تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش پنجشنبه 5 شهریور 1394، 07:50 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش به روایت داود فیاضی این مجموعه شامل شش لوح فشرده شامل دستگاه ها و آواز های شور، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، ماهور، دشتی، سه گاه، چهارگاه، همایون،

ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش پنجشنبه 5 شهریور 1394، 07:50 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش به روایت داود فیاضی این مجموعه شامل شش لوح فشرده شامل دستگاه ها و آواز های شور، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، ماهور، دشتی، سه گاه، چهارگاه، همایون،

ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش پنجشنبه 5 شهریور 1394، 07:50 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [ردیف آوازی اسماعیل مهرتاش] به روایت داود فیاضی   این مجموعه شامل شش لوح فشرده شامل دستگاه ها و آواز های شور، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، ماهور، دشتی، سه گاه، چهارگاه، ...

آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد پنجشنبه 26 شهریور 1394، 10:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد آلبوم موسیقی "ایران جوان" به خوانندگی شهرام ناظری و آهنگسازی و تنظیم پیمان سلطانی منتشر شد.  به

آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد پنجشنبه 26 شهریور 1394، 10:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد آلبوم موسیقی "ایران جوان" به خوانندگی شهرام ناظری و آهنگسازی و تنظیم پیمان سلطانی منتشر شد. به

آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد پنجشنبه 26 شهریور 1394، 10:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آلبوم موسیقی "ایران جوان" منتشر شد] آلبوم موسیقی "ایران جوان" به خوانندگی شهرام ناظری و آهنگسازی و تنظیم پیمان سلطانی منتشر شد.    به گزارش سایت خانه موسیق...

روشنا پنجشنبه 16 مهر 1394، 09:54 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر روشنا بهاره فیاضی(تار)، گهرناز مسائلی(تنبک)  آلبوم "روشنا" شامل 12 قطعه تک نوازی و دونوازی بهاره فیاضی(تار) و گهرناز مسائلی(تنبک) است. بهاره فیاضی از رشته موسیقی از دانشکده هنرهای ز

روشنا پنجشنبه 16 مهر 1394، 09:54 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر روشنا بهاره فیاضی(تار)، گهرناز مسائلی(تنبک) آلبوم "روشنا" شامل 12 قطعه تک نوازی و دونوازی بهاره فیاضی(تار) و گهرناز مسائلی(تنبک) است. بهاره فیاضی از رشته موسیقی از دانشکده هنرهای ز

روشنا پنجشنبه 16 مهر 1394، 09:54 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [روشنا] بهاره فیاضی(تار)، گهرناز مسائلی(تنبک)    آلبوم "روشنا" شامل  12 قطعه تک نوازی و دونوازی بهاره فیاضی(تار) و گهرناز مسائلی(تنبک) است. بهاره فیاضی از رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیب...

زنجیر گیسو یکشنبه 3 آبان 1394، 08:40 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر زنجیر گیسو آهنگساز: سیاوش آریامنش/ خواننده: ابراهیم یوسفی نژاد آلبوم "زنجیر گیسو" شامل قطعات پیش در آمد، تصنیف زنجیر گیسو، ساز و آواز، چهارمضراب، ساز و آواز رامکلی، تصنیف خون دل،

زنجیر گیسو یکشنبه 3 آبان 1394، 08:40 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر زنجیر گیسو آهنگساز: سیاوش آریامنش/ خواننده: ابراهیم یوسفی نژاد آلبوم "زنجیر گیسو" شامل قطعات پیش در آمد، تصنیف زنجیر گیسو، ساز و آواز، چهارمضراب، ساز و آواز رامکلی، تصنیف خون دل،

زنجیر گیسو یکشنبه 3 آبان 1394، 08:40 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [زنجیر گیسو] آهنگساز: سیاوش آریامنش/ خواننده: ابراهیم یوسفی نژاد   آلبوم "زنجیر گیسو" شامل قطعات پیش در آمد، تصنیف زنجیر گیسو، ساز و آواز، چهارمضراب، ساز و آواز رامکلی، تصنیف خون دل، س...

عشقیم گل چهارشنبه 20 آبان 1394، 07:13 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر عشقیم گل حسین علیزاده و گروه هم آوایان این آلبوم شامل هشت قطعه با عناوین "پیش درآمد بیات شیراز"، "ساز و آواز"، "عشقیم گل"، "بداهه نوازی کمانچه و تار&qu

عشقیم گل چهارشنبه 20 آبان 1394، 07:13 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر عشقیم گل حسین علیزاده و گروه هم آوایان این آلبوم شامل هشت قطعه با عناوین "پیش درآمد بیات شیراز"، "ساز و آواز"، "عشقیم گل"، "بداهه نوازی کمانچه و تار&qu

عشقیم گل چهارشنبه 20 آبان 1394، 07:13 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [عشقیم گل] حسین علیزاده و گروه هم آوایان   این آلبوم شامل هشت قطعه با عناوین  "پیش درآمد بیات شیراز"، "ساز و آواز"، "عشقیم گل"، "بداهه نوازی کمانچه و تار"، "ساری گلین"، "بداهه نوازی ق...

کاشفان فروتن فردا یکشنبه 1 آذر 1394، 11:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کاشفان فروتن فردا آثار مجلسی آهنگسازان نسل معاصر ایران آلبوم "کاشفان فروتن فردا" مجموعه آثار مجلسی برخی آهنگسازان نسل معاصر ایران روزبه رفیعی، فرزاد فضلی، آسو کهزادی، سیامک

کاشفان فروتن فردا یکشنبه 1 آذر 1394، 11:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کاشفان فروتن فردا آثار مجلسی آهنگسازان نسل معاصر ایران آلبوم "کاشفان فروتن فردا" مجموعه آثار مجلسی برخی آهنگسازان نسل معاصر ایران روزبه رفیعی، فرزاد فضلی، آسو کهزادی، سیامک

کاشفان فروتن فردا یکشنبه 1 آذر 1394، 11:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [کاشفان فروتن فردا] آثار مجلسی آهنگسازان نسل معاصر ایران   آلبوم "کاشفان فروتن فردا" مجموعه آثار مجلسی برخی آهنگسازان نسل معاصر ایران روزبه رفیعی، فرزاد فضلی، آسو کهزادی، سیامک ا...

دل بانگ دوشنبه 16 آذر 1394، 12:28 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دل بانگ آهنگساز: محمدامین اکبرپور / آواز: علیرضا حاجی طالب آلبوم "دل بانگ" تازه ترین اثر گروه همنوازان سایه به سرپرستی محمدامین اکبرپور است که در دستگاه ماهور و با الهام از موسیقی ش

دل بانگ دوشنبه 16 آذر 1394، 12:28 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دل بانگ آهنگساز: محمدامین اکبرپور / آواز: علیرضا حاجی طالب آلبوم "دل بانگ" تازه ترین اثر گروه همنوازان سایه به سرپرستی محمدامین اکبرپور است که در دستگاه ماهور و با الهام از موسیقی ش

دل بانگ دوشنبه 16 آذر 1394، 12:28 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دل بانگ] آهنگساز: محمدامین اکبرپور / آواز: علیرضا حاجی طالب   آلبوم "دل بانگ" تازه ترین اثر گروه همنوازان سایه به سرپرستی محمدامین اکبرپور است که در دستگاه ماهور و با الهام از موسیقی شوش...

نی نوازی دوشنبه 14 دی 1394، 05:38 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نی نوازی ردیف عبدالله دوامی / نی: سیامک جهانگیری اجرای ردیف عبدالله دوامی توسط نی بر اساس آوانگاری فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی

نی نوازی دوشنبه 14 دی 1394، 05:38 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نی نوازی ردیف عبدالله دوامی / نی: سیامک جهانگیری اجرای ردیف عبدالله دوامی توسط نی بر اساس آوانگاری فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه های اضافی

نی نوازی دوشنبه 14 دی 1394، 05:38 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [نی نوازی] ردیف عبدالله دوامی / نی: سیامک جهانگیری   اجرای ردیف عبدالله دوامی توسط نی بر اساس آوانگاری  فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه ها...

راز نهان چهارشنبه 16 دی 1394، 07:05 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر راز نهان آهنگساز: سیاوش آریامنش / آواز: ابراهیم یوسفی نژاد آلبوم "راز نهان" در دستگاه شور و شامل قطعات پیش درآمد، چهارمضراب، ساز و آواز، تصنیف"سرو زیبا"، مقدمه اوج، تصنی

راز نهان چهارشنبه 16 دی 1394، 07:05 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر راز نهان آهنگساز: سیاوش آریامنش / آواز: ابراهیم یوسفی نژاد آلبوم "راز نهان" در دستگاه شور و شامل قطعات پیش درآمد، چهارمضراب، ساز و آواز، تصنیف"سرو زیبا"، مقدمه اوج، تصنی

راز نهان چهارشنبه 16 دی 1394، 07:05 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [راز نهان]آهنگساز: سیاوش آریامنش / آواز: ابراهیم یوسفی نژاد   آلبوم "راز نهان" در دستگاه شور و شامل قطعات پیش درآمد، چهارمضراب، ساز و آواز، تصنیف"سرو زیبا"، مقدمه اوج، تصنیف "راز نهان" ...

خاطره های جاویدان شنبه 3 بهمن 1394، 07:17 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر خاطره های جاویدان آثار هوشنگ ظریف/ اجرای تار: عبدالعلی تنوری آلبوم "خاطره های جاویدان" شامل 28 قطعه برای تار و سه تار به آهنگسازی هوشنگ ظریف است که توسط عبدالعلی تنوری با سا

خاطره های جاویدان شنبه 3 بهمن 1394، 07:17 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر خاطره های جاویدان آثار هوشنگ ظریف/ اجرای تار: عبدالعلی تنوری آلبوم "خاطره های جاویدان" شامل 28 قطعه برای تار و سه تار به آهنگسازی هوشنگ ظریف است که توسط عبدالعلی تنوری با سا

خاطره های جاویدان شنبه 3 بهمن 1394، 07:17 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [خاطره های جاویدان]آثار هوشنگ ظریف/ اجرای تار: عبدالعلی تنوری   آلبوم "خاطره های جاویدان" شامل 28 قطعه برای تار و سه تار به آهنگسازی هوشنگ ظریف است که توسط عبدالعلی تنوری با ساز ت...

حقیقت سایه ها شنبه 10 بهمن 1394، 06:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر حقیقت سایه ها همنوازی دف/ اثری از محمد طریقت آلبوم "حقیقت سایه ها" دارای شش قطعه با عناوین نبرد خود با خودی، گمگشته، بی قرار، غوغای سکوت، حلقه تکرار و بازگشت به خود است.  این

حقیقت سایه ها شنبه 10 بهمن 1394، 06:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر حقیقت سایه ها همنوازی دف/ اثری از محمد طریقت آلبوم "حقیقت سایه ها" دارای شش قطعه با عناوین نبرد خود با خودی، گمگشته، بی قرار، غوغای سکوت، حلقه تکرار و بازگشت به خود است. این

حقیقت سایه ها شنبه 10 بهمن 1394، 06:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [حقیقت سایه ها] همنوازی دف/ اثری از محمد طریقت   آلبوم "حقیقت سایه ها" دارای شش قطعه با عناوین نبرد خود با خودی، گمگشته، بی قرار، غوغای سکوت، حلقه تکرار و بازگشت به خود است.    این آ...

جانفزا دوشنبه 19 بهمن 1394، 09:30 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر جانفزا آهنگساز: مهدی فلاح صفا / خواننده: مهدی شجاعی این آلبوم به صورت گردشی در دستگاه شور و آواز های آن (ابوعطا، بیات ترک، افشاری، و دشتی) طراحی و آهنگسازی شده است و از نقطه ای آغاز و پس از گ

جانفزا دوشنبه 19 بهمن 1394، 09:30 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر جانفزا آهنگساز: مهدی فلاح صفا / خواننده: مهدی شجاعی این آلبوم به صورت گردشی در دستگاه شور و آواز های آن (ابوعطا، بیات ترک، افشاری، و دشتی) طراحی و آهنگسازی شده است و از نقطه ای آغاز و پس از گ

جانفزا دوشنبه 19 بهمن 1394، 09:30 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [جانفزا]آهنگساز: مهدی فلاح صفا / خواننده: مهدی شجاعی   این آلبوم به صورت گردشی در دستگاه شور و آواز های آن (ابوعطا، بیات ترک، افشاری، و دشتی) طراحی و آهنگسازی شده است و از نقطه ای آغاز و ...

هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 06:07 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد هفتمین روز از جشنواره موسیقی فجر با اجراهای متنوع از ژانرهای مختلف موسیقی در تهران برگزار شد.

هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 06:07 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد هفتمین روز از جشنواره موسیقی فجر با اجراهای متنوع از ژانرهای مختلف موسیقی در تهران برگزار شد.

هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 06:07 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [هفتمین روز سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد] هفتمین روز از جشنواره موسیقی فجر با اجراهای متنوع از ژانرهای مختلف موسیقی در تهران برگزا...

هشتمین شب جشنواره سی و یکم/ شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر پنجشنبه 29 بهمن 1394، 10:56 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر هشتمین شب جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که گروه "ک

هشتمین شب جشنواره سی و یکم/ شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر پنجشنبه 29 بهمن 1394، 10:56 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر هشتمین شب جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که گروه "ک

هشتمین شب جشنواره سی و یکم/ شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر پنجشنبه 29 بهمن 1394، 10:56 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [شور آفرینی "کامکارها" در جشنواره موسیقی فجر] هشتمین شب جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که گروه "کامکارها" با اجرای ...

امیراشرف آریان پور: هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 11:37 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد دکتر امیراشرف آریان پور در جلسه آشنایی با اپرا گفت: اخیرا هر کسی به خود اجازه می دهد که خود را خوا

امیراشرف آریان پور: هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 11:37 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد دکتر امیراشرف آریان پور در جلسه آشنایی با اپرا گفت: اخیرا هر کسی به خود اجازه می دهد که خود را خوا

امیراشرف آریان پور: هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد چهارشنبه 28 بهمن 1394، 11:37 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد] دکتر امیراشرف آریان پور در جلسه آشنایی با اپرا گفت: اخیرا هر کسی  به خود اجازه می دهد که خود...