تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ساخت نی هفت بند پس ازمدتها سروکار داشتن با نی و خرید انواع نی تصمیم گرفتم که خودم اقدام به ساخت نی کنم ، حدود دو سال پیش یکی از دوستانم به نام حیدر رضایی از زنجان که خودش نی میسازه یک نی خام برایم فرستاد که کوک فا بود . و از همان دوسال پیش از هرجا و هرکس ک

ساخت نی هفت بند پس ازمدتها سروکار داشتن با نی و خرید انواع نی تصمیم گرفتم که خودم اقدام به ساخت نی کنم ، حدود دو سال پیش یکی از دوستانم به نام حیدر رضایی از زنجان که خودش نی میسازه یک نی خام برایم فرستاد که کوک فا بود . و از همان دوسال پیش از هرجا و هرکس ک

ساخت نی هفت بند پس ازمدتها سروکار داشتن با نی و خرید انواع نی تصمیم گرفتم که خودم اقدام به ساخت نی کنم ، حدود دو سال پیش یکی از دوستانم به نام حیدر رضایی از زنجان که خودش نی میسازه یک نی خام برایم فرستاد که کوک فا بود . و از همان دوسال پیش از هرجا و هر...

گلهای صحرایی برنامه شماره12 این برنامه با صدای سیما بینا و به اهتمام جواد معروفی با نی حسن کسایی اجرا شده است آهنگ :شور وزابل.   گلهای صحرایی برنامه شماره12

گلهای صحرایی برنامه شماره12 این برنامه با صدای سیما بینا و به اهتمام جواد معروفی با نی حسن کسایی اجرا شده است آهنگ :شور وزابل. گلهای صحرایی برنامه شماره12

گلهای صحرایی برنامه شماره12 این برنامه با صدای سیما بینا و به اهتمام جواد معروفی با نی حسن کسایی اجرا شده است آهنگ :شور وزابل.   گلهای صحرایی برنامه شما...

گلهای صحرایی برنامه شماره 22 این برنامه با همکاری یاسمین ،عبادی ،کسایی ،تجویدی ،و رضا ورزنده اجرا شده است. اشعار از فایز ورضا جنتی عطایی   گلهای صحرایی برنامه شماره 22

گلهای صحرایی برنامه شماره 22 این برنامه با همکاری یاسمین ،عبادی ،کسایی ،تجویدی ،و رضا ورزنده اجرا شده است. اشعار از فایز ورضا جنتی عطایی گلهای صحرایی برنامه شماره 22

گلهای صحرایی برنامه شماره 22 این برنامه با همکاری یاسمین ،عبادی ،کسایی ،تجویدی ،و رضا ورزنده  اجرا شده است. اشعار از فایز ورضا جنتی عطایی   گلهای صحرایی برنامه شمار...

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره158 خواننده: مرضیه دستگاه: ابو عطا نوازندگان: صبا - محجوبی - ورزنده - تجویدی - ایزدی - مجد – کسایی ،افتتاح   گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره158

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره158 خواننده: مرضیه دستگاه: ابو عطا نوازندگان: صبا - محجوبی - ورزنده - تجویدی - ایزدی - مجد – کسایی ،افتتاح گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره158

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره158 خواننده: مرضیه دستگاه: ابو عطا نوازندگان: صبا  - محجوبی - ورزنده - تجویدی - ایزدی - مجد – کسایی ،افتتاح   گلهای رنگارنگ برنامه ی شمار...

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره 104 خواننده: مرضیه دستگاه: همایون نوازندگان: محجوبی - کسایی - تجویدی – شنگرفی ،همدانیان   گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره 104

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره 104 خواننده: مرضیه دستگاه: همایون نوازندگان: محجوبی - کسایی - تجویدی – شنگرفی ،همدانیان گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره 104

گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره 104 خواننده: مرضیه دستگاه: همایون نوازندگان: محجوبی - کسایی - تجویدی – شنگرفی ،همدانیان   گلهای رنگارنگ برنامه ی شماره...

جاودانه ها برنامه شماره 18 در مورد عارف قزوینی آواز استاد بنان وپیانوی استاد محجوبی (گدای عشقمو سلطان حسن شاه منست ) تکنوازی نی استاد حسن کسایی در دستگاه ماهور   جاودانه ها برنامه شماره 18

جاودانه ها برنامه شماره 18 در مورد عارف قزوینی آواز استاد بنان وپیانوی استاد محجوبی (گدای عشقمو سلطان حسن شاه منست ) تکنوازی نی استاد حسن کسایی در دستگاه ماهور جاودانه ها برنامه شماره 18

جاودانه ها برنامه شماره 18 در مورد عارف قزوینی آواز استاد بنان وپیانوی استاد محجوبی (گدای عشقمو سلطان حسن شاه منست ) تکنوازی نی استاد حسن کسایی در دستگاه ماهور   جاودانه ها برنامه شمار...

صهبا مطلبی - اجراهای تصویری  صهبا مطلبی - اجراهای تصویری صهبا مطلبی از تکنوازان نی      صهبا مطلبی از تکنوازان نی   دانلود از مدیا فایر : تکنوازی سه تار صهبا مطلبی ۲:۱۵ از تکنوازان نی    صهبا مطلبی از تکنوازن نی   دانلود از مدیا فایر :تکنواز

صهبا مطلبی - اجراهای تصویری صهبا مطلبی - اجراهای تصویری صهبا مطلبی از تکنوازان نی صهبا مطلبی از تکنوازان نی دانلود از مدیا فایر : تکنوازی سه تار صهبا مطلبی ۲:۱۵ از تکنوازان نی صهبا مطلبی از تکنوازن نی دانلود از مدیا فایر :تکنواز

صهبا مطلبی - اجراهای تصویری     صهبا مطلبی - اجراهای تصویری [صهبا مطلبی از تکنوازان نی]       [صهبا مطلبی از تکنوازان نی]   دانلود از مدیا فایر : تکنوازی سه تار صهبا مطلبی ۲:۱۵ از تکنوازان نی     [صهبا مطلبی از تکنوازن نی]   دانلود از مدیا فایر :تکنواز...

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک محمد موسوی استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار با اسات

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک محمد موسوی استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار با اسات

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک [محمد موسوی] > استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار...

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک محمد موسوی استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار با اسات

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک محمد موسوی استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار با اسات

دانلود کلیپی از نی نوازی استاد محمد موسوی به همراه دف و تنبک [محمد موسوی] > استاد محمد موسوی از آن دسته از اساتیدی هستند که متاسفانه با تمام تسلط که به ساز نی دارند و هنر زیبایی که ارائه می دهند و با همه افتخاراتی که در کارنامه هنری ایشان است مانند کار...

دانلود کلیپی از کارگاه سید قاسم علوی سازنده ساز نی   سید قاسم علوی سازنده ساز نی  کلیپی که در این بخش برای شما قرار داده شده مربوط به کارگاه ساخت نی سید قاسم علوی می باشد که توسط آقای علی قائم مقامی تهیه شده و ارسال شده که برای شما علاقمندان قرار دهیم.ض

دانلود کلیپی از کارگاه سید قاسم علوی سازنده ساز نی سید قاسم علوی سازنده ساز نی کلیپی که در این بخش برای شما قرار داده شده مربوط به کارگاه ساخت نی سید قاسم علوی می باشد که توسط آقای علی قائم مقامی تهیه شده و ارسال شده که برای شما علاقمندان قرار دهیم.ض

دانلود کلیپی از کارگاه سید قاسم علوی سازنده ساز نی    [سید قاسم علوی سازنده ساز نی]     کلیپی که در این بخش برای شما قرار داده شده مربوط به کارگاه ساخت نی سید قاسم علوی می باشد که توسط آقای علی قائم مقامی تهیه شده و ارسال شده که برای شما علاقمندان قرار...

راه دانلود از 4 شیر این مطلب رو یکی از دوستان عزیز برای این وبلاگ نوشتند . امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه. می خواهم جواب خوبیتان را بدم اون هم با این کار که سایتی که برای دانلود معرفی کردید فیلتر شده و ترانه های مورد نظر شما هم دانلود نمی شوند این هم یک راه

راه دانلود از 4 شیر این مطلب رو یکی از دوستان عزیز برای این وبلاگ نوشتند . امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه. می خواهم جواب خوبیتان را بدم اون هم با این کار که سایتی که برای دانلود معرفی کردید فیلتر شده و ترانه های مورد نظر شما هم دانلود نمی شوند این هم یک راه

راه دانلود از 4 شیر این مطلب رو یکی از دوستان عزیز برای این وبلاگ نوشتند . امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه. می خواهم جواب خوبیتان را بدم اون هم با این کار که سایتی که برای دانلود معرفی کردید فیلتر شده و ترانه های مورد نظر شما هم دانلود نمی شوند این هم یک ...

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم اول موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی    دانلود آلبوم اول از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت : (38.47 MB) : mediafire Radif Avazi Be Revaye

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم اول موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی دانلود آلبوم اول از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت : (38.47 MB) : mediafire Radif Avazi Be Revaye

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم اول موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی   دانلود آلبوم اول از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت : (38.47 MB) : mediafire  Radif Avazi Be Revayet...

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم دوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی   دانلود آلبوم دوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت :  : 4shared   Radif Avazi Be Revayet e Hatam

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم دوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی دانلود آلبوم دوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت : : 4shared Radif Avazi Be Revayet e Hatam

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم دوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی     دانلود آلبوم دوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت :  : 4shared   Radif Avazi Be Revayet e Hatam ...

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم سوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی  دانلود آلبوم سوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت :  : 4shared Radif Avazi Be Revayet e Hatam asgar

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم سوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی دانلود آلبوم سوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت : : 4shared Radif Avazi Be Revayet e Hatam asgar

ردیف جامع آوازی - دستگاه نوا --- آلبوم سوم موسیقی سنتی ایران به روایت حاتم عسگری فراهانی       دانلود آلبوم سوم از ششم ، ردیف جامع آوازی دستگاه نوا به روایت حاتم عسگری فراهانی همراه با سه تار دکتر داریوش صفت :  : 4shared Radif Avazi Be Revayet e Hatam ...