تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۰ اکبر گلپایگانی نوازندگان : علی تجویدی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - رضا ورزنده (سنتور) غزل از حافظ    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۵۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۰ اکبر گلپایگانی نوازندگان : علی تجویدی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - رضا ورزنده (سنتور) غزل از حافظ گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۰ اکبر گلپایگانی نوازندگان : علی تجویدی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - رضا ورزنده (سنتور) غزل از حافظ     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۶ اکبر گلپایگانی نوازندگان : جواد معروفی (پیانو) - احمد عبادی (سه تار) - حبیب اله بدیعی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - جلیل شهناز (تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۴۶

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۶ اکبر گلپایگانی نوازندگان : جواد معروفی (پیانو) - احمد عبادی (سه تار) - حبیب اله بدیعی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - جلیل شهناز (تار) گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۶

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۶ اکبر گلپایگانی نوازندگان : جواد معروفی (پیانو) - احمد عبادی (سه تار) - حبیب اله بدیعی (ویولون) - حسن کسایی (نی) - جلیل شهناز (تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۰ حسین قوامی فاخته‌ای نوازندگان: عبادی - محجوبی - خالدی - تجویدی – حسن کسایی - حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۴۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۰ حسین قوامی فاخته‌ای نوازندگان: عبادی - محجوبی - خالدی - تجویدی – حسن کسایی - حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۴۰ حسین قوامی فاخته‌ای نوازندگان: عبادی - محجوبی - خالدی - تجویدی – حسن کسایی - حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۰ حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان :حسن کسایی - عبادی - تجویدی - شهناز - محجوبی    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۳۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۰ حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان :حسن کسایی - عبادی - تجویدی - شهناز - محجوبی گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۰

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۰ حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان :حسن کسایی - عبادی - تجویدی - شهناز - محجوبی     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

نوروز 1395 پادکست نوروزی سایت «موسیقی ما» اثری از: سایت موسیقی ماپادکست‌های موسیقی ما طراح: یاشار علینژاد +16-14 plays 8037 0:00 دانلود Share

نوروز 1395 پادکست نوروزی سایت «موسیقی ما» اثری از: سایت موسیقی ماپادکست‌های موسیقی ما طراح: یاشار علینژاد +16-14 plays 8037 0:00 دانلود Share

نوروز 1395 پادکست نوروزی سایت «موسیقی ما» اثری از:  سایت موسیقی ما پادکست‌های موسیقی ما طراح:  یاشار علینژاد * +16 * -14   plays 8037   دانلود      ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۱  استاد غلامحسین بنان نوازندگان : عبادی – حسن کسایی - محجوبی - تجویدی - جلیل شهناز    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۳۱

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۱ استاد غلامحسین بنان نوازندگان : عبادی – حسن کسایی - محجوبی - تجویدی - جلیل شهناز گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۱

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۱   استاد غلامحسین بنان نوازندگان : عبادی – حسن کسایی - محجوبی - تجویدی - جلیل شهناز     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3)   دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3)   (3) Radif e Avazi - Doreye I (musiciranian.blogfa.com).rar  102 MB

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3) دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3) (3) Radif e Avazi - Doreye I (musiciranian.blogfa.com).rar 102 MB

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3)     دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (3)   (3) Radif e Avazi - Doreye I (musiciranian.blogfa.com).rar  10...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۳۷

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۳۷

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۳۷ امیر حیاتی، حسین قوامی فاخته‌ای، استاد غلامحسین بنان نوازندگان: محجوبی – حسن کسایی - تجویدی     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای صحرایی ۱ سیما بینا ترانه از آهنگ محلی خراسان با همکاری عباس شاهپوری و نی حسن کسائی    گلهای صحرایی ۱

گلهای صحرایی ۱ سیما بینا ترانه از آهنگ محلی خراسان با همکاری عباس شاهپوری و نی حسن کسائی گلهای صحرایی ۱

گلهای صحرایی ۱ سیما بینا ترانه از آهنگ محلی خراسان با همکاری عباس شاهپوری و نی حسن کسائی    گلهای صحرا...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۴ حسین قوامی فاخته‌ای شعر از جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا)، آهنگ بیات اصفهان نوازندگان :حسن کسایی وعبادی    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۲۴

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۴ حسین قوامی فاخته‌ای شعر از جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا)، آهنگ بیات اصفهان نوازندگان :حسن کسایی وعبادی گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۴

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۴ حسین قوامی فاخته‌ای شعر از جلال‌الدین محمد مولوی (مولانا)، آهنگ بیات اصفهان نوازندگان :حسن کسایی وعبادی     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۸ استاد غلامحسین بنان آهنگ شور نوازندگان: عبادی – حسن کسایی - تجویدی - ورزنده    گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۲۸

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۸ استاد غلامحسین بنان آهنگ شور نوازندگان: عبادی – حسن کسایی - تجویدی - ورزنده گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۸

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۲۸ استاد غلامحسین بنان آهنگ شور نوازندگان: عبادی – حسن کسایی - تجویدی - ورزنده     گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای صحرایی ۶ اذر به اهتمام علی تجویدی تنظیم یافته، آهنگ محلی بیرجندی، نی حسن کسائی، گوینده روشنک    گلهای صحرایی ۶

گلهای صحرایی ۶ اذر به اهتمام علی تجویدی تنظیم یافته، آهنگ محلی بیرجندی، نی حسن کسائی، گوینده روشنک گلهای صحرایی ۶

گلهای صحرایی ۶ اذر به اهتمام علی تجویدی تنظیم یافته، آهنگ محلی بیرجندی، نی حسن کسائی، گوینده روشنک    گلهای صحرا...

دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4)   دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4)   همایون بیات اصفهان سه گاه Radif e Avazi - Doreye I .rar   105 MB

دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4) دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4) همایون بیات اصفهان سه گاه Radif e Avazi - Doreye I .rar 105 MB

دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4)     دانلودردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (4)    همایون بیات اصفهان سه گاه Radif e Avazi - Doreye I .rar   10...

خانه پدر نی ایران بانک می‌شود خانه تاریخی نایب اسدالله اصفهانی پدر نی ایران درحالی به شعبه بانک سپه تبدیل می شود که دوستداران میراث فرهنگی و موسیقیدانان اصفهانی معتقدند این خانه می تواند جای خالی موزه موسیقی را در این استان پر کند. به گزارش خبرنگار مهر، ن

خانه پدر نی ایران بانک می‌شود خانه تاریخی نایب اسدالله اصفهانی پدر نی ایران درحالی به شعبه بانک سپه تبدیل می شود که دوستداران میراث فرهنگی و موسیقیدانان اصفهانی معتقدند این خانه می تواند جای خالی موزه موسیقی را در این استان پر کند. به گزارش خبرنگار مهر، ن

خانه پدر نی ایران بانک می‌شود خانه تاریخی نایب اسدالله اصفهانی پدر نی ایران درحالی به شعبه بانک سپه تبدیل می شود که دوستداران میراث فرهنگی و موسیقیدانان اصفهانی معتقدند این خانه می تواند جای خالی موزه موسیقی را در این استان پر کند.    به گزارش خبرنگار ...