تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گلفرش دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گلفرش آهنگساز و تنظیم کننده : محمد امین اکبرپور خواننده: علیرضا حاجی طالب این آلبوم در 9 قطعه از جمله قطعات ضربی و آوازی در آواز شوشتری ساخته شده است و نگاهی ویژه به موسیقی مناطق شوشتر و دزفول دارد.

گلفرش دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گلفرش آهنگساز و تنظیم کننده : محمد امین اکبرپور خواننده: علیرضا حاجی طالب این آلبوم در 9 قطعه از جمله قطعات ضربی و آوازی در آواز شوشتری ساخته شده است و نگاهی ویژه به موسیقی مناطق شوشتر و دزفول دارد.

گلفرش دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آهنگساز و تنظیم کننده : محمد امین اکبرپور خواننده: علیرضا حاجی طالب این آلبوم در 9 قطعه از جمله قطعات ضربی و آوازی در آواز شوشتری ساخته شده است و نگاهی ویژه به موسیقی مناطق شوشتر و دزفول دارد. در ای...

چتر عشق چهارشنبه 20 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر چتر عشق  آهنگساز و خواننده: انوش جهانشاهی این آلبوم شامل چهارده قطعه سازی ، آوازی و تکنوازی است که با نگاهی ویژه به اشعار حافظ در مایه های نوا، سه گاه، بیات ترک، شور و ابوعطا ساخته و اجرا گردید

چتر عشق چهارشنبه 20 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر چتر عشق آهنگساز و خواننده: انوش جهانشاهی این آلبوم شامل چهارده قطعه سازی ، آوازی و تکنوازی است که با نگاهی ویژه به اشعار حافظ در مایه های نوا، سه گاه، بیات ترک، شور و ابوعطا ساخته و اجرا گردید

چتر عشق چهارشنبه 20 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر  آهنگساز و خواننده: انوش جهانشاهیاین آلبوم شامل چهارده قطعه سازی ، آوازی و تکنوازی است که با نگاهی ویژه به اشعار حافظ در مایه های نوا، سه گاه، بیات ترک، شور و ابوعطا ساخته و اجرا گردیده است.برا...

تمام تو یکشنبه 24 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر تمام تو هوشیار خیام ، امیر اسلامی این آلبوم شامل 10 قطعه همنوازی پیانو هوشیار خیام و نی امیر اسلامی است که در فضایی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن به اجرا در آمده است. ایده اصلی آلبوم &quot

تمام تو یکشنبه 24 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر تمام تو هوشیار خیام ، امیر اسلامی این آلبوم شامل 10 قطعه همنوازی پیانو هوشیار خیام و نی امیر اسلامی است که در فضایی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن به اجرا در آمده است. ایده اصلی آلبوم &quot

تمام تو یکشنبه 24 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [تمام تو] هوشیار خیام ، امیر اسلامی این آلبوم شامل 10 قطعه همنوازی پیانو هوشیار خیام و نی امیر اسلامی است که در فضایی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن به اجرا در آمده است. ایده اصلی آلبوم ...

گره های خیالی یکشنبه 8 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گره های خیالی حمید سعیدی گره های خیالی آلبومی تلفیقی است از ملودی ها و مقام های اصیل ایرانی و سازهای الکترونیکی که با نوایی جدید در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. حمید سعیدی، آهنگساز این مجم

گره های خیالی یکشنبه 8 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گره های خیالی حمید سعیدی گره های خیالی آلبومی تلفیقی است از ملودی ها و مقام های اصیل ایرانی و سازهای الکترونیکی که با نوایی جدید در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. حمید سعیدی، آهنگساز این مجم

گره های خیالی یکشنبه 8 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [گره های خیالی] حمید سعیدی گره های خیالی آلبومی تلفیقی است از ملودی ها و مقام های اصیل ایرانی و سازهای الکترونیکی که با نوایی جدید در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. حمید سعیدی، آهنگساز ای...

پشت پرچین سخن دوشنبه 16 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پشت پرچین سخن مجید درخشانی ، حسام اینانلو "پشت پرچین سخن" اثری است تالیف شده و انسجام یافته از دو دیدگاه مختلف که ادعا بر تازگی دارد. دیدگاه بخش نخست بر تجربه فرم سازبندی و همگن شد

پشت پرچین سخن دوشنبه 16 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پشت پرچین سخن مجید درخشانی ، حسام اینانلو "پشت پرچین سخن" اثری است تالیف شده و انسجام یافته از دو دیدگاه مختلف که ادعا بر تازگی دارد. دیدگاه بخش نخست بر تجربه فرم سازبندی و همگن شد

پشت پرچین سخن دوشنبه 16 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [پشت پرچین سخن] مجید درخشانی ، حسام اینانلو "پشت پرچین سخن" اثری است تالیف شده و انسجام یافته از دو دیدگاه مختلف که ادعا بر تازگی دارد. دیدگاه بخش نخست بر تجربه فرم سازبندی و همگن شدن دو...

خانه غریب چهارشنبه 18 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر خانه غریب موسیقی:پویان بیگلر آواز : وحید تاج این آلبوم نخستین فعالیت این گروه به شمار می آید. آهنگساز این اثر کوشیده است تا تجربه ای نو را در قالب های قدیمی موسیقی ایرانی ارائه دهد. در این آل

خانه غریب چهارشنبه 18 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر خانه غریب موسیقی:پویان بیگلر آواز : وحید تاج این آلبوم نخستین فعالیت این گروه به شمار می آید. آهنگساز این اثر کوشیده است تا تجربه ای نو را در قالب های قدیمی موسیقی ایرانی ارائه دهد. در این آل

خانه غریب چهارشنبه 18 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [خانه غریب] موسیقی:پویان بیگلر آواز : وحید تاج این آلبوم نخستین فعالیت این گروه به شمار می آید. آهنگساز این اثر کوشیده است تا تجربه ای نو را در قالب های قدیمی موسیقی ایرانی ارائه دهد. در ا...

عاشقانه های سینما یکشنبه 22 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر عاشقانه های سینما ملیحه سعیدی این آهنگساز موسیقی فیلم های معروف و مشهور سینمای جهان را با ارکستر و قانون به اجرا درآورده است. در این آلبوم موسیقی فیلم هایی چون پدرخوانده، قلبم ادامه خوه

عاشقانه های سینما یکشنبه 22 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر عاشقانه های سینما ملیحه سعیدی این آهنگساز موسیقی فیلم های معروف و مشهور سینمای جهان را با ارکستر و قانون به اجرا درآورده است. در این آلبوم موسیقی فیلم هایی چون پدرخوانده، قلبم ادامه خوه

عاشقانه های سینما یکشنبه 22 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [عاشقانه های سینما] ملیحه سعیدی این آهنگساز موسیقی فیلم های معروف و مشهور سینمای جهان را با ارکستر و قانون به اجرا درآورده است.  در این آلبوم موسیقی فیلم هایی چون پدرخوانده، قلبم ادا...

به تماشای آنچه نیست چهارشنبه 25 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر به تماشای آنچه نیست شاعر آهنگساز و تنظیم کننده: حسین پرنیا دکلمه اشعار: سام سیاوش شعر و موسیقی از دیر باز پیوندی نا گسستنی با هم داشته اند. حسین پرنیا از جمله نوازندگان و آهنگسازانی

به تماشای آنچه نیست چهارشنبه 25 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر به تماشای آنچه نیست شاعر آهنگساز و تنظیم کننده: حسین پرنیا دکلمه اشعار: سام سیاوش شعر و موسیقی از دیر باز پیوندی نا گسستنی با هم داشته اند. حسین پرنیا از جمله نوازندگان و آهنگسازانی

به تماشای آنچه نیست چهارشنبه 25 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [به تماشای آنچه نیست] شاعر آهنگساز و تنظیم کننده: حسین پرنیا دکلمه اشعار: سام سیاوش شعر و موسیقی از دیر باز پیوندی نا گسستنی با هم داشته اند. حسین پرنیا از جمله نوازندگان و آهنگس...

پنجیا دوشنبه 15 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پنجیا ژیوان گاسپاریان و گروه لیان "پنجیا" یک آلبوم تلفیقی بدون کلام و کاری مشترک از گروه لیان به سرپرستی هومن پورمهدی و ژیوان گاسپاریان است. این آلبوم شامل 7 قطعه به نام های داستان عشق،

پنجیا دوشنبه 15 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر پنجیا ژیوان گاسپاریان و گروه لیان "پنجیا" یک آلبوم تلفیقی بدون کلام و کاری مشترک از گروه لیان به سرپرستی هومن پورمهدی و ژیوان گاسپاریان است. این آلبوم شامل 7 قطعه به نام های داستان عشق،

پنجیا دوشنبه 15 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [پنجیا] ژیوان گاسپاریان و گروه لیان "پنجیا" یک آلبوم تلفیقی بدون کلام و کاری مشترک از گروه لیان به سرپرستی هومن پورمهدی و ژیوان گاسپاریان است. این آلبوم شامل 7 قطعه به نام های داستان عشق، عاشق...

بادبان شکسته چهارشنبه 17 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بادبان شکسته آواز: حسین علیشاپور موسیقی: حسین قاسم پور "بادبان شکسته" نخستین اثر حسین قاسم پور در مقام آهنگساز است که با همکاری گروه "خاموش" و آواز حسین علیشاپور در دس

بادبان شکسته چهارشنبه 17 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بادبان شکسته آواز: حسین علیشاپور موسیقی: حسین قاسم پور "بادبان شکسته" نخستین اثر حسین قاسم پور در مقام آهنگساز است که با همکاری گروه "خاموش" و آواز حسین علیشاپور در دس

بادبان شکسته چهارشنبه 17 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [بادبان شکسته] آواز: حسین علیشاپور موسیقی: حسین قاسم پور "بادبان شکسته" نخستین اثر حسین قاسم پور در مقام آهنگساز است که با همکاری گروه "خاموش" و آواز حسین علیشاپور در دستگاه شور و آوا...

جلوه گل دوشنبه 22 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر جلوه گل داریوش طلایی : تار علیرضا قربانی : آواز آلبوم "جلوه گل" در دو بخش "آواز ابوعطا" و "دستگاه همایون" و به صورت کلاسیک دستگاهی شامل مقدمه، پیش در آمد، گوشه های

جلوه گل دوشنبه 22 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر جلوه گل داریوش طلایی : تار علیرضا قربانی : آواز آلبوم "جلوه گل" در دو بخش "آواز ابوعطا" و "دستگاه همایون" و به صورت کلاسیک دستگاهی شامل مقدمه، پیش در آمد، گوشه های

جلوه گل دوشنبه 22 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [جلوه گل] داریوش طلایی : تار علیرضا قربانی : آواز آلبوم "جلوه گل" در دو بخش "آواز ابوعطا" و "دستگاه همایون" و به صورت کلاسیک دستگاهی شامل مقدمه، پیش در آمد، گوشه های مختلف و ساز و آواز و تصن...

غروب شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر غروب "غروب" در دستگاه ماهور، اصفهان و افشاری به آهنگسازی مسعود اجرا شده است و "گروه همساز" ملودی‌های آن را نواخته‌اند. این اثر براساس اشعار مولوی ساخته شده و یک گروه نیز همخوانی آن

غروب شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر غروب "غروب" در دستگاه ماهور، اصفهان و افشاری به آهنگسازی مسعود اجرا شده است و "گروه همساز" ملودی‌های آن را نواخته‌اند. این اثر براساس اشعار مولوی ساخته شده و یک گروه نیز همخوانی آن

غروب شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [غروب] "غروب" در دستگاه ماهور، اصفهان و افشاری به آهنگسازی مسعود اجرا شده است و "گروه همساز" ملودی‌های آن را نواخته‌اند. این اثر براساس اشعار مولوی ساخته شده و یک گروه نیز همخوانی آن را اجرا کرده...

کاشفان فروتن شوکران شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کاشفان فروتن شوکران نسخه جدید شعر و دکلمه از احمد شاملو موسیقی از فریدون شهبازیان اشعار مجموعه : ترانه بزرگ ترین آرزو، سرود برای مرد روشن که به سایه رفت، تو را دوست می دارم، تعویذ، گف

کاشفان فروتن شوکران شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کاشفان فروتن شوکران نسخه جدید شعر و دکلمه از احمد شاملو موسیقی از فریدون شهبازیان اشعار مجموعه : ترانه بزرگ ترین آرزو، سرود برای مرد روشن که به سایه رفت، تو را دوست می دارم، تعویذ، گف

کاشفان فروتن شوکران شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [کاشفان فروتن شوکران] نسخه جدید شعر و دکلمه از احمد شاملو  موسیقی از فریدون شهبازیان اشعار مجموعه : ترانه بزرگ ترین آرزو، سرود برای مرد روشن که به سایه رفت، تو را دوست می دارم، تعو...

چنگ و سرود دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر چنگ و سرود سهیل نفیسی سهیل نفیسی در این آلبوم که دومین مجموعه آثارش است، به بازخوانی فراز هایی از گنجینه شعر معاصر ایران می پردازد. "چنگ و سرود" گذر و مروری بر شعر معاصر ایران است

چنگ و سرود دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر چنگ و سرود سهیل نفیسی سهیل نفیسی در این آلبوم که دومین مجموعه آثارش است، به بازخوانی فراز هایی از گنجینه شعر معاصر ایران می پردازد. "چنگ و سرود" گذر و مروری بر شعر معاصر ایران است

چنگ و سرود دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [چنگ و سرود] سهیل نفیسی سهیل نفیسی در این آلبوم که دومین مجموعه آثارش است، به بازخوانی فراز هایی از گنجینه شعر معاصر ایران می پردازد. "چنگ و سرود" گذر و مروری بر شعر معاصر ایران است که د...

بدرود با بدرود پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بدرود با بدرود آهنگساز :علی قمصری / خواننده : محمد معتمدی این آلبوم در دو بخش اجرا و منتشر شده است که بخش اول با صدای محمد معتمدی و شعری از شفیعی کدکنی با فضایی ارکسترال به اجرا در آمده اس

بدرود با بدرود پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بدرود با بدرود آهنگساز :علی قمصری / خواننده : محمد معتمدی این آلبوم در دو بخش اجرا و منتشر شده است که بخش اول با صدای محمد معتمدی و شعری از شفیعی کدکنی با فضایی ارکسترال به اجرا در آمده اس

بدرود با بدرود پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [بدرود با بدرود] آهنگساز :علی قمصری / خواننده : محمد معتمدی این آلبوم در دو بخش اجرا و منتشر شده است که بخش اول  با صدای محمد معتمدی و شعری از شفیعی کدکنی با فضایی ارکسترال به اجرا در آ...