تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مشق استاد یکشنبه 26 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر مشق استاد دست نوشته های مرتضی محجوبی به کوشش و گرد آوری فخری ملک پور این مجموعه نفیس شامل کتاب "مشق استاد، دست نوشته های مرتضی محجوبی" به همراه سه لوح فشرده از اجراهای فخری ملک پور، شاگر

مشق استاد یکشنبه 26 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر مشق استاد دست نوشته های مرتضی محجوبی به کوشش و گرد آوری فخری ملک پور این مجموعه نفیس شامل کتاب "مشق استاد، دست نوشته های مرتضی محجوبی" به همراه سه لوح فشرده از اجراهای فخری ملک پور، شاگر

مشق استاد یکشنبه 26 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [مشق استاد] دست نوشته های مرتضی محجوبی به کوشش و گرد آوری فخری ملک پور این مجموعه نفیس شامل کتاب "مشق استاد، دست نوشته های مرتضی محجوبی" به همراه سه لوح فشرده از اجراهای فخری ملک پور، شاگرد بر...

ریتم از نگاهی دیگر دوشنبه 16 بهمن 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ریتم از نگاهی دیگر محمد طریقت در این کتاب تمرین هایی به هنرجو داده می شود که از ساده به پیچیده بوده و مباحثی همچون شمارش صحیح و مساوی، همسان سازی قدرت دست چپ و راست و آموزش ریتم را در ب

ریتم از نگاهی دیگر دوشنبه 16 بهمن 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ریتم از نگاهی دیگر محمد طریقت در این کتاب تمرین هایی به هنرجو داده می شود که از ساده به پیچیده بوده و مباحثی همچون شمارش صحیح و مساوی، همسان سازی قدرت دست چپ و راست و آموزش ریتم را در ب

ریتم از نگاهی دیگر دوشنبه 16 بهمن 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [ریتم از نگاهی دیگر] محمد طریقت در این کتاب تمرین هایی به هنرجو داده می شود که از ساده به پیچیده بوده و مباحثی همچون شمارش صحیح و مساوی، همسان سازی قدرت دست چپ و راست و آموزش ریتم را...

رقص بهار یکشنبه 20 اسفند 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رقص بهار سوسن اصلانی "رقص بهار" مجموعه ای از قسمت های مختلف سازی و آوازی شامل مقدمه، چهارمضراب، تصنیف و قطعات ضربی است که این قطعات را می توان هم به صورت گروه نوازی و هم تکنوازی اجرا نم

رقص بهار یکشنبه 20 اسفند 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رقص بهار سوسن اصلانی "رقص بهار" مجموعه ای از قسمت های مختلف سازی و آوازی شامل مقدمه، چهارمضراب، تصنیف و قطعات ضربی است که این قطعات را می توان هم به صورت گروه نوازی و هم تکنوازی اجرا نم

رقص بهار یکشنبه 20 اسفند 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [رقص بهار] سوسن اصلانی "رقص بهار" مجموعه ای از قسمت های مختلف سازی و آوازی شامل مقدمه، چهارمضراب، تصنیف و قطعات ضربی است که این قطعات را می توان هم به صورت گروه نوازی و هم تکنوازی اجرا نمود. ...

بیست و چهار قطعه برای سنتور دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بیست و چهار قطعه برای سنتور حمید آیتی این کتاب شامل 24 قطعه در دستگاه ها و گوشه های دشتی، سه گاه، شور ، ابوعطا، همایون، شوشتری، چهارگاه، ماهور، اصفهان و راست پنجگاه است. در

بیست و چهار قطعه برای سنتور دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بیست و چهار قطعه برای سنتور حمید آیتی این کتاب شامل 24 قطعه در دستگاه ها و گوشه های دشتی، سه گاه، شور ، ابوعطا، همایون، شوشتری، چهارگاه، ماهور، اصفهان و راست پنجگاه است. در

بیست و چهار قطعه برای سنتور دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [بیست و چهار قطعه برای سنتور] حمید آیتی این کتاب شامل 24 قطعه در دستگاه ها و گوشه های دشتی، سه گاه، شور ، ابوعطا، همایون، شوشتری، چهارگاه، ماهور، اصفهان و راست پنجگاه است...

تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه اثر سوسن اصلانی (دهلوی) این کتاب شامل 22 قطعه در از آثار سوسن اصلانی است که 11 قطعه در دستگاه نوا و 11 قطعه دیگر در دستگاه راست پ

تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه اثر سوسن اصلانی (دهلوی) این کتاب شامل 22 قطعه در از آثار سوسن اصلانی است که 11 قطعه در دستگاه نوا و 11 قطعه دیگر در دستگاه راست پ

تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه] اثر سوسن اصلانی (دهلوی) این کتاب شامل 22 قطعه در از آثار سوسن اصلانی است که 11 قطعه در دستگاه نوا و 11 قطعه دیگر در دستگاه ...

صد و ده تمرین سه تار یکشنبه 6 مرداد 1392، 09:42 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر صد و ده تمرین سه تار تالیف حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا مطلبی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، مبحث تمرین است که به صورت گام به گام و کامل در طول دوره آموزش به آن پرداخته

صد و ده تمرین سه تار یکشنبه 6 مرداد 1392، 09:42 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر صد و ده تمرین سه تار تالیف حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا مطلبی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، مبحث تمرین است که به صورت گام به گام و کامل در طول دوره آموزش به آن پرداخته

صد و ده تمرین سه تار یکشنبه 6 مرداد 1392، 09:42 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [صد و ده تمرین سه تار]تالیف حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا مطلبی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، مبحث تمرین است که به صورت گام به گام و کامل در طول دوره آموزش به آن پرد...

رساله ریتم در موسیقی دوشنبه 7 مرداد 1392، 06:09 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رساله ریتم در موسیقی تالیف: امیر انجیری استرکی در این کتاب سعی شده تا علاوه بر طرح و توضیح مسائل رایج در رابطه با عامل زمان در موسیقی و بیان پاسخ های مناسب، تعریف های دقیق در مو

رساله ریتم در موسیقی دوشنبه 7 مرداد 1392، 06:09 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر رساله ریتم در موسیقی تالیف: امیر انجیری استرکی در این کتاب سعی شده تا علاوه بر طرح و توضیح مسائل رایج در رابطه با عامل زمان در موسیقی و بیان پاسخ های مناسب، تعریف های دقیق در مو

رساله ریتم در موسیقی دوشنبه 7 مرداد 1392، 06:09 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [رساله ریتم در موسیقی]تالیف: امیر انجیری استرکی در این کتاب سعی شده تا علاوه بر طرح و توضیح مسائل رایج در رابطه با عامل زمان در موسیقی و بیان پاسخ های مناسب، تعریف های دقیق ...

دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی) چهارشنبه 13 شهریور 1392، 08:11 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی) مولف : نوشین عقیقی کتاب "دستان حقانی" شیوه ای برای تنبور نوازی توسط نوشین عقیقی تالیف شده است. در بخش اول

دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی) چهارشنبه 13 شهریور 1392، 08:11 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی) مولف : نوشین عقیقی کتاب "دستان حقانی" شیوه ای برای تنبور نوازی توسط نوشین عقیقی تالیف شده است. در بخش اول

دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی) چهارشنبه 13 شهریور 1392، 08:11 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دستان حقانی (شیوه ای برای تنبور نوازی)]مولف : نوشین عقیقی کتاب "دستان حقانی" شیوه ای برای تنبور نوازی توسط نوشین عقیقی تالیف شده است. در بخش اول این ک...

آموزش ساز قانون 3 شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش ساز قانون 3 ملیحه سعیدی این کتاب در ادامه جلد اول و دوم روش آموزش ساز قانون است و با این هدف تالیف شده تا سیر تکاملی روش نوازندگی این ساز در ایران از ابتدا تا امروز را در برگیرد.

آموزش ساز قانون 3 شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش ساز قانون 3 ملیحه سعیدی این کتاب در ادامه جلد اول و دوم روش آموزش ساز قانون است و با این هدف تالیف شده تا سیر تکاملی روش نوازندگی این ساز در ایران از ابتدا تا امروز را در برگیرد.

آموزش ساز قانون 3 شنبه 3 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش ساز قانون 3] ملیحه سعیدی این کتاب در ادامه جلد اول و دوم روش آموزش ساز قانون است و با این هدف تالیف شده تا سیر تکاملی روش نوازندگی این ساز در ایران از ابتدا تا امروز را در برگ...

آموزش سه تار یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش سه تار رضا محسنی  آموزش سه تار رضا محسنی سعی دارد باشیوه ای متفاوت از گذشته به هنرجویان سه تار را آموزش دهد. در فصل اول این کتاب به آموختن مقدماتی تئوری و آشنایی با نت های موسیقی پرد

آموزش سه تار یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش سه تار رضا محسنی آموزش سه تار رضا محسنی سعی دارد باشیوه ای متفاوت از گذشته به هنرجویان سه تار را آموزش دهد. در فصل اول این کتاب به آموختن مقدماتی تئوری و آشنایی با نت های موسیقی پرد

آموزش سه تار یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش سه تار] رضا محسنی  آموزش سه تار رضا محسنی سعی دارد باشیوه ای متفاوت از گذشته به هنرجویان سه تار را آموزش دهد. در فصل اول این کتاب به آموختن مقدماتی تئوری و آشنایی با نت های موسی...

گردونه آکورد پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گردونه آکورد نوشته: جیم فلیز/ ترجمه: انوش جهانشاهی گردونه آکورد یک وسیله گردان است که نیاز های مربوط به آکورد ها را در موسیقی به صورت علمی و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار می دهد. برای استف

گردونه آکورد پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر گردونه آکورد نوشته: جیم فلیز/ ترجمه: انوش جهانشاهی گردونه آکورد یک وسیله گردان است که نیاز های مربوط به آکورد ها را در موسیقی به صورت علمی و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار می دهد. برای استف

گردونه آکورد پنجشنبه 5 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [گردونه آکورد]  نوشته: جیم فلیز/ ترجمه: انوش جهانشاهی گردونه آکورد یک وسیله گردان است که نیاز های مربوط به آکورد ها را در موسیقی به صورت علمی و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار می دهد. برای...

120 آهنگ محلی برای ویولن سه شنبه 10 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر 120 آهنگ محلی برای ویولن تهیه و تنظیم : جانگیر کامیان در این کتاب آهنگ های فولکلریک ایران که سالیان دراز در شهرها، روستا ها و نقاط دور افتاده توسط اهالی آن سینه به سینه منتقل شده

120 آهنگ محلی برای ویولن سه شنبه 10 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر 120 آهنگ محلی برای ویولن تهیه و تنظیم : جانگیر کامیان در این کتاب آهنگ های فولکلریک ایران که سالیان دراز در شهرها، روستا ها و نقاط دور افتاده توسط اهالی آن سینه به سینه منتقل شده

120 آهنگ محلی برای ویولن سه شنبه 10 خرداد 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [120 آهنگ محلی برای ویولن] تهیه و تنظیم : جانگیر کامیان در این کتاب آهنگ های فولکلریک ایران که سالیان دراز در شهرها، روستا ها و نقاط دور افتاده توسط اهالی آن سینه به سینه منت...

حبیب سماعی و راویان آثار او چهارشنبه 29 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر حبیب سماعی و راویان آثار او پژوهش و نگارش: شهاب منا این کتاب شامل مجموعه اسناد و مدارک منتشر نشده درباره حبیب سماعی و شیوه سنتور نوازی او و شاگردانش بوده و هدف از نگارش آن، مست

حبیب سماعی و راویان آثار او چهارشنبه 29 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر حبیب سماعی و راویان آثار او پژوهش و نگارش: شهاب منا این کتاب شامل مجموعه اسناد و مدارک منتشر نشده درباره حبیب سماعی و شیوه سنتور نوازی او و شاگردانش بوده و هدف از نگارش آن، مست

حبیب سماعی و راویان آثار او چهارشنبه 29 تیر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [حبیب سماعی و راویان آثار او] پژوهش و نگارش: شهاب منا این کتاب شامل مجموعه اسناد و مدارک منتشر نشده درباره حبیب سماعی و شیوه سنتور نوازی او و شاگردانش بوده و هدف از نگارش آ...

آموزش دف دوشنبه 4 مهر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش دف ایمان خسروی از دیر باز تا کنون نام ساز دف همواره طنین انداز مجالس و محافل مختلف بوده و در زمان های گذشته در اکثر مراسم مورد استفاده قرار می گرفته . نویسنده این کتاب، دف نوازی را به دو دسته

آموزش دف دوشنبه 4 مهر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش دف ایمان خسروی از دیر باز تا کنون نام ساز دف همواره طنین انداز مجالس و محافل مختلف بوده و در زمان های گذشته در اکثر مراسم مورد استفاده قرار می گرفته . نویسنده این کتاب، دف نوازی را به دو دسته

آموزش دف دوشنبه 4 مهر 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش دف]  ایمان خسروی از دیر باز تا کنون نام ساز دف همواره طنین انداز مجالس و محافل مختلف بوده و در زمان های گذشته در اکثر مراسم مورد استفاده قرار می گرفته . نویسنده این کتاب، دف نوازی را به د...

فرهنگ آهنگسازی(جلد اول) شنبه 14 آبان 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فرهنگ آهنگسازی(جلد اول) علیرضا مشایخی بین آنچه هنرجویان آهنگسازی در مدارس موسیقی فرامی گیرند و آنچه در محیط موسیقی جدی اتفاق می افتد، فضایی خالی وجود دارد که برای آهنگسازان جوان می تو

فرهنگ آهنگسازی(جلد اول) شنبه 14 آبان 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فرهنگ آهنگسازی(جلد اول) علیرضا مشایخی بین آنچه هنرجویان آهنگسازی در مدارس موسیقی فرامی گیرند و آنچه در محیط موسیقی جدی اتفاق می افتد، فضایی خالی وجود دارد که برای آهنگسازان جوان می تو

فرهنگ آهنگسازی(جلد اول) شنبه 14 آبان 1390 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [فرهنگ آهنگسازی(جلد اول)] علیرضا مشایخی بین آنچه هنرجویان آهنگسازی در مدارس موسیقی فرامی گیرند و آنچه در محیط موسیقی جدی اتفاق می افتد، فضایی خالی وجود دارد که برای آهنگسازان جوان...