تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

موسیقی همنوا  آموزشگاه موسیقی همنوا با کادری مجرب و متعهد در محیطی کاملا سالم و دوستانه در خدمت دوستان محترم میباشد آواز و صدا سازی : مرتضی لطفی - مرتضی اسکندری - رضا شعبانی - رامین مدانلو پیانو و کیبورد : حنیف فرهادی - حسین جوانمرد - رضا شعبانی - اناهید

موسیقی همنوا آموزشگاه موسیقی همنوا با کادری مجرب و متعهد در محیطی کاملا سالم و دوستانه در خدمت دوستان محترم میباشد آواز و صدا سازی : مرتضی لطفی - مرتضی اسکندری - رضا شعبانی - رامین مدانلو پیانو و کیبورد : حنیف فرهادی - حسین جوانمرد - رضا شعبانی - اناهید

موسیقی همنوا  آموزشگاه موسیقی همنوا با کادری مجرب و متعهد در محیطی کاملا سالم و دوستانه در خدمت دوستان محترم میباشد آواز و صدا سازی : مرتضی لطفی - مرتضی اسکندری - رضا شعبانی - رامین مدانلو پیانو و کیبورد : حنیف فرهادی - حسین جوانمرد - رضا شعبانی - اناه...

برگ سبز برنامه شماره 87    زمان برنامه :۲۵:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۳۸/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ای روی تــــو آرزوی دیــــرینــــه مــــا                           جز مهر تو نیست در دل و سینه مــا از صیقـــــل آدمـــــی زدائیـ

برگ سبز برنامه شماره 87 زمان برنامه :۲۵:۳۱ دقیقه حجم برنامه :۳۸/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ای روی تــــو آرزوی دیــــرینــــه مــــا جز مهر تو نیست در دل و سینه مــا از صیقـــــل آدمـــــی زدائیـ

برگ سبز برنامه شماره 87         زمان برنامه :۲۵:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۳۸/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ای روی تــــو آرزوی دیــــرینــــه مــــا                                                     جز مهر تو نیست در دل و سینه مــا از صیقـــــل آدمـــــی زدائیـ...

نی های ابداعی آقای شکری به گمانم حدود سال 1374 خورشیدی (1995 میلادی) بود که دفتر یونسکو در تهران، یک کارگاه تخصصی سازهای آسیایی در فرهنگسرای نیاوران برگزار کرد. نشست پایانی این کارگاه در تالار وحدت برگزار شد. آن زمان از محمدرضا درویشی خواسته بودند، برنامه

نی های ابداعی آقای شکری به گمانم حدود سال 1374 خورشیدی (1995 میلادی) بود که دفتر یونسکو در تهران، یک کارگاه تخصصی سازهای آسیایی در فرهنگسرای نیاوران برگزار کرد. نشست پایانی این کارگاه در تالار وحدت برگزار شد. آن زمان از محمدرضا درویشی خواسته بودند، برنامه

نی های ابداعی آقای شکری به گمانم حدود سال 1374 خورشیدی (1995 میلادی) بود که دفتر یونسکو در تهران، یک کارگاه تخصصی سازهای آسیایی در فرهنگسرای نیاوران برگزار کرد. نشست پایانی این کارگاه در تالار وحدت برگزار شد. آن زمان از محمدرضا درویشی خواسته بودند، برن...

از نی رمزی به نی باس تابستان 1383 خورشیدی (2004 میلادی) جشنواره جهانی نی در فرهنگسرای نیاوران برقرار بود و من هم دبیر نوشته های روزانه اش بودم که با عنوان نی آوران سه روز پیاپی چاپ می شد. به ضرورت محتوایش، هر گونه تلاش در خصوص نی سازی و نی نوازی صورت گرفته

از نی رمزی به نی باس تابستان 1383 خورشیدی (2004 میلادی) جشنواره جهانی نی در فرهنگسرای نیاوران برقرار بود و من هم دبیر نوشته های روزانه اش بودم که با عنوان نی آوران سه روز پیاپی چاپ می شد. به ضرورت محتوایش، هر گونه تلاش در خصوص نی سازی و نی نوازی صورت گرفته

از نی رمزی به نی باس تابستان 1383 خورشیدی (2004 میلادی) جشنواره جهانی نی در فرهنگسرای نیاوران برقرار بود و من هم دبیر نوشته های روزانه اش بودم که با عنوان نی آوران سه روز پیاپی چاپ می شد. به ضرورت محتوایش، هر گونه تلاش در خصوص نی سازی و نی نوازی صورت گ...

برگ سبز برنامه شماره 90    زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۸۵/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : خــورشیــدکــه چــراغ آشنــائــی افــروخــت                      در روی تـــو دیـــد و دیـــده از عـالــم دوخــت میـــرفـــت و فسانـــه

برگ سبز برنامه شماره 90 زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه حجم برنامه :۸۵/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : خــورشیــدکــه چــراغ آشنــائــی افــروخــت در روی تـــو دیـــد و دیـــده از عـالــم دوخــت میـــرفـــت و فسانـــه

برگ سبز برنامه شماره 90         زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۸۵/۲۵ مگابایت شعر ابتدا : خــورشیــدکــه چــراغ آشنــائــی افــروخــت                                          در روی تـــو دیـــد و دیـــده از عـالــم دوخــت میـــرفـــت و فسانـــه ...

به یاد احمد عبادی - محمد موسوی(تکنوازی نی) استاد احمد عبادی تکنوازی نی محمد موسوی در مراسم دفن استاد احمد عبادی اواز: محمد رضا شجریان کلام : حکیم عمر خیام نیشابوری  یاران موافق همه  از دست  شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند بودیم به یک ش

به یاد احمد عبادی - محمد موسوی(تکنوازی نی) استاد احمد عبادی تکنوازی نی محمد موسوی در مراسم دفن استاد احمد عبادی اواز: محمد رضا شجریان کلام : حکیم عمر خیام نیشابوری یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند بودیم به یک ش

به یاد احمد عبادی - محمد موسوی(تکنوازی نی)   استاد احمد عبادی تکنوازی نی محمد موسوی در مراسم دفن استاد احمد عبادی اواز: محمد رضا شجریان کلام : حکیم عمر خیام نیشابوری   یاران  موافق  همه   از  دست   شدند در پای  اجل  یکان  یکان پست شدند بودیم  به  یک شر...

آواز دشتی و چهار گاه - کمال ساطع (نی) محمد رضا شجریان قطعه اول در مایه دشتی همنواز اواز: رحمت الله بدیعی/اسماعیل تهرانی کلام: پیر پارس همنوازان گروه: اسماعیل تهرانی: سنتور/رحمت الله بدیعی: کمانچه/مهربانو توفیق: سه تار/کمال سامع: نی/ هوشنگ ظریف: تار/به ا

آواز دشتی و چهار گاه - کمال ساطع (نی) محمد رضا شجریان قطعه اول در مایه دشتی همنواز اواز: رحمت الله بدیعی/اسماعیل تهرانی کلام: پیر پارس همنوازان گروه: اسماعیل تهرانی: سنتور/رحمت الله بدیعی: کمانچه/مهربانو توفیق: سه تار/کمال سامع: نی/ هوشنگ ظریف: تار/به ا

آواز دشتی و چهار گاه - کمال ساطع (نی) محمد رضا شجریان قطعه اول در مایه دشتی همنواز اواز: رحمت الله بدیعی/اسماعیل تهرانی کلام: پیر پارس همنوازان گروه: اسماعیل تهرانی: سنتور/رحمت الله بدیعی: کمانچه/مهربانو توفیق: سه تار/کمال سامع: نی/ هوشنگ ظریف: تار/به ...

برگ سبز برنامه شماره 91    زمان برنامه :۲۷:۴۷ دقیقه  حجم برنامه :۰۹/۱۹ مگابایت شعر ابتدا : چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست                      نیستـم خبــر از هـرچـه در دو عـالـم هست آهنگ :ماهور خواننده :اکبر گلپایگانی

برگ سبز برنامه شماره 91 زمان برنامه :۲۷:۴۷ دقیقه حجم برنامه :۰۹/۱۹ مگابایت شعر ابتدا : چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست نیستـم خبــر از هـرچـه در دو عـالـم هست آهنگ :ماهور خواننده :اکبر گلپایگانی

برگ سبز برنامه شماره 91         زمان برنامه :۲۷:۴۷ دقیقه  حجم برنامه :۰۹/۱۹ مگابایت شعر ابتدا : چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست                                           نیستـم خبــر از هـرچـه در دو عـالـم هست آهنگ :ماهور خواننده :اکبر گلپایگانی ...