تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

قطعه بهارسرمست و قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی    جهت دریافت قطعه بهارسرمست استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک کنید.   جهت دریافت قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک کنید.

قطعه بهارسرمست و قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی جهت دریافت قطعه بهارسرمست استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک کنید.

قطعه بهارسرمست و قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی     جهت دریافت قطعه بهارسرمست استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک کنید.   جهت دریافت قطعه نی نوا استادجمشید عندلیبی اینجا کلیک ک...

گلچینی از آثار استاد سید محمد موسوی جهت دریافت گلچینی از دشتستانی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپ دف و نی و تنبک با اجرای نی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک کنید.

گلچینی از آثار استاد سید محمد موسوی جهت دریافت گلچینی از دشتستانی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپ دف و نی و تنبک با اجرای نی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک کنید.

گلچینی از آثار استاد سید محمد موسوی جهت دریافت گلچینی از دشتستانی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپ دف و نی و تنبک با اجرای نی استاد سید محمد موسوی اینجا کلیک ک...

گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد    جهت دریافت گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجاکلیک کنید. جهت دریافت گلچینی دیگر از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجا کلیک کنید.

گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد جهت دریافت گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجاکلیک کنید. جهت دریافت گلچینی دیگر از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجا کلیک کنید.

گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد     جهت دریافت گلچینی از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجاکلیک کنید. جهت دریافت گلچینی دیگر از استادمحمدعلی کیانی نژاد اینجا کلیک ک...

کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید     جهت دریافت کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید اینجا کلیک کنید.

کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید جهت دریافت کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید اینجا کلیک کنید.

کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید       جهت دریافت کلیپی از نی نوازی بصورت لبی و داندانی از استاد حسن ناهید اینجا کلیک ک...

آثاری از نی نوازی استاد کشاورز    جهت دریافت نی دشتی از استاد امیر کشاورزاینجا کلیک کنید. جهت دریافت سه قطعه از همایون شجریان ازآلبوم نسیم وصل اینجا کلیک کنید

آثاری از نی نوازی استاد کشاورز جهت دریافت نی دشتی از استاد امیر کشاورزاینجا کلیک کنید. جهت دریافت سه قطعه از همایون شجریان ازآلبوم نسیم وصل اینجا کلیک کنید

آثاری از نی نوازی استاد کشاورز     جهت دریافت نی دشتی از استاد امیر کشاورزاینجا کلیک کنید. جهت دریافت سه قطعه از همایون شجریان ازآلبوم نسیم وصل اینجا کلیک ...

گلچینی از آثار استاد حسن کسایی    جهت دریافت گلچینی از استاد حسن کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی درمورد نی نواز شدن استاد کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی از استاد کسایی که بوسیله انگشت صدای نی را ایجاد می کنند اینجا کلیک کنید

گلچینی از آثار استاد حسن کسایی جهت دریافت گلچینی از استاد حسن کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی درمورد نی نواز شدن استاد کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی از استاد کسایی که بوسیله انگشت صدای نی را ایجاد می کنند اینجا کلیک کنید

گلچینی از آثار استاد حسن کسایی     جهت دریافت گلچینی از استاد حسن کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی درمورد نی نواز شدن استاد  کسایی اینجا کلیک کنید. جهت دریافت کلیپی از استاد کسایی که بوسیله انگشت  صدای نی را ایجاد می کنند اینجا کلیک ک...

آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری  این آهنگ رو که خودم خیلی دوست دارم به همه دوست داران این وبلاگ تقدیم می کنم   جهت دریافت آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری اینجا کلیک کنید

آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری این آهنگ رو که خودم خیلی دوست دارم به همه دوست داران این وبلاگ تقدیم می کنم جهت دریافت آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری اینجا کلیک کنید

آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری     این آهنگ رو که خودم خیلی دوست دارم به همه دوست داران این وبلاگ تقدیم می کنم   جهت دریافت آهنگ نازنین مریم استاد محمد نوری اینجا کلیک ...

دانلود موزیک همایون شجریان  شوق دوست   نوازندگان گروه سماع : محمد جواد ضرابیان سنتور شهرام میرجلالی تار بهروز الوندی پور نی کامبیز گنجه ای تنبک و دایره سینا جهان آبادی کمانچه حمید خبازی تاروتارباس عرفان گنجه ای تار فرامرز گرمرودی عود ه

دانلود موزیک همایون شجریان شوق دوست نوازندگان گروه سماع : محمد جواد ضرابیان سنتور شهرام میرجلالی تار بهروز الوندی پور نی کامبیز گنجه ای تنبک و دایره سینا جهان آبادی کمانچه حمید خبازی تاروتارباس عرفان گنجه ای تار فرامرز گرمرودی عود ه

دانلود موزیک همایون شجریان     [شوق دوست]    نوازندگان گروه سماع :   محمد جواد ضرابیان سنتور شهرام میرجلالی تار بهروز الوندی پور نی کامبیز گنجه ای تنبک و دایره سینا جهان آبادی کمانچه حمید خبازی تاروتارباس عرفان گنجه ای تار فرامرز گرمرودی عود همایون شجر...

دریافت تصنیف زیبا ی دگر چه می خواهی ؟   صدای مخملین استاد بنان همیشه با خاطره همراه است .هم گذشته را به یاد می آورد وهم برای آینده خاطره می سازد .تصنیف زیبای دگر چه می خواهی را به آنانی تقدیم می کنم که برای آینده خاطره می خواهند. دگر چه می خواهی ؟؟  تر

دریافت تصنیف زیبا ی دگر چه می خواهی ؟ صدای مخملین استاد بنان همیشه با خاطره همراه است .هم گذشته را به یاد می آورد وهم برای آینده خاطره می سازد .تصنیف زیبای دگر چه می خواهی را به آنانی تقدیم می کنم که برای آینده خاطره می خواهند. دگر چه می خواهی ؟؟ تر

دریافت تصنیف زیبا ی دگر چه می خواهی ؟     صدای مخملین استاد بنان همیشه با خاطره همراه است .هم گذشته را به یاد می آورد وهم برای آینده خاطره می سازد .تصنیف زیبای دگر چه می خواهی را به آنانی تقدیم می کنم که برای آینده خاطره می خواهند.   دگر چه می خواهی ؟؟...