تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

رساله موسیقی «کلیات یوسفی» سه شنبه 13 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رساله موسیقی «کلیات یوسفی» منسوب به ضیاءالدین یوسف بازخوانی و ویرایش : بابک خضرائی کلیات یوسفی از معدود رسالات موسیقی دوره قاجاریه، شاهدی بر تداوم علم و عمل موسیقی زمانه خویش است.

رساله موسیقی «کلیات یوسفی» سه شنبه 13 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رساله موسیقی «کلیات یوسفی» منسوب به ضیاءالدین یوسف بازخوانی و ویرایش : بابک خضرائی کلیات یوسفی از معدود رسالات موسیقی دوره قاجاریه، شاهدی بر تداوم علم و عمل موسیقی زمانه خویش است.

رساله موسیقی «کلیات یوسفی» سه شنبه 13 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [رساله موسیقی «کلیات یوسفی»] منسوب به ضیاءالدین یوسف بازخوانی و ویرایش : بابک خضرائی کلیات یوسفی از معدود رسالات موسیقی دوره قاجاریه، شاهدی بر تداوم علم و عمل موسیقی زمانه خوی...

فوگ و انوانسیون یکشنبه 25 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فوگ و انوانسیون انوش جهانشاهی این کتاب شامل تعدادی از آثار انوش جهانشاهی است که بر اساس چند فرم بنیادین و مهم در آهنگسازی علمی برای نخستین بار در ایران نوشته و اجرا شده است و می توان از آن بر

فوگ و انوانسیون یکشنبه 25 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فوگ و انوانسیون انوش جهانشاهی این کتاب شامل تعدادی از آثار انوش جهانشاهی است که بر اساس چند فرم بنیادین و مهم در آهنگسازی علمی برای نخستین بار در ایران نوشته و اجرا شده است و می توان از آن بر

فوگ و انوانسیون یکشنبه 25 دی 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [فوگ و انوانسیون]انوش جهانشاهی این کتاب شامل تعدادی از آثار انوش جهانشاهی است که بر اساس چند فرم بنیادین و مهم در آهنگسازی علمی برای نخستین بار در ایران نوشته و اجرا شده است و می توان از ...

اقتصاد موسیقی یکشنبه 20 فروردین 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر اقتصاد موسیقی نوسنده: دکتر محمد رضا آزاده فر بخش اول این کتاب به تولید آثار موسیقی اختصاص دارد و در فصل های مختلف به موضوعاتی مانند پرورش هنرمند و اثر هنری، آماده سازی اثر، پیش تولید، ضبط

اقتصاد موسیقی یکشنبه 20 فروردین 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر اقتصاد موسیقی نوسنده: دکتر محمد رضا آزاده فر بخش اول این کتاب به تولید آثار موسیقی اختصاص دارد و در فصل های مختلف به موضوعاتی مانند پرورش هنرمند و اثر هنری، آماده سازی اثر، پیش تولید، ضبط

اقتصاد موسیقی یکشنبه 20 فروردین 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [اقتصاد موسیقی] نوسنده: دکتر محمد رضا آزاده فر بخش اول این کتاب به تولید آثار موسیقی اختصاص دارد و در فصل های مختلف به موضوعاتی مانند پرورش هنرمند و اثر هنری، آماده سازی اثر، پیش تولید...

آموزش پیانو به کودکان شنبه 2 اردیبهشت 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش پیانو به کودکان نویسنده: پیمان جوکار در این کتاب بجز آموزش مرسوم یا کلاسیک پیانو، روش های آموزشی تازه ای ذکر شده است که یادگیری را برای شاگرد راحت تر و جذاب تر می کند و آن تجرب

آموزش پیانو به کودکان شنبه 2 اردیبهشت 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش پیانو به کودکان نویسنده: پیمان جوکار در این کتاب بجز آموزش مرسوم یا کلاسیک پیانو، روش های آموزشی تازه ای ذکر شده است که یادگیری را برای شاگرد راحت تر و جذاب تر می کند و آن تجرب

آموزش پیانو به کودکان شنبه 2 اردیبهشت 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش پیانو به کودکان] نویسنده: پیمان جوکار در این کتاب بجز آموزش مرسوم یا کلاسیک پیانو، روش های آموزشی تازه ای ذکر شده است که یادگیری را برای شاگرد راحت تر و جذاب تر می کند و آ...

طبلک شنبه 6 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر طبلک کاری از سودابه سالم / تصویرگر: گلاله محمدی این کتاب خود آموزی برای کودکان دبستانی است. همچنین این کتاب برای کودکانی که می خواهند به کمک اعضای خانواده خود (آشنا با الفبای موسیقی) ریتم های موسیقی را

طبلک شنبه 6 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر طبلک کاری از سودابه سالم / تصویرگر: گلاله محمدی این کتاب خود آموزی برای کودکان دبستانی است. همچنین این کتاب برای کودکانی که می خواهند به کمک اعضای خانواده خود (آشنا با الفبای موسیقی) ریتم های موسیقی را

طبلک شنبه 6 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [طبلک] کاری از سودابه سالم / تصویرگر: گلاله محمدی این کتاب خود آموزی برای کودکان دبستانی است. همچنین این کتاب برای کودکانی که می خواهند به کمک اعضای خانواده خود (آشنا با الفبای موسیقی) ریتم های موسی...

آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان چهارشنبه 10 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان تالیف و تنظیم: سعید رشیدی در این کتاب که به همراه سی دی ارائه شده، آموزش گیتار برای اولین بار در ایران در راستای متناس

آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان چهارشنبه 10 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان تالیف و تنظیم: سعید رشیدی در این کتاب که به همراه سی دی ارائه شده، آموزش گیتار برای اولین بار در ایران در راستای متناس

آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان چهارشنبه 10 خرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش مقدماتی گیتار کلاسیک ویژه نابینایان] تالیف و تنظیم: سعید رشیدی در این کتاب که به همراه سی دی ارائه شده، آموزش گیتار برای اولین بار در ایران در راستای...

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر از آیین تا نمایش این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و کارکرد

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر از آیین تا نمایش این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و کارکرد

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [از آیین تا نمایش]این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و  در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و ...

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر از آیین تا نمایش این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و کارکرد

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر از آیین تا نمایش این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و کارکرد

از آیین تا نمایش دوشنبه 6 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [از آیین تا نمایش]این کتاب به آئین ها، نمایش ها و بازی های رایج در اقوام مختلف ایران می پردازد و  در این مجموعه دو جلدی سعی شده این آیین ها و نمایش ها تجزیه و تحلیل گردد و سر منشاء و ...

رقص آشفته شنبه 24 تیر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رقص آشفته حسین پرنیا "رقص آشفته" شامل 15 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف اجرا شده و در این کتاب برای ساز سنتور به نت در آمده است. قطعاتی که نت آن

رقص آشفته شنبه 24 تیر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رقص آشفته حسین پرنیا "رقص آشفته" شامل 15 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف اجرا شده و در این کتاب برای ساز سنتور به نت در آمده است. قطعاتی که نت آن

رقص آشفته شنبه 24 تیر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [رقص آشفته] حسین پرنیا "رقص آشفته" شامل 15 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف اجرا شده و در این کتاب برای ساز سنتور به نت در آمده است. قطعاتی که نت آن در ای...

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول) شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول) براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی این کتاب با بازنگری و تغییراتی دستور مقدماتی تار و سه تار روح الل

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول) شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول) براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی این کتاب با بازنگری و تغییراتی دستور مقدماتی تار و سه تار روح الل

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول) شنبه 27 فروردین 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب اول)] براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی این کتاب با بازنگری و تغییراتی دستور مقدماتی تار و سه تار ر...

معارف پایور چهارشنبه 11 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر معارف پایور زندگی و آوار استاد فرامرز پایور نوشته ارفع اطرایی از آنجا که مقالات و گفتار های منتشر شده در شرح حال و آثار استاد فرامرز پایور پراکنده است، نیاز به اطلاعاتی جامع و مستند جهت دستر

معارف پایور چهارشنبه 11 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر معارف پایور زندگی و آوار استاد فرامرز پایور نوشته ارفع اطرایی از آنجا که مقالات و گفتار های منتشر شده در شرح حال و آثار استاد فرامرز پایور پراکنده است، نیاز به اطلاعاتی جامع و مستند جهت دستر

معارف پایور چهارشنبه 11 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [معارف پایور] زندگی و آوار استاد فرامرز پایور نوشته ارفع اطرایی از آنجا که مقالات و گفتار های منتشر شده در شرح حال و آثار استاد فرامرز پایور پراکنده است، نیاز به اطلاعاتی جامع و مستند جه...

در خموشی های ساحل چهارشنبه 4 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر در خموشی های ساحل مجموعه ای از ترانه های ماندگار محمد نوری گردآورنده : مسعود زرگر دراین کتاب مجموعه ای از ترانه های ماندگار زنده یادمحمد نوری به انضمام مقاله ها ، زندگی نامه و تصاویری ا

در خموشی های ساحل چهارشنبه 4 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر در خموشی های ساحل مجموعه ای از ترانه های ماندگار محمد نوری گردآورنده : مسعود زرگر دراین کتاب مجموعه ای از ترانه های ماندگار زنده یادمحمد نوری به انضمام مقاله ها ، زندگی نامه و تصاویری ا

در خموشی های ساحل چهارشنبه 4 اسفند 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [در خموشی های ساحل] مجموعه ای از ترانه های ماندگار محمد نوری گردآورنده : مسعود زرگر دراین کتاب مجموعه ای از ترانه های ماندگار زنده یادمحمد نوری به انضمام مقاله ها ، زندگی نامه و تصا...

آموزش ساز قانون پنجشنبه 28 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش ساز قانون ملیحه سعیدی با نظر و همکاری حسین دهلوی در ابتدای این کتاب مختصری درباره تاریخچه، وسعت ساز قانون در ایران و پرده بندی خاص موسیقی ایرانی، تعیین تعداد کلیدهای تغییر دهنده صد

آموزش ساز قانون پنجشنبه 28 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش ساز قانون ملیحه سعیدی با نظر و همکاری حسین دهلوی در ابتدای این کتاب مختصری درباره تاریخچه، وسعت ساز قانون در ایران و پرده بندی خاص موسیقی ایرانی، تعیین تعداد کلیدهای تغییر دهنده صد

آموزش ساز قانون پنجشنبه 28 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش ساز قانون] ملیحه سعیدی با نظر و همکاری حسین دهلوی در ابتدای این کتاب مختصری درباره تاریخچه، وسعت ساز قانون در ایران و پرده بندی خاص موسیقی ایرانی، تعیین تعداد کلیدهای تغییر دهند...

اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی یکشنبه 17 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی کتاب اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی بر اساس کتاب audio in media نوشته استنلی ر. آلتن که موفق به دریافت

اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی یکشنبه 17 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی کتاب اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی بر اساس کتاب audio in media نوشته استنلی ر. آلتن که موفق به دریافت

اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی یکشنبه 17 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی] کتاب اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی بر اساس کتاب audio in media نوشته استنلی ر. آلتن که موفق به...

آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار گرد آورنده : انوش جهانشاهی بی تردید ارسلان درگاهی در نوازندگی سه تار یکی از بهترین های موسیقی محسوب می شود اما تا کنون به دلیل پراکندگی

آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار گرد آورنده : انوش جهانشاهی بی تردید ارسلان درگاهی در نوازندگی سه تار یکی از بهترین های موسیقی محسوب می شود اما تا کنون به دلیل پراکندگی

آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار دوشنبه 4 بهمن 1389 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آثاری از ارسلان درگاهی برای سه تار] گرد آورنده : انوش جهانشاهی بی تردید ارسلان درگاهی در نوازندگی سه تار یکی از بهترین های موسیقی محسوب می شود اما تا کنون به دلیل پرا...