تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مدیر برنامه‌های خواننده تیتراژ سریال «شمعدونی» همزمان با انتشار اولین تک قطعه مستقل او به «موسیقی ما» گفت قطعه «ترانه‌ام به تن بزن» به منزله جداشدن یا جدانشدن «سعید آتانی» از «دنگ‌شو» نیست موسیقی ما – اولین تک قطعه مستقل «سعید آتانی» برای انتشار در اختیا

مدیر برنامه‌های خواننده تیتراژ سریال «شمعدونی» همزمان با انتشار اولین تک قطعه مستقل او به «موسیقی ما» گفت قطعه «ترانه‌ام به تن بزن» به منزله جداشدن یا جدانشدن «سعید آتانی» از «دنگ‌شو» نیست موسیقی ما – اولین تک قطعه مستقل «سعید آتانی» برای انتشار در اختیا

مدیر برنامه‌های خواننده تیتراژ سریال «شمعدونی» همزمان با انتشار اولین تک قطعه مستقل او به «موسیقی ما» گفت قطعه «ترانه‌ام به تن بزن» به منزله جداشدن یا جدانشدن «سعید آتانی» از «دنگ‌شو» نیست موسیقی ما – اولین تک قطعه مستقل «سعید آتانی» برای انتشار در اخت...

گفت‌وگو با «شهرداد روحانی» آهنگساز و نوازنده‌ی نامی ایرانی: قدرت نوازندگان ایرانی اعجاب‌انگیز است موسیقی ما - آخرین سفر «شهرداد روحانی» به ایران سفر پرباری بود؛ همراه با برگزاری کنسرت با ارکستر بزرگ و البته رسیتالِ پیانویی که برای اولین بار در چند جای دی

گفت‌وگو با «شهرداد روحانی» آهنگساز و نوازنده‌ی نامی ایرانی: قدرت نوازندگان ایرانی اعجاب‌انگیز است موسیقی ما - آخرین سفر «شهرداد روحانی» به ایران سفر پرباری بود؛ همراه با برگزاری کنسرت با ارکستر بزرگ و البته رسیتالِ پیانویی که برای اولین بار در چند جای دی

گفت‌وگو با «شهرداد روحانی» آهنگساز و نوازنده‌ی نامی ایرانی: قدرت نوازندگان ایرانی اعجاب‌انگیز است موسیقی ما - آخرین سفر «شهرداد روحانی» به ایران سفر پرباری بود؛ همراه با برگزاری کنسرت با ارکستر بزرگ و البته رسیتالِ پیانویی که برای اولین بار در چند جای ...