تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

بیژن کامکار و علی اکبر مرادی – گلاریژان- بهزاد فروهری(نی) بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان Bijan Kamkar & Aliakbar Moradi - Galarizhan بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان Bijan Kamkar & Aliakbar Moradi - Galarizhan          Al

بیژن کامکار و علی اکبر مرادی – گلاریژان- بهزاد فروهری(نی) بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان Bijan Kamkar & Aliakbar Moradi - Galarizhan بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان Bijan Kamkar & Aliakbar Moradi - Galarizhan Al

بیژن کامکار و علی اکبر مرادی – گلاریژان- بهزاد فروهری(نی) [بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان Bijan Kamkar & Aliakbar Moradi - Galarizhan]   بیژن کامکار و علی اکبر مرادی - گلاریژان BIJAN KAMKAR & ALIAKBAR MORADI - GALARIZHAN             Album Down...

بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران – بهزاد فروهری(نی) بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران Bijan Kamkar & Tahmoures Pournazeri - Avaye Baran بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران Bijan Kamkar & Tahmoures Pournazeri - Avaye Ba

بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران – بهزاد فروهری(نی) بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران Bijan Kamkar & Tahmoures Pournazeri - Avaye Baran بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران Bijan Kamkar & Tahmoures Pournazeri - Avaye Ba

بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران – بهزاد فروهری(نی) [بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران Bijan Kamkar & Tahmoures Pournazeri - Avaye Baran]   بیژن کامکار و تهمورس پور ناظری - آوای باران BIJAN KAMKAR & TAHMOURES POURNAZERI - AVAYE BAR...

گروه مولانا - شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان Shapour Rahimi & Jalil Andalibi - Shokoufehaye Javidan گروه مولانا شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان Shapour Rahimi & Jalil A

گروه مولانا - شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان Shapour Rahimi & Jalil Andalibi - Shokoufehaye Javidan گروه مولانا شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان Shapour Rahimi & Jalil A

گروه مولانا - شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان [شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان Shapour Rahimi & Jalil Andalibi - Shokoufehaye Javidan]   گروه مولانا شاپور رحیمی و جلیل عندلیبی - شکوفه های جاویدان SHAPOUR RAHIMI & JALIL AND...

محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) تکنوازان نی - نفیسه طباطایی تکنوازان نی - نفیسه طباطبایی   دانلود از مدیا فایر کیفیت 256: دانلود ای عاشقان از تکنوازان نی دا

محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) تکنوازان نی - نفیسه طباطایی تکنوازان نی - نفیسه طباطبایی دانلود از مدیا فایر کیفیت 256: دانلود ای عاشقان از تکنوازان نی دا

محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) محمد رضا لطفی‌ و محمد معتمدی -‌ای عاشقان – نفیسه طباطبایی (نی) [تکنوازان نی - نفیسه طباطایی] [تکنوازان نی - نفیسه طباطبایی]    دانلود از مدیا فایر کیفیت 256: دانلود ای عاشقان از تکنوازان نی...

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت اول در این برنامه که توسط موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا برنامه ریزی و برگزار می شود ابتدا گروه «بازسازی شیدا» به اجرای قطعاتی بازسازی شده از آثار «درویش خان» و «علی اکبر شیدا» در مایه آواز ابوعطا خواهند پرداخت. د

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت اول در این برنامه که توسط موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا برنامه ریزی و برگزار می شود ابتدا گروه «بازسازی شیدا» به اجرای قطعاتی بازسازی شده از آثار «درویش خان» و «علی اکبر شیدا» در مایه آواز ابوعطا خواهند پرداخت. د

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت اول   در این برنامه که توسط موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا برنامه ریزی و برگزار می شود ابتدا گروه «بازسازی شیدا» به اجرای قطعاتی بازسازی شده از آثار «درویش خان» و «علی اکبر شیدا» در مایه آواز ابوعطا خواهند پردا...

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت دوم در بخش دیگری از این برنامه گروه «بانوان شیدا» آثار منتشر نشده ای از محمدرضا لطفی در دستگاه ماهور را اجرا خواهند کرد. در اجرای این قطعات علیرضا شاه محمدی گروه را به عنوان خواننده همراهی خواهد کرد. اما نوازند

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت دوم در بخش دیگری از این برنامه گروه «بانوان شیدا» آثار منتشر نشده ای از محمدرضا لطفی در دستگاه ماهور را اجرا خواهند کرد. در اجرای این قطعات علیرضا شاه محمدی گروه را به عنوان خواننده همراهی خواهد کرد. اما نوازند

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت دوم   در بخش دیگری از این برنامه گروه «بانوان شیدا» آثار منتشر نشده ای از محمدرضا لطفی در دستگاه ماهور را اجرا خواهند کرد. در اجرای این قطعات علیرضا شاه محمدی گروه را به عنوان خواننده همراهی خواهد کرد. اما ن...

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت سوم   اما بخش اصلی کنسرت به اجرای گروه شیدا اختصاص دارد. این گروه که سابقه تاریخی آن به حدود 35 سال می رسد با ترکیبی متفاوت و متشکل از نوازندگان جوان با حضور محمدرضا لطفی پس از حدود 20 سال نام گروه شیدا را در

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت سوم اما بخش اصلی کنسرت به اجرای گروه شیدا اختصاص دارد. این گروه که سابقه تاریخی آن به حدود 35 سال می رسد با ترکیبی متفاوت و متشکل از نوازندگان جوان با حضور محمدرضا لطفی پس از حدود 20 سال نام گروه شیدا را در

دانلود کنسرت گروه های سه گانه گروه شیدا قسمت سوم   اما بخش اصلی کنسرت به اجرای گروه شیدا اختصاص دارد. این گروه که سابقه تاریخی آن به حدود 35 سال می رسد با ترکیبی متفاوت و متشکل از نوازندگان جوان با حضور محمدرضا لطفی پس از حدود 20 سال نام گروه شیدا را د...

حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی)-بهزاد فروهری (نی) Hessam Seraj & Mohammad MirZamani - Veda I and II حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی)   و چه لحظه ی پر سوز و گدازی است گاه وداع خاصه انکه بدانی بر درگاه ابدیت معشوق تو

حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی)-بهزاد فروهری (نی) Hessam Seraj & Mohammad MirZamani - Veda I and II حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی) و چه لحظه ی پر سوز و گدازی است گاه وداع خاصه انکه بدانی بر درگاه ابدیت معشوق تو

حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی)-بهزاد فروهری (نی) Hessam Seraj & Mohammad MirZamani - Veda I and II حسام سراج و محمد میر زمانی‌ - وداع (شامل ۲ سی‌دی)     و چه لحظه ی پر سوز و گدازی است گاه وداع خاصه انکه بدانی بر درگاه ابدیت  معشوق تو...

دانلود شمشال نوازی با ساز نی سبکی جدید از محسن نهانی     این مطلب برگرفته از روزنامه آوای کرمانشاه به تاریخ 17 اسفند 1389 می باشد    گروه آوا مقام برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور را در بخش موسیقی نواحی و آزاد کسب کرد مقامی که سال گذشته نیز آن ر

دانلود شمشال نوازی با ساز نی سبکی جدید از محسن نهانی این مطلب برگرفته از روزنامه آوای کرمانشاه به تاریخ 17 اسفند 1389 می باشد گروه آوا مقام برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور را در بخش موسیقی نواحی و آزاد کسب کرد مقامی که سال گذشته نیز آن ر

دانلود شمشال نوازی با ساز نی سبکی جدید از محسن نهانی       این مطلب برگرفته از روزنامه آوای کرمانشاه به تاریخ 17 اسفند 1389 می باشد     گروه آوا مقام برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور را در بخش موسیقی نواحی  و آزاد کسب کرد مقامی که سال گذشته نیز آن را...

حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل -جمشید عندلیبی(نی) حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل HamidReza Nourbakhsh & Shams Ensemble - Penhan Cho Del      Album Download By RapidShare MP3 128              توضیح قطعات و اشعار

حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل -جمشید عندلیبی(نی) حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل HamidReza Nourbakhsh & Shams Ensemble - Penhan Cho Del Album Download By RapidShare MP3 128 توضیح قطعات و اشعار

حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل -جمشید عندلیبی(نی)   حمید رضا نوربخش و گروه شمس - پنهان چو دل HAMIDREZA NOURBAKHSH & SHAMS ENSEMBLE - PENHAN CHO DEL       Album Download By RapidShare MP3 128                 -------------------------   توضیح ق...

آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی   کاور بعدا اضافه میشود    دانلود آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی - چهرگاه_ماهور _نوا_اصفهان _دشتی   Albom3 Ostad Hassan Kassai Chahargah Mahour Nava Esfahan Dashti.rar

آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی کاور بعدا اضافه میشود دانلود آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی - چهرگاه_ماهور _نوا_اصفهان _دشتی Albom3 Ostad Hassan Kassai Chahargah Mahour Nava Esfahan Dashti.rar

آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی       کاور بعدا اضافه میشود     دانلود آلبوم شماره 3 تکنوازی استاد حسن کسائی - چهرگاه_ماهور _نوا_اصفهان _دشتی   Albom3 Ostad Hassan Kassai Chahargah Mahour Nava Esfahan Dashti...

گروه نریمان - دوره گرد Gorooh Nariman - Doreh Gard گروه نریمان - دوره گرد       مجموعه‏ی «دوره‏گرد»، حاصل تلاش چند ساله‏ی گروه خوبی از هنرمندان در حوزه‏های موسیقی، فیلم و طراحی گرافیک، شامل یک دی‏وی‏دی تصویری و یک سی‏دی‏صوتی‏ست. این مجموعه که از ۱۰

گروه نریمان - دوره گرد Gorooh Nariman - Doreh Gard گروه نریمان - دوره گرد مجموعه‏ی «دوره‏گرد»، حاصل تلاش چند ساله‏ی گروه خوبی از هنرمندان در حوزه‏های موسیقی، فیلم و طراحی گرافیک، شامل یک دی‏وی‏دی تصویری و یک سی‏دی‏صوتی‏ست. این مجموعه که از ۱۰

گروه نریمان - دوره گرد   Gorooh Nariman - Doreh Gard  گروه نریمان - دوره گرد         مجموعه‏ی «دوره‏گرد»، حاصل تلاش چند ساله‏ی گروه خوبی از هنرمندان در حوزه‏های موسیقی، فیلم و طراحی گرافیک، شامل یک دی‏وی‏دی تصویری و یک سی‏دی‏صوتی‏ست. این مجموعه که از ۱...

میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan      Album Download By RapidShare MP3 128 Album Download By MediaFire MP3 1

میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan Album Download By RapidShare MP3 128 Album Download By MediaFire MP3 1

میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan [میلاد درخشانی - افشارستان Milad Derakhshani - Afsharestan]   میلاد درخشانی - افشارستان MILAD DERAKHSHANI - AFSHARESTAN       Album Download By RapidShare MP3 128 Album Download By MediaFire MP3...

انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh

انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh

انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh [انوش جهانشاهی - چتر عشق Anoush Jahanshahi - Chatre Eshgh]   انوش جهانشاهی - چتر عشق ANOUSH JAHANSHAHI - CHATRE ESHGH    ...

آشنایی با نی  نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی از این ساز در نو

آشنایی با نی نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی از این ساز در نو

آشنایی با نی   نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی از این ساز د...