تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مقاله تحریر و انواع آن و نحوه ی اجرای آن با تار و سه تار به همراه ویدیو | نیما فریدونی

مقاله تحریر و انواع آن و نحوه ی اجرای آن با تار و سه تار به همراه ویدیو | نیما فریدونی

مقاله تحریر و انواع آن و نحوه ی اجرای آن با تار و سه تار به همراه ویدیو | نیما فریدونی این مقاله به تدریج تکمیل خواهد...