تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آوای صلح ایرانی‌ها در ارمنستان طنین انداز می‌شود موسیقی ما - «علی قزانی» مدیر «نوای شهر آشوب» با اعلام این خبر گفت: «این گروه کر در ادامه اهداف خود در راستای «پیام آور صلح»، رپرتوار خود را برای اجرای ارمنستان طی تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جدید در کنار آثار

آوای صلح ایرانی‌ها در ارمنستان طنین انداز می‌شود موسیقی ما - «علی قزانی» مدیر «نوای شهر آشوب» با اعلام این خبر گفت: «این گروه کر در ادامه اهداف خود در راستای «پیام آور صلح»، رپرتوار خود را برای اجرای ارمنستان طی تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جدید در کنار آثار

آوای صلح ایرانی‌ها در ارمنستان طنین انداز می‌شود موسیقی ما - «علی قزانی» مدیر «نوای شهر آشوب» با اعلام این خبر گفت: «این گروه کر در ادامه اهداف خود در راستای «پیام آور صلح»، رپرتوار خود را برای اجرای ارمنستان طی تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جدید در کنار آث...