تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کوزه ماینل مدل ID9BK/WH - Meinl ID9BK/WH Ibo Percussion امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 5.5 کوزه ماینل مدل ID9BK/WH کوزه ماینل مدل ID9BK/WH اطلاعات کلی - وزن: 3 کیلوگرمبزرگ - ابعاد: 38.1 × 30 × 29.4 سانتی‌متر- جنس: فایبر گلاس درجه یک ویژگی‌ها - سوراخ مخصوص می

کوزه ماینل مدل ID9BK/WH - Meinl ID9BK/WH Ibo Percussion امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 5.5 کوزه ماینل مدل ID9BK/WH کوزه ماینل مدل ID9BK/WH اطلاعات کلی - وزن: 3 کیلوگرمبزرگ - ابعاد: 38.1 × 30 × 29.4 سانتی‌متر- جنس: فایبر گلاس درجه یک ویژگی‌ها - سوراخ مخصوص می

[کوزه ماینل مدل ID9BK/WH - Meinl ID9BK/WH Ibo Percussion]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 5.5   کوزه ماینل مدل ID9BK/WH کوزه ماینل مدل ID9BK/WH * اطلاعات کلی  - وزن: 3 کیلوگرمبزرگ - ابعاد: 38.1 × 30 × 29.4 سانتی‌متر- جنس: فایبر گلاس درجه یک ویژگی‌ها - سو...

جیمبی ماینل مدل DJW2NT - Meinl DJW2NT Djembe Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 جیمبی ماینل مدل DJW2NT جیمبی ماینل مدل DJW2NT اطلاعات کلی - وزن: 9 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - لعاب: براق ویژگی‌ها -دارای سیستم Float

جیمبی ماینل مدل DJW2NT - Meinl DJW2NT Djembe Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 جیمبی ماینل مدل DJW2NT جیمبی ماینل مدل DJW2NT اطلاعات کلی - وزن: 9 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - لعاب: براق ویژگی‌ها -دارای سیستم Float

[جیمبی ماینل مدل DJW2NT - Meinl DJW2NT Djembe Percussion]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   جیمبی ماینل مدل DJW2NT جیمبی ماینل مدل DJW2NT * اطلاعات کلی  - وزن: 9 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - لعاب: براق ویژگی‌ها -دارای...

جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M - Meinl DJW2GAB-M Djembe Percussion امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.4 جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M اطلاعات کلی - وزن: 4.5 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: کهربایی - لعاب: مات ویژگی‌ها -دا

جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M - Meinl DJW2GAB-M Djembe Percussion امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.4 جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M اطلاعات کلی - وزن: 4.5 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: کهربایی - لعاب: مات ویژگی‌ها -دا

[جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M - Meinl DJW2GAB-M Djembe Percussion]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.4   جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M جیمبی ماینل مدل DJW2GAB-M * اطلاعات کلی  - وزن: 4.5 کیلوگرم- ابعاد: 32 × 64 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: کهربایی - لعاب: مات ...

رابط میکروفن رود مدل MICON-5 - Rode MICON-5 Connector امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode MICON-5 Connector رابط میکروفن رود مدل MICON-5 مشخصات کلی 50 گرم30.1 × 61.8 میلی‌متر 135,000 تومان

رابط میکروفن رود مدل MICON-5 - Rode MICON-5 Connector امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode MICON-5 Connector رابط میکروفن رود مدل MICON-5 مشخصات کلی 50 گرم30.1 × 61.8 میلی‌متر 135,000 تومان

[رابط میکروفن رود مدل MICON-5 - Rode MICON-5 Connector]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   RODE MICON-5 CONNECTOR رابط میکروفن رود مدل MICON-5 * مشخصات کلی  50 گرم30.1 × 61.8 میلی‌متر     135,000...

میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB - Rode NT-USB Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 13 رای ) 8.2 Rode NT-USB Condenser Microphone میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB مشخصات کلی 520 گرم62 × 184 میلی‌متر1535 گرم295 × 350 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس

میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB - Rode NT-USB Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 13 رای ) 8.2 Rode NT-USB Condenser Microphone میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB مشخصات کلی 520 گرم62 × 184 میلی‌متر1535 گرم295 × 350 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس

[میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB - Rode NT-USB Condenser Microphone]   امتیاز کاربران ( از 13 رای ) 8.2   RODE NT-USB CONDENSER MICROPHONE میکروفن کندانسور رود مدل NT-USB * مشخصات کلی  520 گرم62 × 184 میلی‌متر1535 گرم295 × 350 میلی‌مترنوع میکروفن: کاند...

میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 - Rode NT6 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.8 Rode NT6 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 مشخصات کلی 386 گرم20 × 188.4 میلی‌متر560 گرم120 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 40

میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 - Rode NT6 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.8 Rode NT6 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 مشخصات کلی 386 گرم20 × 188.4 میلی‌متر560 گرم120 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 40

[میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 - Rode NT6 Condenser Microphone]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.8   RODE NT6 CONDENSER MICROPHONE میکروفن کاندنسر رود مدل NT6 * مشخصات کلی  386 گرم20 × 188.4 میلی‌متر560 گرم120 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پ...

میکروفن کاندنسر رود مدل M3 - Rode M3 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode M3 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M3 مشخصات کلی 390 گرم33 × 225 میلی‌متر700 گرم130 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 40HZ-20

میکروفن کاندنسر رود مدل M3 - Rode M3 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode M3 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M3 مشخصات کلی 390 گرم33 × 225 میلی‌متر700 گرم130 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 40HZ-20

[میکروفن کاندنسر رود مدل M3 - Rode M3 Condenser Microphone]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   RODE M3 CONDENSER MICROPHONE میکروفن کاندنسر رود مدل M3 * مشخصات کلی  390 گرم33 × 225 میلی‌متر700 گرم130 × 265 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گ...

میکروفن داینامیک رود مدل Reporter - Rode Reporter Dynamic Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode Reporter Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Reporter مشخصات کلی 256 گرم41 × 272 میلی‌متر980 گرم160 × 370 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فر

میکروفن داینامیک رود مدل Reporter - Rode Reporter Dynamic Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode Reporter Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Reporter مشخصات کلی 256 گرم41 × 272 میلی‌متر980 گرم160 × 370 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فر

[میکروفن داینامیک رود مدل Reporter - Rode Reporter Dynamic Microphone]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   RODE REPORTER DYNAMIC MICROPHONE میکروفن داینامیک رود مدل REPORTER * مشخصات کلی  256 گرم41 × 272 میلی‌متر980 گرم160 × 370 میلی‌مترنوع میکروفن: د...

میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP - Rode M5 MP Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 10.0 Rode M5 MP Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP مشخصات کلی 80 گرم20 × 100 میلی‌متر607 گرم150 × 210 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گو

میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP - Rode M5 MP Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 10.0 Rode M5 MP Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP مشخصات کلی 80 گرم20 × 100 میلی‌متر607 گرم150 × 210 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گو

[میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP - Rode M5 MP Condenser Microphone]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 10.0   RODE M5 MP CONDENSER MICROPHONE میکروفن کاندنسر رود مدل M5 MP * مشخصات کلی  80 گرم20 × 100 میلی‌متر607 گرم150 × 210 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فر...

میکروفن کاندنسر رود مدل M2 - Rode M2 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode M2 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M2 مشخصات کلی 308 گرم47 × 187 میلی‌متر591 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 35Hz -

میکروفن کاندنسر رود مدل M2 - Rode M2 Condenser Microphone امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 Rode M2 Condenser Microphone میکروفن کاندنسر رود مدل M2 مشخصات کلی 308 گرم47 × 187 میلی‌متر591 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گویی: 35Hz -

[میکروفن کاندنسر رود مدل M2 - Rode M2 Condenser Microphone]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   RODE M2 CONDENSER MICROPHONE میکروفن کاندنسر رود مدل M2 * مشخصات کلی  308 گرم47 × 187 میلی‌متر591 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: کاندنسر - فرکانس پاسخ‌گ...

میکروفن داینامیک رود مدل M1-S - Rode M1-S Dynamic Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.7 Rode M1-S Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل M1-S مشخصات کلی 360 گرم51 × 171 میلی‌متر628 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 7

میکروفن داینامیک رود مدل M1-S - Rode M1-S Dynamic Microphone امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.7 Rode M1-S Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل M1-S مشخصات کلی 360 گرم51 × 171 میلی‌متر628 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 7

[میکروفن داینامیک رود مدل M1-S - Rode M1-S Dynamic Microphone]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 9.7   RODE M1-S DYNAMIC MICROPHONE میکروفن داینامیک رود مدل M1-S * مشخصات کلی  360 گرم51 × 171 میلی‌متر628 گرم130 × 270 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس ...

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 - Fender RUMBLE 15 V3 Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار باس - ابع

آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 - Fender RUMBLE 15 V3 Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار باس - ابع

[آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 - Fender RUMBLE 15 V3 Guitar Amplifier]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 آمپلی‌فایر فندر مدل RUMBLE 15 V3 * اطلاعات کلی  آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتا...

آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 - Fender Champion 100 2330406900 Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 7.6 آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جا

آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 - Fender Champion 100 2330406900 Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 7.6 آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جا

[آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 100 2330406900 - Fender Champion 100 2330406900 Guitar Amplifier]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 7.6   آمپلی‌فایر فندر مدل CHAMPION 100 2330406900 آمپلی‌فایر فندر مدل CHAMPION 100 2330406900 * اطلاعات کلی  آمپلی فایر آمپلی ...

آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 - Fender Mustange iii (V2) Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 8.6 آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گ

آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 - Fender Mustange iii (V2) Guitar Amplifier امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 8.6 آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گ

[آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange iii V2 - Fender Mustange iii (V2) Guitar Amplifier]   امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 8.6   آمپلی‌فایر فندر مدل MUSTANGE III V2 آمپلی‌فایر فندر مدل MUSTANGE III V2 * اطلاعات کلی  آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی م...

آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass - VOX AC1 Rhythm Bass Amplifier امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار باس - اب

آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass - VOX AC1 Rhythm Bass Amplifier امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass اطلاعات کلی آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گیتار باس - اب

[آمپلی فایر ووکس مدل AC1 Rhythm Bass - VOX AC1 Rhythm Bass Amplifier]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   آمپلی فایر ووکس مدل AC1 RHYTHM BASS آمپلی فایر ووکس مدل AC1 RHYTHM BASS * اطلاعات کلی  آمپلی فایر آمپلی فایر نیمه جامد از نوع ترکیبی مناسب برای گی...