تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG - Stagg VN-4/4 HG Acoustic Violin امتیاز کاربران ( از 11 رای ) 9.0 ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپا

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG - Stagg VN-4/4 HG Acoustic Violin امتیاز کاربران ( از 11 رای ) 9.0 ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپا

[ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG - Stagg VN-4/4 HG Acoustic Violin]   امتیاز کاربران ( از 11 رای ) 9.0   ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 HG * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی...

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 EF مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (Maple

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 EF مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (Maple

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-4/4 EF * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (...

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-1/8 مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 1/8 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) -

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-1/8 مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 1/8 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) -

ویولن آکوستیک استگ مدل VN-1/8 * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 1/8 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس صفحات کناری: افرا یکپارچه (Solid Maple) - جنس دسته: افرا (Map...

کیبورد یاماها مدل PSR-A2000 مشخصات اصلی ابعاد: 43.3 × 14.8 × 100.3 سانتی متر - وزن: 11 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 64MB دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط

کیبورد یاماها مدل PSR-A2000 مشخصات اصلی ابعاد: 43.3 × 14.8 × 100.3 سانتی متر - وزن: 11 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 64MB دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- امکانات - چند آوایی - قابلیت ضبط

کیبورد یاماها مدل PSR-A2000 * مشخصات اصلی  ابعاد: 43.3 × 14.8 × 100.3 سانتی متر - وزن: 11 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 5 - نوع کلاویه: Organ - دارای داخلی ، کارت حافظه - حافظه داخلی: 64MB دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 12- * امکانات  - چند آوایی - قابل...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 337W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 337W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 337W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Fl...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 29W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس د

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 29W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس د

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 29W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - ...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 205WA مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 205WA مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 205WA * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( F...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 2050 مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 2050 مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 2050 * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Fl...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 175W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 175W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 175W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا اندکی راه راه (Slightly Flamed Maple) -...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 193W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 193W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 193W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Fl...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 331W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 331W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 331W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Fl...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 333W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 333W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Flamed

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 333W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس صفحات کناری: افرا راه راه ( Flamed Maple) - جنس دسته: افرا راه راه ( Fl...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر: آبن

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر: آبن

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر...

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 15W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر: پلا

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 15W مشخصات اصلی نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر: پلا

ویولن آکوستیک اشترونال مدل 15W * مشخصات اصلی  نوع ساز: ویولن - اندازه: 4/4 - سیستم صدا: آکوستیک - جنس صفحه رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه پشتی: افرا (Maple) - جنس صفحات کناری: افرا (Maple) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس خرک: افرا (Maple) - جنس سیم گیر...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 120E مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: اونگکل (Ovangkol) - جنس صفحات کناری: اونگکل (Ovangkol) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 120E مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: اونگکل (Ovangkol) - جنس صفحات کناری: اونگکل (Ovangkol) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 120E * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: اونگکل (Ovangkol) - جنس صفحات کناری: اونگکل (Ovangkol) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: ر...