تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

9 فروردین و در قالب جشنواره نوروزی کنسرت گروه «دنگ شو» در برج میلاد برگزار می‌شود موسیقی ما – جشنواره نوروزی برج میلاد دومین اجرای خود در ایام عید نوروز را هم شناخت.  به گزارش «موسیقی ما»، در حالی که مدیر عامل برج میلاد همچنان اصرار دارد که لیست پکیج موس

9 فروردین و در قالب جشنواره نوروزی کنسرت گروه «دنگ شو» در برج میلاد برگزار می‌شود موسیقی ما – جشنواره نوروزی برج میلاد دومین اجرای خود در ایام عید نوروز را هم شناخت. به گزارش «موسیقی ما»، در حالی که مدیر عامل برج میلاد همچنان اصرار دارد که لیست پکیج موس

9 فروردین و در قالب جشنواره نوروزی کنسرت گروه «دنگ شو» در برج میلاد برگزار می‌شود موسیقی ما – جشنواره نوروزی برج میلاد دومین اجرای خود در ایام عید نوروز را هم شناخت. به گزارش «موسیقی ما»، در حالی که مدیر عامل برج میلاد همچنان اصرار دارد که لیست پکیج مو...