تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس دسته: سدر هندوراس (H

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس دسته: سدر هندوراس (H

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله یکپارچه (Solid Sapele) - جنس دسته: سدر هندور...

گیتار فلامنکو مانوئل رودریگز مدل C3F مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر آلمانی یکپارچه ( Solid German Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس دسته: ماهون

گیتار فلامنکو مانوئل رودریگز مدل C3F مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر آلمانی یکپارچه ( Solid German Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس دسته: ماهون

گیتار فلامنکو مانوئل رودریگز مدل C3F * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر آلمانی یکپارچه ( Solid German Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار لمینت (Laminated Sycamore) - جنس دسته: ...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C3 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Ros

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C3 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Ros

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل C3 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated India...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E Rio Exotic مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود ماداگاسکار لمینت (Laminated Madagascar Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود ماداگاسکار ل

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E Rio Exotic مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود ماداگاسکار لمینت (Laminated Madagascar Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود ماداگاسکار ل

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E RIO EXOTIC * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود ماداگاسکار لمینت (Laminated Madagascar Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود ماداگاس...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل FC مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewoo

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل FC مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewoo

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل FC * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Ro...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل B مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rose

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل B مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rose

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل B * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian...

کیبورد کاسیو مدل WK-225 مشخصات اصلی ابعاد: 13.03 × 38.5 × 118.6 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوا

کیبورد کاسیو مدل WK-225 مشخصات اصلی ابعاد: 13.03 × 38.5 × 118.6 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوا

کیبورد کاسیو مدل WK-225 * مشخصات اصلی  ابعاد: 13.03 × 38.5 × 118.6 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت * امکانات  - ...

کیبورد کاسیو مدل WK-220 مشخصات اصلی ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی

کیبورد کاسیو مدل WK-220 مشخصات اصلی ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی

کیبورد کاسیو مدل WK-220 * مشخصات اصلی  ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت * امکانات  - چند...

کیبورد کاسیو مدل AT-5 مشخصات اصلی ابعاد: 118.7 × 39.9 × 14.9 سانتی متر - وزن: 8.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آ

کیبورد کاسیو مدل AT-5 مشخصات اصلی ابعاد: 118.7 × 39.9 × 14.9 سانتی متر - وزن: 8.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آ

کیبورد کاسیو مدل AT-5 * مشخصات اصلی  ابعاد: 118.7 × 39.9 × 14.9 سانتی متر - وزن: 8.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت * امکانات  ...

کیبورد کاسیو مدل CTK-6250 مشخصات اصلی ابعاد: 12.2 × 94.8 × 38.4 سانتی متر - وزن: 5.7 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت امکانات - چن

کیبورد کاسیو مدل CTK-6250 مشخصات اصلی ابعاد: 12.2 × 94.8 × 38.4 سانتی متر - وزن: 5.7 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت امکانات - چن

کیبورد کاسیو مدل CTK-6250 * مشخصات اصلی  ابعاد: 12.2 × 94.8 × 38.4 سانتی متر - وزن: 5.7 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت * امکانا...

کیبورد کاسیو مدل CTK-6200 مشخصات اصلی ابعاد: 13.2 × 37.8 × 94.4 سانتی متر - وزن: 5.8 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ض

کیبورد کاسیو مدل CTK-6200 مشخصات اصلی ابعاد: 13.2 × 37.8 × 94.4 سانتی متر - وزن: 5.8 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ض

کیبورد کاسیو مدل CTK-6200 * مشخصات اصلی  ابعاد: 13.2 × 37.8 × 94.4 سانتی متر - وزن: 5.8 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style - دارای کارت حافظه - حافظه داخلی: دارد دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت * امکانات  - چند آوایی - ق...

کیبورد کاسیو مدل CTK-4400 مشخصات اصلی ابعاد: 13 × 37.5 × 94.9 سانتی متر - وزن: 4.5 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دارد دارد - دارای تمپو - تیونر:

کیبورد کاسیو مدل CTK-4400 مشخصات اصلی ابعاد: 13 × 37.5 × 94.9 سانتی متر - وزن: 4.5 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دارد دارد - دارای تمپو - تیونر:

کیبورد کاسیو مدل CTK-4400 * مشخصات اصلی  ابعاد: 13 × 37.5 × 94.9 سانتی متر - وزن: 4.5 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- 2 حالت * امکانات  - چند آوایی - قابلیت ضبط ملودی دارد دارد - دارای تمپو - ...

کیبورد کاسیو مدل CTK-4200 مشخصات اصلی ابعاد: 94.8 × 35 × 10.3 سانتی متر - وزن: 4.3 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت امکانات - چند آوایی دارد - تیونر: دارد مشخصات صدا - چند آوایی: 48 پلی‌فونی -

کیبورد کاسیو مدل CTK-4200 مشخصات اصلی ابعاد: 94.8 × 35 × 10.3 سانتی متر - وزن: 4.3 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت امکانات - چند آوایی دارد - تیونر: دارد مشخصات صدا - چند آوایی: 48 پلی‌فونی -

کیبورد کاسیو مدل CTK-4200 * مشخصات اصلی  ابعاد: 94.8 × 35 × 10.3 سانتی متر - وزن: 4.3 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Piano style دارد دارد - تغییر گام: +24 تا 24- 2 حالت * امکانات  - چند آوایی دارد - تیونر: دارد * مشخصات صدا  - چند آوایی: 48 پ...

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 20G مشخصات فیزیکی - جنس بدنه: پلاستیک - تعداد قطعات: 3 مشخصات فنی - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو 28,000 تومان

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 20G مشخصات فیزیکی - جنس بدنه: پلاستیک - تعداد قطعات: 3 مشخصات فنی - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو 28,000 تومان

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 20G * مشخصات فیزیکی  - جنس بدنه: پلاستیک - تعداد قطعات: 3 * مشخصات فنی  - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو     28,000 تومان[فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 20G - Yamaha Flute Recorder YRS 20G Music Instr...

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23 مشخصات فیزیکی - جنس بدنه: رزین ABS - تعداد قطعات: 3 مشخصات فنی - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو 28,000 تومان

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23 مشخصات فیزیکی - جنس بدنه: رزین ABS - تعداد قطعات: 3 مشخصات فنی - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو 28,000 تومان

فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23 * مشخصات فیزیکی  - جنس بدنه: رزین ABS - تعداد قطعات: 3 * مشخصات فنی  - کوک: دو - سیستم انگشت گذاری: آلمانی سوپرانو     28,000 تومان[فلوت ریکوردر یاماها مدل YRS 23 - Yamaha Flute Recorder YRS-23 Music Instr...