تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برگ سبز برنامه شماره 222 زمان برنامه :۲۵:۰۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : میگرفتیم به جانان سر راهی گاهی او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی نه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما برق را هست نوازش به گیاهی گاهی ـــــ کاش بیرون فتد از سینه دل زار

برگ سبز برنامه شماره 222 زمان برنامه :۲۵:۰۷ دقیقه حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : میگرفتیم به جانان سر راهی گاهی او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی نه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما برق را هست نوازش به گیاهی گاهی ـــــ کاش بیرون فتد از سینه دل زار

برگ سبز برنامه شماره 222   زمان برنامه :۲۵:۰۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : میگرفتیم به جانان سر راهی گاهی او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی نه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما برق را هست نوازش به گیاهی گاهی ـــــ کاش بیرون فتد از سینه دل زار مر...

آلبوم ترانه های شادی (ترانه های کودکان) از ناصر نظر      اینبار آلبومی مخصوص برای بجه های عزیز و دردونه آماده کردم که واقعا براشون خوب و مفیده. مخصوصا از این آلبوم ها توو موسیقی ارف (موسیقی کودک) استفاده می کنند.      دانلود آلبوم ترانه های شاد

آلبوم ترانه های شادی (ترانه های کودکان) از ناصر نظر اینبار آلبومی مخصوص برای بجه های عزیز و دردونه آماده کردم که واقعا براشون خوب و مفیده. مخصوصا از این آلبوم ها توو موسیقی ارف (موسیقی کودک) استفاده می کنند. دانلود آلبوم ترانه های شاد

آلبوم ترانه های شادی (ترانه های کودکان) از ناصر نظر       * اینبار آلبومی مخصوص برای بجه های عزیز  و دردونه آماده کردم که واقعا براشون خوب و مفیده. * مخصوصا از این آلبوم ها توو موسیقی ارف (موسیقی کودک) استفاده می کنند.        دانلود آلبوم ترانه های شاد...

برگ سبز برنامه شماره 226  زمان برنامه :۲۶:۵۵ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم از دفتر جهان ورق باد برده ایم چون سرو تازه روی در این بوستان سرای در راه سرد و گرم جهان پا فشرده ایم نزدیکتر ز پرده چشم است از ن

برگ سبز برنامه شماره 226 زمان برنامه :۲۶:۵۵ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم از دفتر جهان ورق باد برده ایم چون سرو تازه روی در این بوستان سرای در راه سرد و گرم جهان پا فشرده ایم نزدیکتر ز پرده چشم است از ن

برگ سبز برنامه شماره 226     زمان برنامه :۲۶:۵۵ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم از دفتر جهان ورق باد برده ایم چون سرو تازه روی در این بوستان سرای در راه سرد و گرم جهان پا فشرده ایم نزدیکتر ز پرده چشم است از نگا...

یک شاخه گل برنامه شماره 154 اواز: مرضیه کلام: دکتر منیر طاها اهنگ همایون: علی تجویدی کلام متن برنامه: طاهره خراسانی ( دنیا) نی: حسن کسائی  دکلمه :روشنک  اگر چه امروز زهم دور مکان من وتوست بازهم امیخته با هم دل وجان من وتوست هرسحر مرغ چمن قصه ما

یک شاخه گل برنامه شماره 154 اواز: مرضیه کلام: دکتر منیر طاها اهنگ همایون: علی تجویدی کلام متن برنامه: طاهره خراسانی ( دنیا) نی: حسن کسائی دکلمه :روشنک اگر چه امروز زهم دور مکان من وتوست بازهم امیخته با هم دل وجان من وتوست هرسحر مرغ چمن قصه ما

یک شاخه گل برنامه شماره 154   اواز: مرضیه کلام: دکتر منیر طاها اهنگ همایون: علی تجویدی کلام متن برنامه: طاهره خراسانی ( دنیا) نی: حسن کسائی   دکلمه :روشنک   اگر چه امروز زهم دور مکان من وتوست بازهم امیخته با هم دل وجان من وتوست هرسحر مرغ چمن قصه ما می ...

برگ سبز برنامه شماره 237  زمان برنامه :۲۷:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : از بزم طرب باده گساران همه رفتند ما با که نشینیم که یاران همه رفتند نه کوه کن بی سر و پا ماند و نه مجنون از کوی جنون سلسله داران همه رفتند بخت اگر یار شود دامن

برگ سبز برنامه شماره 237 زمان برنامه :۲۷:۲۶ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : از بزم طرب باده گساران همه رفتند ما با که نشینیم که یاران همه رفتند نه کوه کن بی سر و پا ماند و نه مجنون از کوی جنون سلسله داران همه رفتند بخت اگر یار شود دامن

برگ سبز برنامه شماره 237     زمان برنامه :۲۷:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : از بزم طرب باده گساران همه رفتند ما با که نشینیم که یاران  همه رفتند نه کوه کن بی سر و پا ماند و نه مجنون از کوی جنون سلسله داران همه رفتند بخت اگر یار شود دامن ی...

برگ سبز برنامه شماره 235 زمان برنامه :۲۹:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۹ مگابایت شعر ابتدا : کدام لب که از و بوی جان نمی آید کدام دل که از و آن نشان نمی آید به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد دگر مگو اثری زآسمان نمی آید آهنگ :افشاری خواننده :نوذر مطلع تران

برگ سبز برنامه شماره 235 زمان برنامه :۲۹:۴۵ دقیقه حجم برنامه :۲۹ مگابایت شعر ابتدا : کدام لب که از و بوی جان نمی آید کدام دل که از و آن نشان نمی آید به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد دگر مگو اثری زآسمان نمی آید آهنگ :افشاری خواننده :نوذر مطلع تران

برگ سبز برنامه شماره 235   زمان برنامه :۲۹:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۹ مگابایت شعر ابتدا : کدام لب که از و بوی جان نمی آید کدام دل که از و آن نشان نمی آید به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد دگر مگو اثری زآسمان نمی آید آهنگ :افشاری خواننده :نوذر مطلع ترانه : ...

برگ سبز برنامه شماره 241 زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود میگردد نه باغ نه بستان نه من میخواهم نه سرو نه گل نه من میخواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در

برگ سبز برنامه شماره 241 زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود میگردد نه باغ نه بستان نه من میخواهم نه سرو نه گل نه من میخواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در

برگ سبز برنامه شماره 241   زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود میگردد نه باغ نه بستان نه من میخواهم نه سرو نه گل نه من میخواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن...

برگ سبز برنامه شماره 240 زمان برنامه :۲۶:۵۴ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : این نکویان که بلای دل اهل نظرند دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند عاشقان را نتوان داددل غمزده داد ورنه خوبان نه ستم پیشه نه بیدادگرند آتش خرمن من سوخته خرمن دان

برگ سبز برنامه شماره 240 زمان برنامه :۲۶:۵۴ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : این نکویان که بلای دل اهل نظرند دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند عاشقان را نتوان داددل غمزده داد ورنه خوبان نه ستم پیشه نه بیدادگرند آتش خرمن من سوخته خرمن دان

برگ سبز برنامه شماره 240   زمان برنامه :۲۶:۵۴ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : این نکویان که بلای دل اهل نظرند دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند عاشقان را نتوان داددل غمزده داد ورنه خوبان نه ستم پیشه نه بیدادگرند آتش خرمن من سوخته خرمن داند ...

مسعود جاهد و شیدا - شیدا Masoud Jahed & Sheyda - Sheyda مسعود جاهد و شیدا - شیدا  بسان چشم هایم کوچه ها امشب چه بارانی است نمی دانم مگر این فصل هم فصل پریشانی است تمام برگهای آرزوهایم ، به مهر کینه ، باطل شد دل دریایی آرام من ، امشب ، چه طوفانی است ت

مسعود جاهد و شیدا - شیدا Masoud Jahed & Sheyda - Sheyda مسعود جاهد و شیدا - شیدا بسان چشم هایم کوچه ها امشب چه بارانی است نمی دانم مگر این فصل هم فصل پریشانی است تمام برگهای آرزوهایم ، به مهر کینه ، باطل شد دل دریایی آرام من ، امشب ، چه طوفانی است ت

مسعود جاهد و شیدا - شیدا   MASOUD JAHED & SHEYDA - SHEYDA مسعود جاهد و شیدا - شیدا   بسان چشم هایم کوچه ها امشب چه بارانی است نمی دانم مگر این فصل هم فصل پریشانی است تمام برگهای آرزوهایم ، به مهر کینه ، باطل شد دل دریایی آرام من ، امشب ، چه طوفانی است ...

برگ سبز برنامه شماره 244    زمان برنامه :۲۷:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۵ مگابایت شعر ابتدا : در خرابات مغان نور خدا میبینم این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم سوز دل اشک روان آه سحر

برگ سبز برنامه شماره 244 زمان برنامه :۲۷:۱۷ دقیقه حجم برنامه :۵ مگابایت شعر ابتدا : در خرابات مغان نور خدا میبینم این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم سوز دل اشک روان آه سحر

برگ سبز برنامه شماره 244       زمان برنامه :۲۷:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۵ مگابایت شعر ابتدا : در خرابات مغان نور خدا میبینم این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم سوز دل اشک روان آه سحر نال...

برگ سبز برنامه شماره 274   زمان برنامه : ۲۴:۲۷ دقیقه حجم برنامه :۴ مگابایت شعر ابتدا : از چیست امشب سوی من هر دم نهانی دیدنت این سر به زیر افکندن و در زیر لب خندیدنت دوشینه از بزمم برون رفتی و گشتم بد گمان زان زود بیرون رفتن و زین دیر برگردیدنت ند

برگ سبز برنامه شماره 274 زمان برنامه : ۲۴:۲۷ دقیقه حجم برنامه :۴ مگابایت شعر ابتدا : از چیست امشب سوی من هر دم نهانی دیدنت این سر به زیر افکندن و در زیر لب خندیدنت دوشینه از بزمم برون رفتی و گشتم بد گمان زان زود بیرون رفتن و زین دیر برگردیدنت ند

برگ سبز برنامه شماره 274       زمان برنامه : ۲۴:۲۷ دقیقه حجم برنامه :۴ مگابایت شعر ابتدا : از چیست امشب سوی من هر دم نهانی دیدنت این سر به زیر افکندن و در زیر لب خندیدنت دوشینه از بزمم برون رفتی و گشتم بد گمان زان زود بیرون رفتن و زین دیر برگردیدنت ندا...

برگ سبز برنامه شماره 247 زمان برنامه :۲۴:۳۹ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : صد خانه اگر به طاعت آباد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی گر بنده کنی زلطف آزادی را بهتر که هزار بنده آزاد کنی موج گیسو نگر  آرام بناگوش ببین سایه و روشن آن زلف

برگ سبز برنامه شماره 247 زمان برنامه :۲۴:۳۹ دقیقه حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : صد خانه اگر به طاعت آباد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی گر بنده کنی زلطف آزادی را بهتر که هزار بنده آزاد کنی موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین سایه و روشن آن زلف

برگ سبز برنامه شماره 247   زمان برنامه :۲۴:۳۹ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : صد خانه اگر به طاعت آباد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی گر بنده کنی زلطف آزادی را بهتر که هزار بنده آزاد کنی موج گیسو نگر   آرام بناگوش ببین سایه و روشن آن زلف سم...

آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی- هوشمند عبادی (نی)   آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی   کیفیت۱۲۸ مدیافایر http://www.mediafire.com/?zy3ajxo0vmpyziu رپیدشر http://rapidshare.com/files/359601759/Alireza_ShahMohammadi_-_Bang-e_Ney.rar.html

آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی- هوشمند عبادی (نی) آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی کیفیت۱۲۸ مدیافایر http://www.mediafire.com/?zy3ajxo0vmpyziu رپیدشر http://rapidshare.com/files/359601759/Alireza_ShahMohammadi_-_Bang-e_Ney.rar.html

آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی- هوشمند عبادی (نی)  آلبوم بانگ نی با صدای علیرضا شاه محمدی کیفیت۱۲۸ مدیافایر http://www.mediafire.com/?zy3ajxo0vmpyziu رپیدشر http://rapidshare.com/files/359601759/Alireza_ShahMohammadi_-_Bang-e_Ney.rar.html...

برگ سبز برنامه شماره 275 زمان برنامه :۲۶:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : نه گرفتار بود هر که فغانی دارد ناله مرغ گرفتار نشانی دارد راز عشق آن نبود کش به اشارت گوئی سر این نکنه سر بسته بیانی دارد غیرتم پیش تو نگذاشت که گویم بد غیر ور نه

برگ سبز برنامه شماره 275 زمان برنامه :۲۶:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : نه گرفتار بود هر که فغانی دارد ناله مرغ گرفتار نشانی دارد راز عشق آن نبود کش به اشارت گوئی سر این نکنه سر بسته بیانی دارد غیرتم پیش تو نگذاشت که گویم بد غیر ور نه

برگ سبز برنامه شماره 275   زمان برنامه :۲۶:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت شعر ابتدا : نه گرفتار بود هر که فغانی دارد ناله مرغ گرفتار نشانی دارد راز عشق آن نبود کش به اشارت گوئی سر این نکنه سر بسته بیانی دارد غیرتم پیش تو نگذاشت که گویم بد غیر ور نه هر...

برگ سبز برنامه شماره 278 زمان برنامه :۲۴:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : آن مونس و غمگسار جان کو آن شاهد روح انس و جان کو آن جان جهان کجاست آخر وان عارضه همه جهان کو خوش در آمد از در یاری در بیداد بست از درم تنها در آمد در به روی باد

برگ سبز برنامه شماره 278 زمان برنامه :۲۴:۱۳ دقیقه حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : آن مونس و غمگسار جان کو آن شاهد روح انس و جان کو آن جان جهان کجاست آخر وان عارضه همه جهان کو خوش در آمد از در یاری در بیداد بست از درم تنها در آمد در به روی باد

برگ سبز برنامه شماره 278   زمان برنامه :۲۴:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت شعر ابتدا : آن مونس و غمگسار جان کو آن شاهد روح انس و جان کو آن جان جهان کجاست آخر وان عارضه همه جهان کو خوش در آمد از در یاری در بیداد بست از درم تنها در آمد در به روی باد بست...