تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برگ سبز برنامه شماره 311 - محمد موسوی (نی) اواز: عبدالوهاب شهیدی همنوازان: حسنعلی دفتری/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز: شهریار کلام متن برنامه: عطار نیشابوری/حکیم ابوالقاسم فردوسی گوینده: فخری نیکزاد   تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد از ا

برگ سبز برنامه شماره 311 - محمد موسوی (نی) اواز: عبدالوهاب شهیدی همنوازان: حسنعلی دفتری/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز: شهریار کلام متن برنامه: عطار نیشابوری/حکیم ابوالقاسم فردوسی گوینده: فخری نیکزاد تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد از ا

برگ سبز برنامه شماره 311 - محمد موسوی (نی) اواز: عبدالوهاب شهیدی   همنوازان: حسنعلی دفتری/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز: شهریار کلام متن برنامه: عطار نیشابوری/حکیم ابوالقاسم فردوسی گوینده: فخری نیکزاد       تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد ...

برگ سبز برنامه شماره 118    زمان برنامه :۲۵:۳۴ دقیقه  حجم برنامه :۹۳/۲ مگابایت شعر ابتدا : تـا بـه دامـان تـو مـا دست تـولا زده ایـم                         بـه تـولای تـو بـر هـر دو جهان پا زده ایم آهنگ :بیات زند خواننده :

برگ سبز برنامه شماره 118 زمان برنامه :۲۵:۳۴ دقیقه حجم برنامه :۹۳/۲ مگابایت شعر ابتدا : تـا بـه دامـان تـو مـا دست تـولا زده ایـم بـه تـولای تـو بـر هـر دو جهان پا زده ایم آهنگ :بیات زند خواننده :

برگ سبز برنامه شماره 118         زمان برنامه :۲۵:۳۴ دقیقه  حجم برنامه :۹۳/۲ مگابایت شعر ابتدا : تـا بـه دامـان تـو مـا دست تـولا زده ایـم                                                بـه تـولای تـو بـر هـر دو جهان پا زده ایم آهنگ :بیات زند خواننده :م...

برگ سبز برنامه شماره 122 زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۷۷/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ساقیـــا بـــده جـــامـــی زان شراب روحــانـی                     تــا دمــی بــر آسایــم زیــن حجـاب جسمانی دیـن و دل بـه یـک دیـدن باختیـم و

برگ سبز برنامه شماره 122 زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه حجم برنامه :۷۷/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ساقیـــا بـــده جـــامـــی زان شراب روحــانـی تــا دمــی بــر آسایــم زیــن حجـاب جسمانی دیـن و دل بـه یـک دیـدن باختیـم و

برگ سبز برنامه شماره 122   زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۷۷/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : ساقیـــا بـــده جـــامـــی زان شراب روحــانـی                                        تــا دمــی بــر آسایــم زیــن حجـاب جسمانی دیـن و دل بـه یـک دیـدن باختیـم و...

برگ سبز برنامه شماره 124   زمان برنامه : ۲۶:۴۸ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : مــه روی تــو شب مـــوی تـــو گل بــوی تــو دارد                   گلـــــزار جهــــــان خـــــرمـــــی از روی تــــو دارد گـردون کـه سراپـ

برگ سبز برنامه شماره 124 زمان برنامه : ۲۶:۴۸ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : مــه روی تــو شب مـــوی تـــو گل بــوی تــو دارد گلـــــزار جهــــــان خـــــرمـــــی از روی تــــو دارد گـردون کـه سراپـ

برگ سبز برنامه شماره 124     زمان برنامه :  ۲۶:۴۸ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : مــه روی تــو شب مـــوی تـــو گل بــوی تــو دارد                                     گلـــــزار جهــــــان خـــــرمـــــی از روی تــــو دارد گـردون کـه سراپـا...

برگ سبز برنامه شماره 128  زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه  حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : مبــادا ز سوز و گــدازی کــه دارم      بـرون افتــد از پـرده رازی کـه دارم همین بـا منت بـاد نازی که داری       کـه من با تو دارم نیـازی که دارم آ

برگ سبز برنامه شماره 128 زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : مبــادا ز سوز و گــدازی کــه دارم بـرون افتــد از پـرده رازی کـه دارم همین بـا منت بـاد نازی که داری کـه من با تو دارم نیـازی که دارم آ

برگ سبز برنامه شماره 128     زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه  حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : مبــادا ز سوز و گــدازی کــه دارم            بـرون افتــد از پـرده رازی کـه دارم همین بـا منت بـاد نازی که داری              کـه من با تو دارم نیـازی که دارم آ...

برگ سبز برنامه شماره 127- 2   زمان برنامه :۲۶:۳۸ دقیقه  حجم برنامه :۳۹/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نــدیــده ام رخ خـــوب تــو روزکـــی چنـــد است                    بیـــا کـــه دیـــده بـــه دیــــدارت آرزومنـــد است بـه یک نظـاره بـه

برگ سبز برنامه شماره 127- 2 زمان برنامه :۲۶:۳۸ دقیقه حجم برنامه :۳۹/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نــدیــده ام رخ خـــوب تــو روزکـــی چنـــد است بیـــا کـــه دیـــده بـــه دیــــدارت آرزومنـــد است بـه یک نظـاره بـه

برگ سبز برنامه شماره 127- 2     زمان برنامه :۲۶:۳۸ دقیقه  حجم برنامه :۳۹/۲۴ مگابایت شعر ابتدا : نــدیــده ام رخ خـــوب تــو روزکـــی چنـــد است                                      بیـــا کـــه دیـــده بـــه دیــــدارت آرزومنـــد است بـه یک نظـاره بـه ...

استاد محمد رضا شجریان-ردیف آواز دانلود کنید  شور، همایون و افشاری  شور  راست پنجگاه  سه گاه  سه گاه، چهارگاه و شور  چهارگاه، سه گاه و بیات ترک  نوا  ماهور  دشتی و بیات ترک  چهارگاه  مخالف سه گاه  ابوعطا

استاد محمد رضا شجریان-ردیف آواز دانلود کنید شور، همایون و افشاری شور راست پنجگاه سه گاه سه گاه، چهارگاه و شور چهارگاه، سه گاه و بیات ترک نوا ماهور دشتی و بیات ترک چهارگاه مخالف سه گاه ابوعطا

استاد محمد رضا شجریان-ردیف آواز   دانلود کنید   شور، همایون و افشاری شور راست پنجگاه سه گاه سه گاه، چهارگاه و شور چهارگاه، سه گاه و بیات ترک نوا ماهور دشتی و بیات ترک چهارگاه مخالف سه گاه ابوعطا...

برگ سبز برنامه شماره 129 زمان برنامه :۲۴:۰۲ دقیقه  حجم برنامه :۱۳/۴ مگابایت شعر ابتدا : سودا بــه کــوه و دشت صلا میــدهــد مــرا                       هـــر لالـــه ای پیـــالـــه جـــدا میدهـــد مرا مستانــه جلــوه هــای تــو د

برگ سبز برنامه شماره 129 زمان برنامه :۲۴:۰۲ دقیقه حجم برنامه :۱۳/۴ مگابایت شعر ابتدا : سودا بــه کــوه و دشت صلا میــدهــد مــرا هـــر لالـــه ای پیـــالـــه جـــدا میدهـــد مرا مستانــه جلــوه هــای تــو د

برگ سبز برنامه شماره 129   زمان برنامه :۲۴:۰۲ دقیقه  حجم برنامه :۱۳/۴ مگابایت شعر ابتدا : سودا بــه کــوه و دشت صلا میــدهــد مــرا                                            هـــر لالـــه ای پیـــالـــه جـــدا میدهـــد مرا مستانــه جلــوه هــای تــو د...

برگ سبز برنامه شماره 130 زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۹۵/۲ مگابایت شعر ابتدا : بــر مــن از خــوی تــو هــر چنـد کـه بیـداد رود                     چــون رخ خــوب تـــو بینــــم همــه از یــاد رود تــا بــه کـی عـاشق دلخس

برگ سبز برنامه شماره 130 زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه حجم برنامه :۹۵/۲ مگابایت شعر ابتدا : بــر مــن از خــوی تــو هــر چنـد کـه بیـداد رود چــون رخ خــوب تـــو بینــــم همــه از یــاد رود تــا بــه کـی عـاشق دلخس

برگ سبز برنامه شماره 130   زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۹۵/۲ مگابایت شعر ابتدا : بــر مــن از خــوی تــو هــر چنـد کـه بیـداد رود                                         چــون رخ خــوب تـــو بینــــم همــه از یــاد رود تــا بــه کـی عـاشق دلخس...

برگ سبز برنامه شماره 132 زمان برنامه : ۲۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۵/۲۲ مگابایت شعر ابتدا : سوی کـه روم مـن کـه دلـم سوی تـو بـاشد                      روی کـــه ببینم کـــه بـــه از روی تــو بــاشد آهنگ :بیات زند خواننده :فاخته ا

برگ سبز برنامه شماره 132 زمان برنامه : ۲۴:۱۷ دقیقه حجم برنامه :۲۵/۲۲ مگابایت شعر ابتدا : سوی کـه روم مـن کـه دلـم سوی تـو بـاشد روی کـــه ببینم کـــه بـــه از روی تــو بــاشد آهنگ :بیات زند خواننده :فاخته ا

برگ سبز برنامه شماره 132   زمان برنامه : ۲۴:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۵/۲۲ مگابایت شعر ابتدا : سوی کـه روم مـن کـه دلـم سوی تـو بـاشد                                           روی کـــه ببینم کـــه بـــه از روی تــو بــاشد آهنگ :بیات زند خواننده :فاخته ای...

یک شاخه گل برنامه شماره 441 اواز: اکبر گلپایگانی همنوازان: فرهنگ شریف/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز:از کمال خجند اهنگ: بیات ترک کلام متن برنامه:حریف جندقی/نور سیاره/کاظم رجوی/رهی معیری/گلچین معانی گوینده:روشنک  ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند چی

یک شاخه گل برنامه شماره 441 اواز: اکبر گلپایگانی همنوازان: فرهنگ شریف/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز:از کمال خجند اهنگ: بیات ترک کلام متن برنامه:حریف جندقی/نور سیاره/کاظم رجوی/رهی معیری/گلچین معانی گوینده:روشنک ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند چی

یک شاخه گل برنامه شماره 441 اواز: اکبر گلپایگانی   همنوازان: فرهنگ شریف/محمد موسوی/جهانگیر ملک کلام اواز:از کمال خجند اهنگ: بیات ترک کلام متن برنامه:حریف جندقی/نور سیاره/کاظم رجوی/رهی معیری/گلچین معانی گوینده:روشنک   ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند چی...

نحوه ارسال فایل های تصویری و صوتی بعد از نصب برنامه WinRAR که یک برنامه فشرده ساز می باشد . بر روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Add to Archive را انتخاب کنید . در پنجره باز شده و در قسمت Split to volumes , size از کادر باز شو دوم Mb را انتخاب کنی

نحوه ارسال فایل های تصویری و صوتی بعد از نصب برنامه WinRAR که یک برنامه فشرده ساز می باشد . بر روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Add to Archive را انتخاب کنید . در پنجره باز شده و در قسمت Split to volumes , size از کادر باز شو دوم Mb را انتخاب کنی

نحوه ارسال فایل های تصویری و صوتی   بعد از نصب برنامه WinRAR که یک برنامه فشرده ساز می باشد . بر روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Add to Archive را انتخاب کنید . در پنجره باز شده و در قسمت Split to volumes , size از کادر باز شو دوم  Mb را انتخا...

یک شاخه گل برنامه شماره 97 این برنامه توسط سرور بزرگوار جناب دکتر خرم ابادی زاد با ظرافت ودقت بسیار بازسازی گردیده است. اگر دوستان این فایل را با فایلی که در اختیار داشته اند مقایسه فرمایند حتما پی خواهند برد چه تفاوتی در فایل جدید به وجود امده است. با س

یک شاخه گل برنامه شماره 97 این برنامه توسط سرور بزرگوار جناب دکتر خرم ابادی زاد با ظرافت ودقت بسیار بازسازی گردیده است. اگر دوستان این فایل را با فایلی که در اختیار داشته اند مقایسه فرمایند حتما پی خواهند برد چه تفاوتی در فایل جدید به وجود امده است. با س

یک شاخه گل برنامه شماره 97 این برنامه توسط سرور بزرگوار جناب دکتر خرم ابادی زاد با ظرافت ودقت بسیار بازسازی گردیده است.   اگر دوستان  این فایل را با فایلی که در اختیار داشته اند مقایسه فرمایند حتما پی خواهند برد چه تفاوتی در فایل جدید به وجود امده است....

برگ سبز برنامه شماره 137 زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه  حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : الهی به لعل لب می پرست الهی به مخموری چشم مست به داغ دل عاشق سینه سوز که با آه و افغان شب آرد به روز به دلهای آشفته عاشقان که دادند در راه جانانه جان به لرزی

برگ سبز برنامه شماره 137 زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : الهی به لعل لب می پرست الهی به مخموری چشم مست به داغ دل عاشق سینه سوز که با آه و افغان شب آرد به روز به دلهای آشفته عاشقان که دادند در راه جانانه جان به لرزی

برگ سبز برنامه شماره 137   زمان برنامه :۲۸:۱۵ دقیقه  حجم برنامه :۸۸/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : الهی به لعل لب می پرست الهی به مخموری چشم مست به داغ دل عاشق سینه سوز که با آه و افغان شب آرد به روز به دلهای آشفته عاشقان که دادند در راه جانانه جان به لرزیدن ج...

برگ سبز برنامه شماره 144 زمان برنامه :۲۷:۵۱ دقیقه  حجم برنامه :۵۱/۲۵ مگابایت شعر ابتدا :  من عاشق دیوانه ام    از خویشتن بیگانه ام     او شمع و من پروانه ام          دیوانه ام دیوانه ام آئید و زنجیرم کنید  با عقل تدبیرم کنید از عشق

برگ سبز برنامه شماره 144 زمان برنامه :۲۷:۵۱ دقیقه حجم برنامه :۵۱/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : من عاشق دیوانه ام از خویشتن بیگانه ام او شمع و من پروانه ام دیوانه ام دیوانه ام آئید و زنجیرم کنید با عقل تدبیرم کنید از عشق

برگ سبز برنامه شماره 144   زمان برنامه :۲۷:۵۱ دقیقه  حجم برنامه :۵۱/۲۵ مگابایت شعر ابتدا :  من عاشق دیوانه ام      از خویشتن بیگانه ام         او شمع و من پروانه ام                  دیوانه ام دیوانه ام آئید و زنجیرم کنید   با عقل تدبیرم کنید از عشق او ...