goudarzi & Kees van den Doel با اشعار باباطاهر عریان رو اگه کسی داره خوشحال میشم با ما قسمت کنه . دمو

درخواست آلبوم " عریان " - تک نوازی نی آقای kees با دکلمه خانم سارا گودرزی     * :  آلبوم " عریان  Oryan " کاری از  :   Sara Goudarzi & Kees van den Doel  با اشعار باباطاهر عریان رو اگه کسی داره  خوشحال میشم با ما قسمت کنه .   دموی این آلبوم رو از سایت ...

برگ سبز برنامه شماره 289 زمان برنامه :۲۸:۰۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : چون کند تدبیر ما در عشق بازی پیر ما خنده آید عقل را بر ما و بر تدبیر ما گرچه کاری نیست اما بی گزندی نیست هم تیر پیکان کنده یعنی آه بی تاثیر ما طی شد ایام جوانی بی

برگ سبز برنامه شماره 289 زمان برنامه :۲۸:۰۲ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : چون کند تدبیر ما در عشق بازی پیر ما خنده آید عقل را بر ما و بر تدبیر ما گرچه کاری نیست اما بی گزندی نیست هم تیر پیکان کنده یعنی آه بی تاثیر ما طی شد ایام جوانی بی

برگ سبز برنامه شماره 289   زمان برنامه :۲۸:۰۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : چون کند تدبیر ما در عشق بازی پیر ما خنده آید عقل را بر ما و بر تدبیر ما گرچه کاری نیست اما بی گزندی نیست هم تیر پیکان کنده یعنی آه بی تاثیر ما طی شد ایام جوانی بی خ...

برگ سبز برنامه شماره 287  زمان برنامه :۲۴:۴۲ مگابایت  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبائی که هرکس با دلارامی سری دارند و سودائی قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد هزاران سرو بستانی فدای سرو بالائی مرا وقتی ز نزد

برگ سبز برنامه شماره 287 زمان برنامه :۲۴:۴۲ مگابایت حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبائی که هرکس با دلارامی سری دارند و سودائی قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد هزاران سرو بستانی فدای سرو بالائی مرا وقتی ز نزد

برگ سبز برنامه شماره 287     زمان برنامه :۲۴:۴۲ مگابایت  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبائی که هرکس با دلارامی سری دارند و سودائی قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد هزاران سرو بستانی فدای سرو بالائی مرا وقتی ز نزدیک...

اسکندر ابادی - پیکر تراش- احمد انوشه(نی)  Eskandar Abadi - Peykar Tarash اسکندر ابادی - پیکر تراش  پیکرتراش پیرم و با تیشه ی خیال یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم ناز هزار چشم سیه را خریده ام بر قامتت که وسوسه ی شستشو در او

اسکندر ابادی - پیکر تراش- احمد انوشه(نی) Eskandar Abadi - Peykar Tarash اسکندر ابادی - پیکر تراش پیکرتراش پیرم و با تیشه ی خیال یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم ناز هزار چشم سیه را خریده ام بر قامتت که وسوسه ی شستشو در او

اسکندر ابادی - پیکر تراش- احمد انوشه(نی) ESKANDAR ABADI - PEYKAR TARASH اسکندر ابادی - پیکر تراش   پیکرتراش پیرم و با تیشه ی خیال یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم ناز هزار چشم سیه را خریده ام بر قامتت که وسوسه ی شستشو در ا...

کتاب ژیله مو گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نـــــــــــــــــــی   نام کتاب : ژیله مو نویسنده: رشید حیدری ناشر: چنگ تاریخ انتشار : 1388 قیمت پشت جلد : 4000 تومان توضیح: گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نی (قابل استفاده برای کلیه ی سازها)

کتاب ژیله مو گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نـــــــــــــــــــی نام کتاب : ژیله مو نویسنده: رشید حیدری ناشر: چنگ تاریخ انتشار : 1388 قیمت پشت جلد : 4000 تومان توضیح: گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نی (قابل استفاده برای کلیه ی سازها)

کتاب ژیله مو گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نـــــــــــــــــــی   نام کتاب : ژیله مو نویسنده: رشید حیدری ناشر: چنگ تاریخ انتشار : 1388 قیمت پشت جلد : 4000 تومان توضیح: گزیده ای از 153 آهنگ کردی برای نی (قابل استفاده برای کلیه ی سا...

نت سریال امام علی برای نی   با تشکر از استاد عزیزم جناب سید محسن نهانی به خاطر در اختیار گذاشتن این نت خاطره انگیز و بسیار زیبا  اجرای نت امام علی توسط استاد محسن نهانی اجرای شماره 1 : اجرای شماره 2 :

نت سریال امام علی برای نی با تشکر از استاد عزیزم جناب سید محسن نهانی به خاطر در اختیار گذاشتن این نت خاطره انگیز و بسیار زیبا اجرای نت امام علی توسط استاد محسن نهانی اجرای شماره 1 : اجرای شماره 2 :

نت سریال امام علی برای نی   با تشکر از استاد عزیزم جناب سید محسن نهانی به خاطر در اختیار گذاشتن این نت خاطره انگیز و بسیار زیبا   اجرای نت امام علی توسط استاد محسن نهانی اجرای شماره 1 : اجرای شماره 2...

برگ سبز برنامه شماره 298  زمان برنامه :۲۶:۱۰ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ای زلف تو هر خمی کمندی چشمت به کرشمه چشم بندی دیوانه عشقت ای پریرو عاقل نشود به هیچ بندی یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر فکندی یا چهره بپوش یا بسوزان

برگ سبز برنامه شماره 298 زمان برنامه :۲۶:۱۰ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ای زلف تو هر خمی کمندی چشمت به کرشمه چشم بندی دیوانه عشقت ای پریرو عاقل نشود به هیچ بندی یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر فکندی یا چهره بپوش یا بسوزان

برگ سبز برنامه شماره 298     زمان برنامه :۲۶:۱۰ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ای زلف تو هر خمی کمندی چشمت به کرشمه چشم بندی دیوانه عشقت ای پریرو عاقل نشود به هیچ بندی یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر فکندی یا چهره بپوش یا بسوزان بر ر...

برگ سبز برنامه شماره 292 زمان برنامه :۲۳:۴۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۲ مگابایت شعر ابتدا : نظر افکنی به هر کس به منت نظر نباشد شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد چه بلاست چشم مستت که به یک نظر ز هر سو بکشد هزار کس را که تو را خبر نباشد به کجا بریم جانی

برگ سبز برنامه شماره 292 زمان برنامه :۲۳:۴۳ دقیقه حجم برنامه :۲۲ مگابایت شعر ابتدا : نظر افکنی به هر کس به منت نظر نباشد شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد چه بلاست چشم مستت که به یک نظر ز هر سو بکشد هزار کس را که تو را خبر نباشد به کجا بریم جانی

برگ سبز برنامه شماره 292   زمان برنامه :۲۳:۴۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۲ مگابایت شعر ابتدا : نظر افکنی به هر کس به منت نظر نباشد شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد چه بلاست چشم مستت که به یک نظر ز هر سو بکشد هزار کس را که تو را خبر نباشد به کجا بریم جانی ک...

اسدلله ملک - سماع ۲ Asadollah Malek - Samaa II اسدلله ملک - سماع ۲  چه بد کردم؟ چه شد؟ از من چه دیدی؟ که ناگه دامن از من درکشیدی چه افتادت که از من برشکستی؟ چرا یکبارگی از من رمیدی؟ به هر تردامنی رخ می‌نمایی چرا از دیده‎ی من ناپدیدی؟ تو را گفتم که مشنو گ

اسدلله ملک - سماع ۲ Asadollah Malek - Samaa II اسدلله ملک - سماع ۲ چه بد کردم؟ چه شد؟ از من چه دیدی؟ که ناگه دامن از من درکشیدی چه افتادت که از من برشکستی؟ چرا یکبارگی از من رمیدی؟ به هر تردامنی رخ می‌نمایی چرا از دیده‎ی من ناپدیدی؟ تو را گفتم که مشنو گ

اسدلله ملک - سماع ۲   ASADOLLAH MALEK - SAMAA II اسدلله ملک - سماع ۲   چه بد کردم؟ چه شد؟ از من چه دیدی؟ که ناگه دامن از من درکشیدی چه افتادت که از من برشکستی؟ چرا یکبارگی از من رمیدی؟ به هر تردامنی رخ می‌نمایی چرا از دیده‎ی من ناپدیدی؟ تو را گفتم که م...