تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دو اثر ماندگار از استاد جلال ذوالفنون نویسنده : جواد پنجشنبه 3 فروردین 1391, 01:05 ق.ظ چند روزیست که از درگذشت استاد جلال ذوالفنون می گذرد و همه جامعه هنری و به خصوص جامعه موسیقی در غم از دست دادن این استاد عالیقدر هستند ما هم به یاد این استاد دو اثر جاودا

دو اثر ماندگار از استاد جلال ذوالفنون نویسنده : جواد پنجشنبه 3 فروردین 1391, 01:05 ق.ظ چند روزیست که از درگذشت استاد جلال ذوالفنون می گذرد و همه جامعه هنری و به خصوص جامعه موسیقی در غم از دست دادن این استاد عالیقدر هستند ما هم به یاد این استاد دو اثر جاودا

دو اثر ماندگار از استاد جلال ذوالفنون نویسنده : جوادپنجشنبه 3 فروردین 1391, 01:05 ق.ظ   چند روزیست که از درگذشت استاد جلال ذوالفنون می گذرد و همه جامعه هنری و به خصوص جامعه موسیقی در غم از دست دادن این استاد عالیقدر هستند ما هم به یاد این استاد دو اثر ...