تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دانلود آهنگ سه گدار سیما بینا آهنگ آنی شرلی نوشته شده توسط منبع دانلود الکی - آلبوم جدید محسن نامجو + متن آهنگ ها جمله ی امروز : انسان در حال گریه کردن به دنیا می آید و وقتی به اندازه ی کافی گریه کرد از دنیا می رود! (ران/ آکیرا کوروساوا)  Alaki - Mohs

دانلود آهنگ سه گدار سیما بینا آهنگ آنی شرلی نوشته شده توسط منبع دانلود الکی - آلبوم جدید محسن نامجو + متن آهنگ ها جمله ی امروز : انسان در حال گریه کردن به دنیا می آید و وقتی به اندازه ی کافی گریه کرد از دنیا می رود! (ران/ آکیرا کوروساوا) Alaki - Mohs

دانلود آهنگ سه گدار سیما بینا آهنگ آنی شرلی نوشته شده توسط منبع دانلود الکی - آلبوم جدید محسن نامجو + متن آهنگ ها  جمله ی امروز : انسان در حال گریه کردن به دنیا می آید و وقتی به اندازه ی کافی گریه کرد از دنیا می رود! (ران/ آکیرا کوروساوا) Alaki - Mohse...

گل زرد با تبریک ایام مبارک و شادی انگیز شعبانیه ٬ و آرزوی شادی و سلامتی برای تمام مردم جهان بخصوص شیعیان هموطن که این روزها ٬ برایشان بیشتر از دیگر روزها ٬ روزهای شادی و سرور است.  دانلود کنید قطعه ی میکس شده ی "سه گدار" یا "گل زردم"

گل زرد با تبریک ایام مبارک و شادی انگیز شعبانیه ٬ و آرزوی شادی و سلامتی برای تمام مردم جهان بخصوص شیعیان هموطن که این روزها ٬ برایشان بیشتر از دیگر روزها ٬ روزهای شادی و سرور است. دانلود کنید قطعه ی میکس شده ی "سه گدار" یا "گل زردم"

گل زرد با تبریک ایام مبارک و شادی انگیز شعبانیه ٬ و آرزوی شادی و سلامتی برای تمام مردم جهان بخصوص شیعیان هموطن که این روزها ٬ برایشان بیشتر از دیگر روزها ٬ روزهای شادی و سرور است. دانلود کنید قطعه ی میکس شده ی "سه گدار" یا "گل زردم" این قطعه شامل اجرای...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل Caballero 8 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر لمینت (Laminated Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Ma

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل Caballero 8 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر لمینت (Laminated Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Ma

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل CABALLERO 8 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر لمینت (Laminated Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون لمینت (Laminated Mahogany) - جنس دسته: ماهو...

گیتار کلاسیک استگ مدل C505 سایز 1/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 1/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا

گیتار کلاسیک استگ مدل C505 سایز 1/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 1/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا

گیتار کلاسیک استگ مدل C505 سایز 1/4 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 1/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:...

گیتار کلاسیک استگ مدل C530 سایز 3/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا

گیتار کلاسیک استگ مدل C530 سایز 3/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا

گیتار کلاسیک استگ مدل C530 سایز 3/4 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:...

گیتار کلاسیک استگ مدل C542 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپارچه

گیتار کلاسیک استگ مدل C542 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپارچه

گیتار کلاسیک استگ مدل C542 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپ...

گیتار کلاسیک استگ مدل C546 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپارچه (Solid Ma

گیتار کلاسیک استگ مدل C546 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپارچه (Solid Ma

گیتار کلاسیک استگ مدل C546 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا یکپارچه (Sol...

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-BK مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-BK مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-BK * مشخصات کلی  گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Ros...

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-N مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood)

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-N مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood)

گیتار کلاسیک استگ مدل C546TCE-N * مشخصات کلی  گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحات کناری: کاتالپا (Catalpa) - جنس دسته: کاتالپا (Catalpa) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rose...

گیتار کلاسیک استگ مدل C517 سایز 2/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک استگ مدل C517 سایز 2/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک استگ مدل C517 سایز 2/4 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) ...

گیتار کلاسیک استگ مدل C537 سایز 3/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک استگ مدل C537 سایز 3/4 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک استگ مدل C537 سایز 3/4 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 3/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) ...

گیتار کلاسیک استگ مدل C547-N مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس ماشین‌

گیتار کلاسیک استگ مدل C547-N مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس ماشین‌

گیتار کلاسیک استگ مدل C547-N * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس م...

گیتار کلاسیک استگ مدل C548-N مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس ماشین‌

گیتار کلاسیک استگ مدل C548-N مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس ماشین‌

گیتار کلاسیک استگ مدل C548-N * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس م...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل E * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Ros...

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل D مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rose

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل D مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rose

گیتار کلاسیک مانوئل رودریگز مدل D * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر کانادایی یکپارچه (Solid Canadian Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی لمینت (Laminated Indian...