تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

پیانو دیجیتال اورلا مدل Grand 110 مشخصات اصلی عمق: 73 سانتی‌متر - عرض: 143 سانتی متر - ارتفاع: 90 سانتی متر- وزن: 70 کیلو‌گرم - استایل: گراند - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- ع

پیانو دیجیتال اورلا مدل Grand 110 مشخصات اصلی عمق: 73 سانتی‌متر - عرض: 143 سانتی متر - ارتفاع: 90 سانتی متر- وزن: 70 کیلو‌گرم - استایل: گراند - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- ع

پیانو دیجیتال اورلا مدل GRAND 110 * مشخصات اصلی  عمق: 73 سانتی‌متر - عرض: 143 سانتی متر - ارتفاع: 90 سانتی متر- وزن: 70 کیلو‌گرم - استایل: گراند - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پد...

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-535 مشخصات اصلی عمق: 45.9 سانتی‌متر - عرض: 146.1 سانتی متر - ارتفاع: 92.7 سانتی متر- وزن: 58 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3X - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 6 حالت- 3 عدد پدال-

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-535 مشخصات اصلی عمق: 45.9 سانتی‌متر - عرض: 146.1 سانتی متر - ارتفاع: 92.7 سانتی متر- وزن: 58 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3X - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 6 حالت- 3 عدد پدال-

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-535 * مشخصات اصلی  عمق: 45.9 سانتی‌متر - عرض: 146.1 سانتی متر - ارتفاع: 92.7 سانتی متر- وزن: 58 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3X - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 6 حالت- 3 عدد ...

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-525 مشخصات اصلی عمق: 41.4 سانتی‌متر - عرض: 135 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 43 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- عم

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-525 مشخصات اصلی عمق: 41.4 سانتی‌متر - عرض: 135 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 43 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- عم

پیانو دیجیتال یاماها مدل CLP-525 * مشخصات اصلی  عمق: 41.4 سانتی‌متر - عرض: 135 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 43 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدا...

کیبورد یاماها مدل Tyros5 61 Keys مشخصات اصلی ابعاد: 14.2 × 11.4 × 45 سانتی متر - وزن: 14 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 6.7MB - به همراه پوپیتر دارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 5 حالت امکانات

کیبورد یاماها مدل Tyros5 61 Keys مشخصات اصلی ابعاد: 14.2 × 11.4 × 45 سانتی متر - وزن: 14 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 6.7MB - به همراه پوپیتر دارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 5 حالت امکانات

کیبورد یاماها مدل TYROS5 61 KEYS * مشخصات اصلی  ابعاد: 14.2 × 11.4 × 45 سانتی متر - وزن: 14 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 6.7MB - به همراه پوپیتر دارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 5 حالت * ...

کیبورد یاماها مدل PSRF50 مشخصات اصلی ابعاد: 109 × 306 × 940 سانتی متر - وزن: 3.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - به همراه پوپیتر ندارد دارد ندارد - تغییر گام: +12 تا 12- 0 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی ندارد دارد - دارای تم

کیبورد یاماها مدل PSRF50 مشخصات اصلی ابعاد: 109 × 306 × 940 سانتی متر - وزن: 3.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - به همراه پوپیتر ندارد دارد ندارد - تغییر گام: +12 تا 12- 0 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی ندارد دارد - دارای تم

کیبورد یاماها مدل PSRF50 * مشخصات اصلی  ابعاد: 109 × 306 × 940 سانتی متر - وزن: 3.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - به همراه پوپیتر ندارد دارد ندارد - تغییر گام: +12 تا 12- 0 حالت * امکانات  - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی ندارد دارد - د...

کیبورد یاماها مدل PSRE343 مشخصات اصلی ابعاد: 11.9 × 94.4 × 36.8 سانتی متر - وزن: 4.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- چندین حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی

کیبورد یاماها مدل PSRE343 مشخصات اصلی ابعاد: 11.9 × 94.4 × 36.8 سانتی متر - وزن: 4.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- چندین حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی

کیبورد یاماها مدل PSRE343 * مشخصات اصلی  ابعاد: 11.9 × 94.4 × 36.8 سانتی متر - وزن: 4.4 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- چندین حالت * امکانات  - چند آوایی - قابلیت ضبط...

کیبورد یاماها مدل PSRA300 مشخصات اصلی ابعاد: 12.8 × 94.5 × 37 سانتی متر - وزن: 5.1 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - حافظه داخلی: 373KB ندارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دارد دارد

کیبورد یاماها مدل PSRA300 مشخصات اصلی ابعاد: 12.8 × 94.5 × 37 سانتی متر - وزن: 5.1 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - حافظه داخلی: 373KB ندارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دارد دارد

کیبورد یاماها مدل PSRA300 * مشخصات اصلی  ابعاد: 12.8 × 94.5 × 37 سانتی متر - وزن: 5.1 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی - حافظه داخلی: 373KB ندارد دارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- * امکانات  - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دار...

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-162 مشخصات اصلی عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 42 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پ

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-162 مشخصات اصلی عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 42 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پ

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-162 * مشخصات اصلی  عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 84.5 سانتی متر- وزن: 42 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 ...

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-142 مشخصات اصلی عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 81.5 سانتی متر- وزن: 38 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Standard - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-142 مشخصات اصلی عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 81.5 سانتی متر- وزن: 38 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Standard - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد

پیانو دیجیتال یاماها مدل YDP-142 * مشخصات اصلی  عمق: 42.2 سانتی‌متر - عرض: 135.7 سانتی متر - ارتفاع: 81.5 سانتی متر- وزن: 38 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Graded Hammer Standard - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- ...

پیانو دیجیتال اورلا مدل CDP10 مشخصات اصلی عمق: 48 سانتی‌متر - عرض: 138 سانتی متر - ارتفاع: 84 سانتی متر- وزن: 65 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- عملکردهای ا

پیانو دیجیتال اورلا مدل CDP10 مشخصات اصلی عمق: 48 سانتی‌متر - عرض: 138 سانتی متر - ارتفاع: 84 سانتی متر- وزن: 65 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- عملکردهای ا

پیانو دیجیتال اورلا مدل CDP10 * مشخصات اصلی  عمق: 48 سانتی‌متر - عرض: 138 سانتی متر - ارتفاع: 84 سانتی متر- وزن: 65 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 4 حالت- 3 عدد پدال- عملکرد...

پیانو دیجیتال کرگ مدل SP-170S مشخصات اصلی عمق: 32.5 سانتی‌متر - عرض: 131.2 سانتی متر - ارتفاع: 14.4 سانتی متر- وزن: 12 کیلو‌گرم - استایل: استیج - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Natural Weighted Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حالت- 1

پیانو دیجیتال کرگ مدل SP-170S مشخصات اصلی عمق: 32.5 سانتی‌متر - عرض: 131.2 سانتی متر - ارتفاع: 14.4 سانتی متر- وزن: 12 کیلو‌گرم - استایل: استیج - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Natural Weighted Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حالت- 1

پیانو دیجیتال کرگ مدل SP-170S * مشخصات اصلی  عمق: 32.5 سانتی‌متر - عرض: 131.2 سانتی متر - ارتفاع: 14.4 سانتی متر- وزن: 12 کیلو‌گرم - استایل: استیج - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Natural Weighted Hammer Action - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حا...

پیانو دیجیتال کرگ مدل LP-380 مشخصات اصلی عمق: 35.1 سانتی‌متر - عرض: 135.5 سانتی متر - ارتفاع: 77.2 سانتی متر- وزن: 37 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Real Weighted Hammer Action 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حالت- 3

پیانو دیجیتال کرگ مدل LP-380 مشخصات اصلی عمق: 35.1 سانتی‌متر - عرض: 135.5 سانتی متر - ارتفاع: 77.2 سانتی متر- وزن: 37 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Real Weighted Hammer Action 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حالت- 3

پیانو دیجیتال کرگ مدل LP-380 * مشخصات اصلی  عمق: 35.1 سانتی‌متر - عرض: 135.5 سانتی متر - ارتفاع: 77.2 سانتی متر- وزن: 37 کیلو‌گرم - استایل: دیواری - صفحه کلید 7 اکتاو- نوع کلاویه: Real Weighted Hammer Action 3 - تعداد کلاویه: 88 عدد- حساسیت لمسی: 3 حال...

گیتار الکتریک یاماها مدل Pacifica 012 سایز 4/4 مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: چوب - جنس دسته: چوب - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد - جنس سیم‌ها: فلز ، فنر - دارای بدنه ساده سایر توضیحات قابلیت تنظیم دسته: دارد - دارای برش کا

گیتار الکتریک یاماها مدل Pacifica 012 سایز 4/4 مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: چوب - جنس دسته: چوب - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد - جنس سیم‌ها: فلز ، فنر - دارای بدنه ساده سایر توضیحات قابلیت تنظیم دسته: دارد - دارای برش کا

گیتار الکتریک یاماها مدل PACIFICA 012 سایز 4/4 * مشخصات کلی  گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: چوب - جنس دسته: چوب - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد - جنس سیم‌ها: فلز ، فنر - دارای بدنه ساده * سایر توضیحات  قابلیت تنظیم دسته: دارد - دارای...

پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل EG112GP مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد- مقیاس گیتار: 648 میلی‌متر- لعا

پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل EG112GP مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد- مقیاس گیتار: 648 میلی‌متر- لعا

پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل EG112GP * مشخصات کلی  گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد- مقیاس گیتار: 648 میلی‌متر...

نگارخانه صدا (استاد جلال ذوالفنون) نویسنده : حسین شنبه 24 اردیبهشت 1390, 07:40 ب.ظ سلام. به گالری عکس انجمن ما خوش اومدید. قصد داریم در این بخش تصاویر مربوط به موسیقی رو جمع آوری و با شما به اشتراک بگذاریم. عقیده ما بر این هستش که این کار میتونه تاثیر زیاد

نگارخانه صدا (استاد جلال ذوالفنون) نویسنده : حسین شنبه 24 اردیبهشت 1390, 07:40 ب.ظ سلام. به گالری عکس انجمن ما خوش اومدید. قصد داریم در این بخش تصاویر مربوط به موسیقی رو جمع آوری و با شما به اشتراک بگذاریم. عقیده ما بر این هستش که این کار میتونه تاثیر زیاد