تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت چهارگاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز

کنسرت چهارگاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز

کنسرت چهارگاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز کنسرت چهارگاه،تار و سرپرست گروه نبی احمدی،گروه چاووش،علی اصغررستمی آواز،بخ...

موسیقی تاریخی ایران را اعراب دزدیده اند موسیقی ما - هنگامی که سخن از تبادل فرهنگی بین کشورهای مختلف پیش می آید، یکی از مهم ترین انواع آن می تواند موسیقی باشد. در کنار همه هنرهای دیگر همچون ادبیات، این موسیقی است که با زبان جهانی خود بدون ترجمه ای می توان

موسیقی تاریخی ایران را اعراب دزدیده اند موسیقی ما - هنگامی که سخن از تبادل فرهنگی بین کشورهای مختلف پیش می آید، یکی از مهم ترین انواع آن می تواند موسیقی باشد. در کنار همه هنرهای دیگر همچون ادبیات، این موسیقی است که با زبان جهانی خود بدون ترجمه ای می توان

رقابت سوپراستارها در تهران از اینستاگرام خوانندگان چه خبر؟ موسیقی ما - این هفته اینستاگرام هنرمندان بیشتر جنبه کاری پیدا کرده و هریک از این افراد به اشکال مختلف سعی در رقابت به دیگری هستند. رقابت بر سر اجرای تهران همچنان ادامه دارد: حمید عسکری    فریدون

رقابت سوپراستارها در تهران از اینستاگرام خوانندگان چه خبر؟ موسیقی ما - این هفته اینستاگرام هنرمندان بیشتر جنبه کاری پیدا کرده و هریک از این افراد به اشکال مختلف سعی در رقابت به دیگری هستند. رقابت بر سر اجرای تهران همچنان ادامه دارد: حمید عسکری فریدون

رقابت سوپراستارها در تهران از اینستاگرام خوانندگان چه خبر؟ موسیقی ما - این هفته اینستاگرام هنرمندان بیشتر جنبه کاری پیدا کرده و هریک از این افراد به اشکال مختلف سعی در رقابت به دیگری هستند. رقابت بر سر اجرای تهران همچنان ادامه دارد: حمید عسکری فریدون آ...

معاون وزیر ارشاد: از گنجینه های هنر موسیقی حمایت می کنیم موسیقی ما - علی مرادخانی پنجشنبه شب در آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی کویرنشینان در یزد افزود: وزارت ارشاد آمادگی دارد که بعنوان حمایتگر از هنرمندان موسیقی حمایت کند. وی با بیان اینکه معاونت ه

معاون وزیر ارشاد: از گنجینه های هنر موسیقی حمایت می کنیم موسیقی ما - علی مرادخانی پنجشنبه شب در آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی کویرنشینان در یزد افزود: وزارت ارشاد آمادگی دارد که بعنوان حمایتگر از هنرمندان موسیقی حمایت کند. وی با بیان اینکه معاونت ه

معاون وزیر ارشاد: از گنجینه های هنر موسیقی حمایت می کنیم موسیقی ما - علی مرادخانی پنجشنبه شب در آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی کویرنشینان در یزد افزود: وزارت ارشاد آمادگی دارد که بعنوان حمایتگر از هنرمندان موسیقی حمایت کند. وی با بیان اینکه معاونت...