تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

فراخوان پیوستن سازندگان تار به کمپین کاهش قیمت ساز،نیما فریدونی، اسفند1394

فراخوان پیوستن سازندگان تار به کمپین کاهش قیمت ساز،نیما فریدونی، اسفند1394

فراخوان پیوستن سازندگان تار به کمپین کاهش قیمت ساز،نیما فریدونی، اسفند1394 در این ویدئو نیما فریدونی به سازندگان ساز تار پیشنهاد می دهد به کمپینی بپیوندند که هدف از آن پایین آوردن قابل محسوس قیمت ساز تار است. این کمپین با حضور تارنوازان پیشکسوت از جمله...