تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دانلود آموزش کامل نی توسط استاد محمد علی کیانی نژاد (نفس گیری و اخذ صدا) لب دمساز سلام به همه دوستداران اهل هنربخصوص هنرآموزان رشته موسیقی ، ساز نی """""""""""""""""&quot

دانلود آموزش کامل نی توسط استاد محمد علی کیانی نژاد (نفس گیری و اخذ صدا) لب دمساز سلام به همه دوستداران اهل هنربخصوص هنرآموزان رشته موسیقی ، ساز نی """""""""""""""""&quot

دانلود آموزش کامل نی توسط استاد محمد علی کیانی نژاد (نفس گیری و اخذ صدا) لب دمساز سلام به همه دوستداران اهل هنربخصوص هنرآموزان رشته موسیقی ، ساز نی """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""...

کنسرت تصویری استاد محمد علی کیانی نژاد به همراه زویا ثابت کنسرت استاد کیانی نژاد و زویا ثابت http://musiciranian.blogfa.com/  محمد علی کیانی نژاد   : نی حسین بهروزی نیا     : بربط مرتضی اعیان        : تنبک و دف شهرام میرجلالی      :

کنسرت تصویری استاد محمد علی کیانی نژاد به همراه زویا ثابت کنسرت استاد کیانی نژاد و زویا ثابت http://musiciranian.blogfa.com/ محمد علی کیانی نژاد : نی حسین بهروزی نیا : بربط مرتضی اعیان : تنبک و دف شهرام میرجلالی :

کنسرت تصویری استاد محمد علی کیانی نژاد به همراه زویا ثابت [کنسرت استاد کیانی نژاد و زویا ثابت http://musiciranian.blogfa.com/]     * محمد علی کیانی نژاد     : نی * حسین بهروزی نیا          : بربط * مرتضی اعیان                : تنبک و دف * شهرام میرجلال...

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 3 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 3 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 3 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبو...

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 2 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 2 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 2 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبو...

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 1 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 1 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبوله .

ردیف میرزا عبداله - اجرا با نی : جمشید عندلیبی ( 1 ) دانلود ردیف دستگاههای موسیقی ایرانی ردیف میرزا عبداله که توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز نی اجرا گردیده ، در ضمن یادآوری شود که این آلبوم ها از روی نوار کاست برگردانده شده ولی کیفیتش خوب و قابل قبو...

آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک ) آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک )   دانلود آلبوم نیریز با حجم 56 مگ نی : جمشید عندلیبی تار : مجید درخشانی تمبک : مرتضی اعیان   http://musiciranian.blogfa.com/ http://musiciranian.blogfa.com/

آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک ) آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک ) دانلود آلبوم نیریز با حجم 56 مگ نی : جمشید عندلیبی تار : مجید درخشانی تمبک : مرتضی اعیان http://musiciranian.blogfa.com/ http://musiciranian.blogfa.com/

آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک ) آلبوم نیریز ( سه نوازی نی ، تار ، تمبک )   دانلود آلبوم نیریز با حجم 56 مگ نی : جمشید عندلیبی تار : مجید درخشانی تمبک : مرتضی اعیان   [http://musiciranian.blogfa.com/] [http://musiciranian.blogfa.c...

آلبوم مجنون ( جمشید عندلیبی - جلال ذوالفنون ) نام آلبوم :  مجنـــــــــون جلال ذوالفنون        سه تار جمشید عندلیبی     نــــــی مهرداداعرابی        تنبک فرزاد عندلیبی        دف  دانلود آلبوم مجنون کاری از استاد جمشید عندلیبی

آلبوم مجنون ( جمشید عندلیبی - جلال ذوالفنون ) نام آلبوم : مجنـــــــــون جلال ذوالفنون سه تار جمشید عندلیبی نــــــی مهرداداعرابی تنبک فرزاد عندلیبی دف دانلود آلبوم مجنون کاری از استاد جمشید عندلیبی

آلبوم مجنون ( جمشید عندلیبی - جلال ذوالفنون ) نام آلبوم :   مجنـــــــــون   * جلال ذوالفنون               سه تار * جمشید عندلیبی          نــــــی * مهرداداعرابی                تنبک * فرزاد عندلیبی               دف   دانلود آلبوم مجنون کاری از استاد ج...

آلبوم به یاد گذشته - استاد جمشید عندلیبی  آثاری که با نام " بیاد گذشته " ارائه گردیده ، مجموعه ای ازقطعات ضربی ، تصنیف ها ، چهارمضراب و رنگ هایساخته استاد صبا میباشد که به مناسبت چهلمین سال درگذشت آن استاد بزرگوار توسط استاد جمشید عندلیبی و با س

آلبوم به یاد گذشته - استاد جمشید عندلیبی آثاری که با نام " بیاد گذشته " ارائه گردیده ، مجموعه ای ازقطعات ضربی ، تصنیف ها ، چهارمضراب و رنگ هایساخته استاد صبا میباشد که به مناسبت چهلمین سال درگذشت آن استاد بزرگوار توسط استاد جمشید عندلیبی و با س

آلبوم به یاد گذشته - استاد جمشید عندلیبی   آثاری که با نام " بیاد گذشته " ارائه گردیده ، مجموعه ای ازقطعات ضربی ، تصنیف ها ، چهارمضراب و رنگ هایساخته استاد صبا میباشد که به مناسبت چهلمین سال درگذشت آن استاد بزرگوار توسط استاد جمشید عندلیبی و با ساز " ن...

آلبوم پائیز نیزار ( جمشید عندلیبی ) ************* دانلود آلبوم پائیز نیزار (۱) جمشید عندلیبی   آلبوم پاییز نیزار    download   پائیز نیزار http://musiciranian.blogfa.com پائیز نیزار http://musiciranian.blogfa.com

آلبوم پائیز نیزار ( جمشید عندلیبی ) ************* دانلود آلبوم پائیز نیزار (۱) جمشید عندلیبی آلبوم پاییز نیزار download پائیز نیزار http://musiciranian.blogfa.com پائیز نیزار http://musiciranian.blogfa.com

آلبوم پائیز نیزار ( جمشید عندلیبی ) ************* دانلود آلبوم پائیز نیزار (۱) جمشید عندلیبی   آلبوم پاییز نیزار       [download]     [پائیز نیزار HTTP://MUSICIRANIAN.BLOGFA.COM] [پائیز نیزار HTTP://MUSICIRANIAN.BLOGFA....

استاد جمشید عندلیبی موسیقی اصیل ایرانی آرام بخش دلها http://musiciranian.blogfa.com/ خلاصه ای از بیوگرافی استاد جمشید عندلیبی :      نی پر سوز و گداز استاد جمشید عندلیبی ، نوایی که از سینه ای سوخته و جانی عاشق برمی خیزد و درجانهای بیقرار می نشیند و

استاد جمشید عندلیبی موسیقی اصیل ایرانی آرام بخش دلها http://musiciranian.blogfa.com/ خلاصه ای از بیوگرافی استاد جمشید عندلیبی : نی پر سوز و گداز استاد جمشید عندلیبی ، نوایی که از سینه ای سوخته و جانی عاشق برمی خیزد و درجانهای بیقرار می نشیند و

استاد جمشید عندلیبی [موسیقی اصیل ایرانی آرام بخش دلها http://musiciranian.blogfa.com/] خلاصه ای از بیوگرافی استاد جمشید عندلیبی :           نی پر سوز و گداز استاد جمشید عندلیبی ، نوایی که از سینه ای سوخته و جانی عاشق برمی خیزد و درجانهای بیقرار می نشین...

دانلود یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 با همکاری عبادی، قوامی، گلپایگانی، جلیل شهناز، مجد، سیاوش(محمدرضا شجریان)، ورزنده، ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده آهنگ موزون بیات زند از مرتضی محجوبی اشعار متن برنامه از همام تبر

دانلود یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 با همکاری عبادی، قوامی، گلپایگانی، جلیل شهناز، مجد، سیاوش(محمدرضا شجریان)، ورزنده، ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده آهنگ موزون بیات زند از مرتضی محجوبی اشعار متن برنامه از همام تبر

دانلود یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 یک شاخه گل برنامه شماره 417 و 235 با همکاری عبادی، قوامی، گلپایگانی، جلیل شهناز، مجد، سیاوش(محمدرضا شجریان)، ورزنده، ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده   آهنگ موزون بیات زند از مرتضی محجوبی اشعار متن برنامه از هما...

گلهای جاویدان برنامه شماره 156 واز: عبدالوهاب شهیدی    حسین قوامی فاخته ای اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون)          جلیل شهناز (تار)         احمد عبادی (سه تار)          حسن کسایی (نی) زمان اجرای

گلهای جاویدان برنامه شماره 156 واز: عبدالوهاب شهیدی حسین قوامی فاخته ای اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون) جلیل شهناز (تار) احمد عبادی (سه تار) حسن کسایی (نی) زمان اجرای

گلهای جاویدان برنامه شماره 156 واز: عبدالوهاب شهیدی        حسین قوامی فاخته ای اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون)                  جلیل شهناز (تار)                 احمد عبادی (سه تار)                  حسن کسایی (نی) زمان اجرای بر...

گلهای جاویدان برنامه شماره 152 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای     عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار)         حسن کسایی (نی)          احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:18 http://www.4shared.com/audio/_W1Uu8mb/152__Ghava

گلهای جاویدان برنامه شماره 152 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار) حسن کسایی (نی) احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:18 http://www.4shared.com/audio/_W1Uu8mb/152__Ghava

گلهای جاویدان برنامه شماره 152 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای         عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار)                 حسن کسایی (نی)                  احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:18 http://www.4shared.com/audio/_W1Uu8mb/152__Ghavami...

گلهای جاویدان برنامه شماره 155 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای     عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی)          مهدی خالدی (ویولون)          احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:58 http://www.4shared.com/audio/7nNM_46l/155__

گلهای جاویدان برنامه شماره 155 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی) مهدی خالدی (ویولون) احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:58 http://www.4shared.com/audio/7nNM_46l/155__

گلهای جاویدان برنامه شماره 155 آواز: حسین قوامی فاخته‌ای         عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی)                   مهدی خالدی (ویولون)                  احمد عبادی (سه تار) زمان اجرای برنامه 48:58 http://www.4shared.com/audio/7nNM_46l/155__Gh...

دانلود گلهای تازه برنامه شماره 31 محمد رضا شجریان   با هنرمندی سیاوش (محمدرضا شجریان)، جواد معروفی و حسن ناهید  شعر: حافظ  گوینده: فخری نیک زاد  صدابردار: محمد جهانفرد http://www.4shared.com/audio/Rlu3dQVC/Golhaye_Taze_31.html

دانلود گلهای تازه برنامه شماره 31 محمد رضا شجریان با هنرمندی سیاوش (محمدرضا شجریان)، جواد معروفی و حسن ناهید شعر: حافظ گوینده: فخری نیک زاد صدابردار: محمد جهانفرد http://www.4shared.com/audio/Rlu3dQVC/Golhaye_Taze_31.html

دانلود گلهای تازه برنامه شماره 31 محمد رضا شجریان        با هنرمندی سیاوش (محمدرضا شجریان)، جواد معروفی و حسن ناهید  شعر: حافظ  گوینده: فخری نیک زاد  صدابردار: محمد جهانفرد http://www.4shared.com/audio/Rlu3dQVC/Golhaye_Taze_31....