تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

در گفت‌وگو با خبرنگار سایت موسیقی ما مطرح شد احسان خواجه امیری: جای نگرانی نیست، حال پدرم خوب است موسیقی ما – فرزند آواز خوان بلندآوازه ایران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازی، درباره اوضاع جسمی استاد «ایرج» توضیحاتی را ارائه داد.  به گزارش «موسیقی

در گفت‌وگو با خبرنگار سایت موسیقی ما مطرح شد احسان خواجه امیری: جای نگرانی نیست، حال پدرم خوب است موسیقی ما – فرزند آواز خوان بلندآوازه ایران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازی، درباره اوضاع جسمی استاد «ایرج» توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش «موسیقی

در گفت‌وگو با خبرنگار سایت موسیقی ما مطرح شد احسان خواجه امیری: جای نگرانی نیست، حال پدرم خوب است موسیقی ما – فرزند آواز خوان بلندآوازه ایران ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازی، درباره اوضاع جسمی استاد «ایرج» توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش «موسیق...