تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

تئوری موسیقی (درس اول)

تئوری موسیقی (درس اول)

برای یاد گیری هر نوع سازی باید ابتدا تئوری موسیقی رو بدونیم . امیدوارم از درسهایی که در این وبلاگ قرار میدم استفاده کنید. الفبای موسیقی : خط موسیقی خوشبختانه خطی بین المللی است.  البته بسته به تفاوتهایی که انواع موسیقی ها با هم دارند، گاه علامتهای بومی...

روش کوک کردن ِ پیانوی الکترونیکی

روش کوک کردن ِ پیانوی الکترونیکی

در پیانوی الکترونیکی که مجهز به نرم افزار مخصوص کوک کردن (٢) باشد میتوان تنش هر کدام از دوازده کلیدِ هنگام را تا ۶۴ سنت بالا برد ویا کاهش داد. این کار بوسیله گذاشتن اعدادی از ۶۴- تا ۶۴+ در محل مخصوصی برای هر کلید انجام میشود. اگر کلیدی دارای عدد صفر با...

روشهای متداول کوک کردن پیانو

روشهای متداول کوک کردن پیانو

همانطور که در آغاز این مقاله ذکرشد پیانویی که دارای هفده صوت در اکتاو بوده و دارای تمام صوتهای ِ لازم ِ ایرانی باشد یافت نمیشود. خوشبختانه گام دیاتونیک ایرانی، مانند گام دیاتونیک اروپایی، بر مبنای هشت نت اصلی ساخته شده که در آن نت اول و هشتم ١٢٠٠ سنت ا...

گام استاندارد غربی

گام استاندارد غربی

گام دوازده صوتی غربی که بگام کروماتیک معروف است گامیست معتدل که درآن هر کلید پیانو، معرف یک صوت (یا یک نت ) میباشد. این گام شامل تمام ِ اصواتیست که در موسیقی غربی وجود دارد و کلیه موسیقی کلاسیک غرب و تمام آلات موسیقی اروپایی بر مبنای همین گام طرح شده ا...

محدویت سازهای غربی در اجرای موسیقی ایرانی

محدویت سازهای غربی در اجرای موسیقی ایرانی

نواختن موسیقی سنتی ایران با پیانومعمولی کار دشواریست چونکه ساخت پیانو بر پایه دوازده صوت در هر هنگام (اکتاو) است در صورتی که در موسیقی سنتی احتیاج به هفده صوت است، یعنی اگر پیانو را از اول برای موسیقی سنتی ساخته بودند میبایستی پنچ کلید به هر هنگام اضاف...

کار برد پیانو برای نواختن موسیقی سنتی

کار برد پیانو برای نواختن موسیقی سنتی

نواختن موسیقی سنتی ایران با پیانومعمولی کار دشواریست چونکه ساخت پیانو بر پایه دوازده صوت در هر هنگام (اکتاو) است در صورتی که در موسیقی سنتی احتیاج به هفده صوت است، یعنی اگر پیانو را از اول برای موسیقی سنتی ساخته بودند میبایستی پنچ کلید به هر هنگام اضاف...