تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دف و دایره سه شنبه 4 شهریور 1393، 07:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دف و دایره تالیف : کیوان پهلوان دف و دایره از سازهای مراسم شادی آفرین و شور انگیز هستند که ساختمانی ساده دارند و در ایران نام های بسیار متفاوتی برای این ساز وجود دارد. این کتاب به بررسی

دف و دایره سه شنبه 4 شهریور 1393، 07:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دف و دایره تالیف : کیوان پهلوان دف و دایره از سازهای مراسم شادی آفرین و شور انگیز هستند که ساختمانی ساده دارند و در ایران نام های بسیار متفاوتی برای این ساز وجود دارد. این کتاب به بررسی

دف و دایره سه شنبه 4 شهریور 1393، 07:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دف و دایره] تالیف : کیوان پهلوان دف و دایره از سازهای مراسم شادی آفرین و شور انگیز هستند که ساختمانی ساده دارند و در ایران نام های بسیار متفاوتی برای این ساز وجود دارد. این کتاب به...

آموزش سنتور نوازی مدرن سه شنبه 25 شهریور 1393، 08:08 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش سنتور نوازی مدرن تئوری موسیقی و شناخت تالیف رامتین ارجمند این کتاب به بیان شیوه ای متفاوت از سنتور نوازی با نام مدرن می پردازد که با خصوسیت آهنگسازی متفاوت پایه گذار

آموزش سنتور نوازی مدرن سه شنبه 25 شهریور 1393، 08:08 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر آموزش سنتور نوازی مدرن تئوری موسیقی و شناخت تالیف رامتین ارجمند این کتاب به بیان شیوه ای متفاوت از سنتور نوازی با نام مدرن می پردازد که با خصوسیت آهنگسازی متفاوت پایه گذار

آموزش سنتور نوازی مدرن سه شنبه 25 شهریور 1393، 08:08 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [آموزش سنتور نوازی مدرن] تئوری موسیقی و شناخت تالیف رامتین ارجمند این کتاب به بیان شیوه ای متفاوت از سنتور نوازی با نام مدرن می پردازد که با خصوسیت آهنگسازی متفاوت پایه...

موسیقی کلاسیک در قزوین چهارشنبه 7 آبان 1393، 06:02 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر موسیقی کلاسیک در قزوین پژوهش و نگارش: سید حسین میثمی کتاب "بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین(از دوران صفوی تا اواخر قاجار)" مطالعه ای است درباره بخشی از تاریخ مو

موسیقی کلاسیک در قزوین چهارشنبه 7 آبان 1393، 06:02 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر موسیقی کلاسیک در قزوین پژوهش و نگارش: سید حسین میثمی کتاب "بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین(از دوران صفوی تا اواخر قاجار)" مطالعه ای است درباره بخشی از تاریخ مو

موسیقی کلاسیک در قزوین چهارشنبه 7 آبان 1393، 06:02 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [موسیقی کلاسیک در قزوین] پژوهش و نگارش: سید حسین میثمی کتاب "بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین(از دوران صفوی تا اواخر قاجار)" مطالعه ای است درباره بخشی از تاریخ موسیقی...

نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان) یکشنبه 2 آذر 1393، 08:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان) مولف: حمیدرضا آیتی این کتاب به ترانه های قدیمی در سیستان اختصاص دارد که برای یک ساز به نت در آورده شده و در کن

نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان) یکشنبه 2 آذر 1393، 08:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان) مولف: حمیدرضا آیتی این کتاب به ترانه های قدیمی در سیستان اختصاص دارد که برای یک ساز به نت در آورده شده و در کن

نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان) یکشنبه 2 آذر 1393، 08:00 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [نوای کمَلَک (کنکاش در موسیقی فولکلور سیستان)] مولف: حمیدرضا آیتی این کتاب به ترانه های قدیمی در سیستان اختصاص دارد که برای یک ساز به نت در آورده شده و...

دنیای شیرین موسیقی چهارشنبه 3 دی 1393، 08:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دنیای شیرین موسیقی نویسنده: مهدی قلی نسب تمرین های کتاب "دنیای شیرین موسیقی" بر اساس سرفصل های درس های آن است. در این کتاب تصویر فضای تعریف شده توسط شعر را به نمایش می گذ

دنیای شیرین موسیقی چهارشنبه 3 دی 1393، 08:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دنیای شیرین موسیقی نویسنده: مهدی قلی نسب تمرین های کتاب "دنیای شیرین موسیقی" بر اساس سرفصل های درس های آن است. در این کتاب تصویر فضای تعریف شده توسط شعر را به نمایش می گذ

دنیای شیرین موسیقی چهارشنبه 3 دی 1393، 08:22 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دنیای شیرین موسیقی] نویسنده: مهدی قلی نسب   تمرین های کتاب "دنیای شیرین موسیقی" بر اساس سرفصل های درس های آن است. در این کتاب تصویر فضای تعریف شده توسط شعر را به نمایش می گذار...

روش نوین آموزش سنتور شنبه 11 بهمن 1393، 06:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر روش نوین آموزش سنتور تالیف حمیدرضا آیتی(آهنگری) "روش نوین آموزش سنتور" علاوه بر آموزش سنتور شامل بخش هایی است که به شناخت ساختمان ساز سنتور و همچنین تئوری موسیقی اختصاص

روش نوین آموزش سنتور شنبه 11 بهمن 1393، 06:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر روش نوین آموزش سنتور تالیف حمیدرضا آیتی(آهنگری) "روش نوین آموزش سنتور" علاوه بر آموزش سنتور شامل بخش هایی است که به شناخت ساختمان ساز سنتور و همچنین تئوری موسیقی اختصاص

روش نوین آموزش سنتور شنبه 11 بهمن 1393، 06:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [روش نوین آموزش سنتور] تالیف حمیدرضا آیتی(آهنگری)   "روش نوین آموزش سنتور" علاوه بر آموزش سنتور شامل بخش هایی است که به شناخت ساختمان ساز سنتور و همچنین تئوری موسیقی اختصاص دا...

عرضه از اسفند ماه در مراکز موسیقی/ کتاب موسیقی1394 منتشر شد دوشنبه 4 اسفند 1393، 13:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کتاب موسیقی1394 منتشر شد کتاب پژوهشی و مصور "موسیقی 1394" حاوی آمار، اطلاعات، مستندات وعکسهای ارزشمند؛ تالیف حمیدرضا عاطفی به باز

عرضه از اسفند ماه در مراکز موسیقی/ کتاب موسیقی1394 منتشر شد دوشنبه 4 اسفند 1393، 13:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر کتاب موسیقی1394 منتشر شد کتاب پژوهشی و مصور "موسیقی 1394" حاوی آمار، اطلاعات، مستندات وعکسهای ارزشمند؛ تالیف حمیدرضا عاطفی به باز

عرضه از اسفند ماه در مراکز موسیقی/ کتاب موسیقی1394 منتشر شد دوشنبه 4 اسفند 1393، 13:41 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [کتاب موسیقی1394 منتشر شد] کتاب پژوهشی و مصور "موسیقی 1394" حاوی آمار، اطلاعات، مستندات وعکسهای ارزشمند؛ تالیف حمیدرضا عاطفی به بازار ...

بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1) سه شنبه 15 اردیبهشت 1394، 05:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1) تالیف: هوتن شرف بیانی در این کتاب سعی شده با در نظر گرفتن توانایی و نیاز های هنر جویان ساز بربت به تدریج مهارت های ضروری برای رسیدن ب

بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1) سه شنبه 15 اردیبهشت 1394، 05:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1) تالیف: هوتن شرف بیانی در این کتاب سعی شده با در نظر گرفتن توانایی و نیاز های هنر جویان ساز بربت به تدریج مهارت های ضروری برای رسیدن ب

بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1) سه شنبه 15 اردیبهشت 1394، 05:51 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [بربت، از مبانی تا ردیف (جلد1)] تالیف: هوتن شرف بیانی   در این کتاب سعی شده با در نظر گرفتن توانایی و نیاز های هنر جویان ساز بربت به تدریج مهارت های ضروری برای...

نگارین (شش قطعه برای سنتور) دوشنبه 9 مرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نگارین (شش قطعه برای سنتور) حسین پرنیا "نگارین" شامل 6 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف همچون "زخم جدایی"، "رقص

نگارین (شش قطعه برای سنتور) دوشنبه 9 مرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نگارین (شش قطعه برای سنتور) حسین پرنیا "نگارین" شامل 6 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف همچون "زخم جدایی"، "رقص

نگارین (شش قطعه برای سنتور) دوشنبه 9 مرداد 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [نگارین (شش قطعه برای سنتور)] حسین پرنیا "نگارین" شامل 6 قطعه از ساخته های حسین پرنیا است که برخی از این قطعات در آلبوم های مختلف همچون "زخم جدایی"، "رقص آشفته"، "بغض ناتمام...

نواندگی ویولنسل دوشنبه 13 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نواندگی ویولنسل اثر: یولیا هِشت / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سهیلا حسن زاده پشنگ ویولنسل از جمله ساز هایی است که پس از گذشت سال ها تدریس آن بدون استناد به مراجع اصلی و فقط با اس

نواندگی ویولنسل دوشنبه 13 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر نواندگی ویولنسل اثر: یولیا هِشت / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سهیلا حسن زاده پشنگ ویولنسل از جمله ساز هایی است که پس از گذشت سال ها تدریس آن بدون استناد به مراجع اصلی و فقط با اس

نواندگی ویولنسل دوشنبه 13 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [نواندگی ویولنسل] اثر: یولیا هِشت / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سهیلا حسن زاده پشنگ ویولنسل از جمله ساز هایی است که پس از گذشت سال ها تدریس آن بدون استناد به مراجع اصلی و فقط ...

فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد شنبه 18 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد پنجمین شماره فصلنامه مقام موسیقایی ویژه موسیقی و گرافیک منتشر شد. به گزارش سایت خانه موسیقی، شماره جدید فصلنامه مقام موسیقایی به همراه یک لوح

فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد شنبه 18 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد پنجمین شماره فصلنامه مقام موسیقایی ویژه موسیقی و گرافیک منتشر شد. به گزارش سایت خانه موسیقی، شماره جدید فصلنامه مقام موسیقایی به همراه یک لوح

فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد شنبه 18 شهریور 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد] پنجمین شماره فصلنامه مقام موسیقایی ویژه موسیقی و گرافیک منتشر شد. به گزارش سایت خانه موسیقی،  شماره جدید فصلنامه مقام موسیقایی به همراه ی...

سی پاره(سی قطعه برای دف) یکشنبه 2 مهر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر سی پاره(سی قطعه برای دف) مولف: نوشین عقیقی  ساز دف در چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در موسیقی به خود اختصاص داده و علاقمندان بسیاری را جذب کرده است. در طی این سالها شیوه های گوناگون

سی پاره(سی قطعه برای دف) یکشنبه 2 مهر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر سی پاره(سی قطعه برای دف) مولف: نوشین عقیقی ساز دف در چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در موسیقی به خود اختصاص داده و علاقمندان بسیاری را جذب کرده است. در طی این سالها شیوه های گوناگون

سی پاره(سی قطعه برای دف) یکشنبه 2 مهر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [سی پاره(سی قطعه برای دف)] مولف: نوشین عقیقی   ساز دف در چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در موسیقی به خود اختصاص داده و علاقمندان بسیاری را جذب کرده است. در طی این سالها شیوه های ...

هنر نواختن ویولنسل یکشنبه 14 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هنر نواختن ویولنسل اثر: موریس گندرون / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سیما عزیزالهی این کتاب مجموعه ای سودمند از لحاظ فنی و تکنیکی برای هنرجویان این رشته است که در برگردان به فارسی

هنر نواختن ویولنسل یکشنبه 14 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر هنر نواختن ویولنسل اثر: موریس گندرون / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سیما عزیزالهی این کتاب مجموعه ای سودمند از لحاظ فنی و تکنیکی برای هنرجویان این رشته است که در برگردان به فارسی

هنر نواختن ویولنسل یکشنبه 14 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [هنر نواختن ویولنسل] اثر: موریس گندرون / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری ترجمه: سیما عزیزالهی این کتاب مجموعه ای سودمند از لحاظ فنی و تکنیکی برای هنرجویان این رشته است که در برگردان به ...

ردیف سازی مرتضی نی داود شنبه 27 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ردیف سازی مرتضی نی داود گرد آوری و نگارش: اشکان غفوری مجموعه حاضر شامل 7 دستگاه اصلی شور، سه گاه، ماهور، چهارگاه، همایون، نوا و راست پنجگاه است و قسمت دستگاه چهارگاه که قبلا منتشر شده

ردیف سازی مرتضی نی داود شنبه 27 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر ردیف سازی مرتضی نی داود گرد آوری و نگارش: اشکان غفوری مجموعه حاضر شامل 7 دستگاه اصلی شور، سه گاه، ماهور، چهارگاه، همایون، نوا و راست پنجگاه است و قسمت دستگاه چهارگاه که قبلا منتشر شده

ردیف سازی مرتضی نی داود شنبه 27 آبان 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [ردیف سازی مرتضی نی داود] گرد آوری و نگارش: اشکان غفوری مجموعه حاضر شامل 7 دستگاه اصلی شور، سه گاه، ماهور، چهارگاه، همایون، نوا و راست پنجگاه است و قسمت دستگاه چهارگاه که قبلا منت...

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) دوشنبه 6 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی در این کتاب سعی شده است مبانی اولیه نوازندگی تار و سه تار که عبارت ا

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) دوشنبه 6 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی در این کتاب سعی شده است مبانی اولیه نوازندگی تار و سه تار که عبارت ا

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) دوشنبه 6 آذر 1391 سایت خانه موسیقی - سرویس خبر   [دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم)] براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی در این کتاب سعی شده است مبانی اولیه نوازندگی تار و سه تار که ع...