تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آهنگی با نوازندگی امیرحسین کیانپور مدرس دودک آموزشگاه موسیقی فریدونی

آهنگی با نوازندگی امیرحسین کیانپور مدرس دودک آموزشگاه موسیقی فریدونی

* آهنگی با نوازندگی امیرحسین کیانپور مدرس دودک آموزشگاه موسیقی فریدونی   PASHA – KHANANDEH KHIABOONI [40331 VIEW ] HOMEMP3SPASHAKHANANDEH KHIABOONI   291 LIKES Pasha Khanandeh Khiabooni   بهمن , ۲۴ , ۱۳۹۴   Music : Yousef Karimi Arrangement : Yousef Ka...

برگ سبز برنامه شماره 171   با پوزش از پائین بودن سرعت پخش زمان برنامه :۳۱:۱۶ دقیقه  حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : پایه حسن تو آفتاب ندارد مایه زلف تو مشک ناب ندارد مستی چشم خوش تو دید چو نرگس گفت که دارد خمار و خواب ندارد ساغر لاله نمونه دهن

برگ سبز برنامه شماره 171 با پوزش از پائین بودن سرعت پخش زمان برنامه :۳۱:۱۶ دقیقه حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : پایه حسن تو آفتاب ندارد مایه زلف تو مشک ناب ندارد مستی چشم خوش تو دید چو نرگس گفت که دارد خمار و خواب ندارد ساغر لاله نمونه دهن

برگ سبز برنامه شماره 171       با پوزش از پائین بودن سرعت پخش زمان برنامه :۳۱:۱۶ دقیقه  حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : پایه حسن تو آفتاب ندارد مایه زلف تو مشک ناب ندارد مستی چشم خوش تو دید چو نرگس گفت که دارد خمار و خواب ندارد ساغر لاله نمونه دهن ت...

برگ سبز برنامه شماره 172 زمان برنامه : ۲۸:۳۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ای ساقیـــــا مستانـــــه رو آن یــــــار را آواز ده                    گــر او نمــی آیــد بگـو آن دل کـه بـردی بـاز ده افتــاده ام در کــوی تـ

برگ سبز برنامه شماره 172 زمان برنامه : ۲۸:۳۵ دقیقه حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ای ساقیـــــا مستانـــــه رو آن یــــــار را آواز ده گــر او نمــی آیــد بگـو آن دل کـه بـردی بـاز ده افتــاده ام در کــوی تـ

برگ سبز برنامه شماره 172   زمان برنامه : ۲۸:۳۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ای ساقیـــــا مستانـــــه رو آن یــــــار را آواز ده                                       گــر او نمــی آیــد بگـو آن دل کـه بـردی بـاز ده افتــاده ام در کــوی تـ...

ترانه لیلی لیلی (کردی) به همراه نت برای نی    اجرای این قطعه از آلبوم آموزش نی استاد مسعود جاهد اجرای شماره ۱ : احمد جوانبخت (دوست بسیار عزیزم) اجرای شماره ۲ : حمید رضا نامور محبوب از خراسان جنوبی اجرای شماره 3 : حسین حیدری

ترانه لیلی لیلی (کردی) به همراه نت برای نی اجرای این قطعه از آلبوم آموزش نی استاد مسعود جاهد اجرای شماره ۱ : احمد جوانبخت (دوست بسیار عزیزم) اجرای شماره ۲ : حمید رضا نامور محبوب از خراسان جنوبی اجرای شماره 3 : حسین حیدری

ترانه لیلی لیلی (کردی) به همراه نت برای نی       اجرای این قطعه از آلبوم آموزش نی استاد مسعود جاهد اجرای شماره ۱ : احمد جوانبخت (دوست بسیار عزیزم) اجرای شماره ۲ : حمید رضا نامور محبوب از خراسان جنوبی اجرای شماره 3 : حسین حید...

بانک نت  دوستان عزیز برای دریافت نت های موسیقی می توانید به بانک نت در قسمت موضوعات بروید و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید   بانک نت های موسیقی    از دوستان عزیز اگر کسی آلبوم خصوصی استاد کیانی نژاد با عود شهرام غلامی رو داره با ما قسمت کنه ممنون می

بانک نت دوستان عزیز برای دریافت نت های موسیقی می توانید به بانک نت در قسمت موضوعات بروید و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید بانک نت های موسیقی از دوستان عزیز اگر کسی آلبوم خصوصی استاد کیانی نژاد با عود شهرام غلامی رو داره با ما قسمت کنه ممنون می

بانک نت     دوستان عزیز برای دریافت نت های موسیقی می توانید به بانک نت در قسمت موضوعات بروید و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید     بانک نت های موسیقی       از دوستان عزیز اگر کسی آلبوم خصوصی استاد کیانی نژاد با عود شهرام غلامی رو داره با ما قسمت کنه ممنون...

برگ سبز برنامه شماره 182 زمان برنامه :۲۸:۳۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : خـوبـی همیـن کــرشمــه و نــاز و خــرام نیست                   بسیار شیــوه هست بتــان را کـــه نـــام نیست کــــامــــی نـــدیـــد از تــــو دل ن

برگ سبز برنامه شماره 182 زمان برنامه :۲۸:۳۲ دقیقه حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : خـوبـی همیـن کــرشمــه و نــاز و خــرام نیست بسیار شیــوه هست بتــان را کـــه نـــام نیست کــــامــــی نـــدیـــد از تــــو دل ن

برگ سبز برنامه شماره 182   زمان برنامه :۲۸:۳۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : خـوبـی همیـن کــرشمــه و نــاز و خــرام نیست                                     بسیار شیــوه هست بتــان را کـــه نـــام نیست کــــامــــی نـــدیـــد از تــــو دل ن...

برگ سبز برنامه شماره 180 زمان برنامه :۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : بـه جهـان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از اوست                   عـاشقـم بـر همـه عـالم که همه عالم از اوست بــه غنیمت شمـــر ای دوست دم عیسی صبـح

برگ سبز برنامه شماره 180 زمان برنامه :۳۱ دقیقه حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : بـه جهـان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از اوست عـاشقـم بـر همـه عـالم که همه عالم از اوست بــه غنیمت شمـــر ای دوست دم عیسی صبـح

برگ سبز برنامه شماره 180   زمان برنامه :۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۳۰ مگابایت شعر ابتدا : بـه جهـان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از اوست                                     عـاشقـم بـر همـه عـالم که همه عالم از اوست بــه غنیمت شمـــر ای دوست دم عیسی صبـح    ...

برگ سبز برنامه شماره 185 زمان برنامه :۲۸:۵۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ساقیــا مــی ده کـه ما دردی کش میخانه ایم                     بــا خـــرابــات آشنـائیــم از خــرد بیگــانــه ایم خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده

برگ سبز برنامه شماره 185 زمان برنامه :۲۸:۵۵ دقیقه حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ساقیــا مــی ده کـه ما دردی کش میخانه ایم بــا خـــرابــات آشنـائیــم از خــرد بیگــانــه ایم خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده

برگ سبز برنامه شماره 185   زمان برنامه :۲۸:۵۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۸ مگابایت شعر ابتدا : ساقیــا مــی ده کـه ما دردی کش میخانه ایم                                        بــا خـــرابــات آشنـائیــم از خــرد بیگــانــه ایم خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده ...

برگ سبز برنامه شماره 192 زمان برنامه :۲۷:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : بخشـــای بـــه آنکـــه بخـــت یـــارش نبــود                      جــــز خــــوردن انــــدوه تــــو کـــارش نبـــود در عشـق تــو حــالتیش بــاشـ

برگ سبز برنامه شماره 192 زمان برنامه :۲۷:۳۱ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : بخشـــای بـــه آنکـــه بخـــت یـــارش نبــود جــــز خــــوردن انــــدوه تــــو کـــارش نبـــود در عشـق تــو حــالتیش بــاشـ

برگ سبز برنامه شماره 192   زمان برنامه :۲۷:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : بخشـــای بـــه آنکـــه بخـــت یـــارش نبــود                                           جــــز خــــوردن انــــدوه تــــو کـــارش نبـــود در عشـق تــو حــالتیش بــاش...

برگ سبز برنامه شماره 191 زمان برنامه :۲۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : عقـل سودا زده در سوز و گـداز است هنوز                       یــار پیمـان شکنـم بـر سر نـاز است هنـوز چـه کنـم گـر نکنـم نـالـه و افغـان که رقیب

برگ سبز برنامه شماره 191 زمان برنامه :۲۷ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : عقـل سودا زده در سوز و گـداز است هنوز یــار پیمـان شکنـم بـر سر نـاز است هنـوز چـه کنـم گـر نکنـم نـالـه و افغـان که رقیب

برگ سبز برنامه شماره 191   زمان برنامه :۲۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : عقـل سودا زده در سوز و گـداز است هنوز                                             یــار پیمـان شکنـم بـر سر نـاز است هنـوز چـه کنـم گـر نکنـم نـالـه و افغـان که رقیب  ...

برگ سبز برنامه شماره 199 زمان برنامه :۲۶:۳۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : مـن و خیـال تـو شبهـا و کنـج خانه خویش                       سرود بیخــودی و آه عــاشقــانــه خــویش خیـال خـال تـو بـردم مـن ضعیـف بـه خـاک

برگ سبز برنامه شماره 199 زمان برنامه :۲۶:۳۶ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : مـن و خیـال تـو شبهـا و کنـج خانه خویش سرود بیخــودی و آه عــاشقــانــه خــویش خیـال خـال تـو بـردم مـن ضعیـف بـه خـاک

برگ سبز برنامه شماره 199   زمان برنامه :۲۶:۳۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت شعر ابتدا : مـن و خیـال تـو شبهـا و کنـج خانه خویش                                             سرود بیخــودی و آه عــاشقــانــه خــویش خیـال خـال تـو بـردم مـن ضعیـف بـه خـاک  ...

برگ سبز برنامه شماره 225 زمان برنامه : ۲۷:۴۹ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : سحر ز میکده گریان و دردناک شدم به راه دوست فتادم چو اشک و خواب شدم چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش چنانکه پاک شدم ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری غ

برگ سبز برنامه شماره 225 زمان برنامه : ۲۷:۴۹ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : سحر ز میکده گریان و دردناک شدم به راه دوست فتادم چو اشک و خواب شدم چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش چنانکه پاک شدم ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری غ

برگ سبز برنامه شماره 225   زمان برنامه : ۲۷:۴۹ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت شعر ابتدا : سحر ز میکده گریان و دردناک شدم به راه دوست فتادم چو اشک و خواب شدم چراغ دیده من شمع روی ساقی بود که زد به خرمنم آتش چنانکه پاک شدم ز دلق زهد فروشان نیافتم خیری غبار...