تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

هومن شمس در استودیو آوای همنواز ضبط کتاب 130 آهنگ محلی نوشته سعید زرنیخی ناظر ضبط : نیما فریدونی  صدابردار: ایمان ملکی  اسفند 1394

هومن شمس در استودیو آوای همنواز ضبط کتاب 130 آهنگ محلی نوشته سعید زرنیخی ناظر ضبط : نیما فریدونی صدابردار: ایمان ملکی اسفند 1394

هومن شمس در استودیو آوای همنواز ضبط کتاب 130 آهنگ محلی نوشته سعید زرنیخی ناظر ضبط : نیما فریدونی صدابردار: ایمان ملکی اسفند 1394 به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری آوای همنواز  هومن عباسی شمس ضبط کتاب یکصد و سی آهنگ محلی نوشته و تنظیم ، سعید زرنیخی...

آموزش ساخت ساز نی چند وقتی هست که تصمیم گرفتم در مورد شیوه ساخت ساز نی تحقیق کنم البته مطالبی در  این زمینه در کتاب استاد کیانی نژاد و استاد جاهد در این زمینه گفته شده .  ولی مطالب گفته شده جامع و کامل نیست . به همین دلیل تصمیم گرفتم از دوستانی که در ساخت

آموزش ساخت ساز نی چند وقتی هست که تصمیم گرفتم در مورد شیوه ساخت ساز نی تحقیق کنم البته مطالبی در این زمینه در کتاب استاد کیانی نژاد و استاد جاهد در این زمینه گفته شده . ولی مطالب گفته شده جامع و کامل نیست . به همین دلیل تصمیم گرفتم از دوستانی که در ساخت