تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار | یادواره استاد جلال ذوالفنون

نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار | یادواره استاد جلال ذوالفنون

 نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار  یادواره استاد جلال ذوالفنون کتاب مرجع : آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون جلد 1 با پایان رسیدن ضبط تصویری آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون جلد 1 به طور کامل توسط نیما فریدونی با تار و سه تار به طور جداگانه ...