تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ویدیوهای ارسالی برای نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار | یادواره استاد جلال ذوالفنون

ویدیوهای ارسالی برای نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار | یادواره استاد جلال ذوالفنون

ویدیوهای ارسالی برای نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و سه تار | یادواره استاد جلال ذوالفنون   امیرگرجی،بخشی از زیرکش سلمک،هنرجوی نیما فریدونی،فروردین 13...

آموزش تنبور | داود نیک نژاد | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

آموزش تنبور | داود نیک نژاد | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

آموزش تنبور | داود نیک نژاد | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تلفن ثبت نام : 22952820 بداهه نوازی تنبور - داود نیک نژاد - فروردین 1395   بگو کجایی،کوروس سرهنگ زاده،سه تار و آواز داود نیک نژاد،فروردین 95 مقام جلوشاهی،تنبور داود نیک نژاد ، فروردین 95 درباره...