تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK - Meinl KA7-M-BK Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK اطلاعات کلی متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - ویژگی‌ها: - طر

کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK - Meinl KA7-M-BK Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK اطلاعات کلی متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - ویژگی‌ها: - طر

[کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK - Meinl KA7-M-BK Kalimbas Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK کالیمباس ماینل مدل KA7-M-BK * اطلاعات کلی  متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - وی...

کالیمباس ماینل مدل KA5-S - Meinl KA5-S Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA5-S کالیمباس ماینل مدل KA5-S اطلاعات کلی - وزن: 158 گرمکوچک - ابعاد: 4 × 13 × 13 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - ویژگی‌ها: -

کالیمباس ماینل مدل KA5-S - Meinl KA5-S Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA5-S کالیمباس ماینل مدل KA5-S اطلاعات کلی - وزن: 158 گرمکوچک - ابعاد: 4 × 13 × 13 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - ویژگی‌ها: -

[کالیمباس ماینل مدل KA5-S - Meinl KA5-S Kalimbas Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   کالیمباس ماینل مدل KA5-S کالیمباس ماینل مدل KA5-S * اطلاعات کلی  - وزن: 158 گرمکوچک - ابعاد: 4 × 13 × 13 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: طبیعی - ...

بلوک ماینل مدل MWB1BK - Meinl MWB1BK Wood Block Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 بلوک ماینل مدل MWB1BK بلوک ماینل مدل MWB1BK اطلاعات کلی - وزن: 408 گرمکوچک - ابعاد: 58 × 48 × 42 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - اقلام

بلوک ماینل مدل MWB1BK - Meinl MWB1BK Wood Block Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 بلوک ماینل مدل MWB1BK بلوک ماینل مدل MWB1BK اطلاعات کلی - وزن: 408 گرمکوچک - ابعاد: 58 × 48 × 42 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - اقلام

[بلوک ماینل مدل MWB1BK - Meinl MWB1BK Wood Block Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   بلوک ماینل مدل MWB1BK بلوک ماینل مدل MWB1BK * اطلاعات کلی  - وزن: 408 گرمکوچک - ابعاد: 58 × 48 × 42 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: ...

بلوک ماینل مدل MWB2BK - Meinl MWB2BK Wood Block Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 بلوک ماینل مدل MWB2BK بلوک ماینل مدل MWB2BK اطلاعات کلی - وزن: 499 گرمبزرگ - ابعاد: 5.2 × 9 × 20.6 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - اقلا

بلوک ماینل مدل MWB2BK - Meinl MWB2BK Wood Block Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 بلوک ماینل مدل MWB2BK بلوک ماینل مدل MWB2BK اطلاعات کلی - وزن: 499 گرمبزرگ - ابعاد: 5.2 × 9 × 20.6 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - اقلا

[بلوک ماینل مدل MWB2BK - Meinl MWB2BK Wood Block Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   بلوک ماینل مدل MWB2BK بلوک ماینل مدل MWB2BK * اطلاعات کلی  - وزن: 499 گرمبزرگ - ابعاد: 5.2 × 9 × 20.6 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب...

زنگ دستی ماینل مدل SLB25 - Meinl SLB25 Sleigh Bells Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 زنگ دستی ماینل مدل SLB25 زنگ دستی ماینل مدل SLB25 اطلاعات کلی - ابعاد: 8.5 × 8.5 × 35.5 سانتی‌متر- جنس: زنگوله استیل ، دسته از چوب - رنگ: مشکی - ویژ

زنگ دستی ماینل مدل SLB25 - Meinl SLB25 Sleigh Bells Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 زنگ دستی ماینل مدل SLB25 زنگ دستی ماینل مدل SLB25 اطلاعات کلی - ابعاد: 8.5 × 8.5 × 35.5 سانتی‌متر- جنس: زنگوله استیل ، دسته از چوب - رنگ: مشکی - ویژ

[زنگ دستی ماینل مدل SLB25 - Meinl SLB25 Sleigh Bells Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   زنگ دستی ماینل مدل SLB25 زنگ دستی ماینل مدل SLB25 * اطلاعات کلی  - ابعاد: 8.5 × 8.5 × 35.5 سانتی‌متر- جنس: زنگوله استیل ، دسته از چوب - رنگ...

چایمز ماینل مدل CH33HF - Meinl CH33HF Chimes Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 چایمز ماینل مدل CH33HF چایمز ماینل مدل CH33HF اطلاعات کلی - وزن: 1360 گرم- ابعاد: 10 × 59 × 6 سانتی‌متر- جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا - رنگ: طلایی

چایمز ماینل مدل CH33HF - Meinl CH33HF Chimes Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 چایمز ماینل مدل CH33HF چایمز ماینل مدل CH33HF اطلاعات کلی - وزن: 1360 گرم- ابعاد: 10 × 59 × 6 سانتی‌متر- جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا - رنگ: طلایی

[چایمز ماینل مدل CH33HF - Meinl CH33HF Chimes Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   چایمز ماینل مدل CH33HF چایمز ماینل مدل CH33HF * اطلاعات کلی  - وزن: 1360 گرم- ابعاد: 10 × 59 × 6 سانتی‌متر- جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا -...

چایمز ماینل مدل CH66HF - Meinl CH66HF Chimes Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 چایمز ماینل مدل CH66HF چایمز ماینل مدل CH66HF اطلاعات کلی - جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا - رنگ: طلایی - ویژگی‌ها: - اجرای فرکانس های بالا -66 عدد

چایمز ماینل مدل CH66HF - Meinl CH66HF Chimes Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 چایمز ماینل مدل CH66HF چایمز ماینل مدل CH66HF اطلاعات کلی - جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا - رنگ: طلایی - ویژگی‌ها: - اجرای فرکانس های بالا -66 عدد

[چایمز ماینل مدل CH66HF - Meinl CH66HF Chimes Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   چایمز ماینل مدل CH66HF چایمز ماینل مدل CH66HF * اطلاعات کلی  - جنس: آندایزینگ آلومینیوم با روکش طلا - رنگ: طلایی - ویژگی‌ها: - اجرای فرکانس های ب...

کاوبل ماینل مدل STB45M - Meinl STB45M Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل STB45M کاوبل ماینل مدل STB45M اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل - رنگ: نقره‌ای - لعاب: براق - ویژگی

کاوبل ماینل مدل STB45M - Meinl STB45M Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل STB45M کاوبل ماینل مدل STB45M اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل - رنگ: نقره‌ای - لعاب: براق - ویژگی

[کاوبل ماینل مدل STB45M - Meinl STB45M Cowbell Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   کاوبل ماینل مدل STB45M کاوبل ماینل مدل STB45M * اطلاعات کلی  - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل - رنگ: نقره‌ای - لعاب: ...

کاوبل ماینل مدل STB45H - Meinl STB45H Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کاوبل ماینل مدل STB45H کاوبل ماینل مدل STB45H اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: نقره - لعاب: براق - وی

کاوبل ماینل مدل STB45H - Meinl STB45H Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کاوبل ماینل مدل STB45H کاوبل ماینل مدل STB45H اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: نقره - لعاب: براق - وی

[کاوبل ماینل مدل STB45H - Meinl STB45H Cowbell Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   کاوبل ماینل مدل STB45H کاوبل ماینل مدل STB45H * اطلاعات کلی  - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: نقره - لعا...

کاوبل ماینل مدل STB45L-CH - Meinl STB45L-CH Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل STB45L-CH کاوبل ماینل مدل STB45L-CH اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: نقره ای -

کاوبل ماینل مدل STB45L-CH - Meinl STB45L-CH Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل STB45L-CH کاوبل ماینل مدل STB45L-CH اطلاعات کلی - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: نقره ای -

[کاوبل ماینل مدل STB45L-CH - Meinl STB45L-CH Cowbell Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   کاوبل ماینل مدل STB45L-CH کاوبل ماینل مدل STB45L-CH * اطلاعات کلی  - وزن: 544 گرم- ابعاد: 13.9 × 20 × 7.8 سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ...

کاوبل ماینل مدل SL475-BK - Meinl SL475-BK Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل SL475-BK کاوبل ماینل مدل SL475-BK اطلاعات کلی - ابعاد: 12 سانتی متر سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: مشکی - لعاب: پودری کوره ای - وی

کاوبل ماینل مدل SL475-BK - Meinl SL475-BK Cowbell Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 کاوبل ماینل مدل SL475-BK کاوبل ماینل مدل SL475-BK اطلاعات کلی - ابعاد: 12 سانتی متر سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: مشکی - لعاب: پودری کوره ای - وی

[کاوبل ماینل مدل SL475-BK - Meinl SL475-BK Cowbell Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   کاوبل ماینل مدل SL475-BK کاوبل ماینل مدل SL475-BK * اطلاعات کلی  - ابعاد: 12 سانتی متر سانتی‌متر- جنس: استیل مخصوص - رنگ: مشکی - لعاب: پودری ...

تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK - Meinl MTT1415BK Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK اطلاعات کلی - وزن: 18 کیلوگرمتیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - رنگ: مشکی - لع

تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK - Meinl MTT1415BK Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK اطلاعات کلی - وزن: 18 کیلوگرمتیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - رنگ: مشکی - لع

[تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK - Meinl MTT1415BK Timbales Percussion]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK تیمبالس ماینل مدل MTT1415BK * اطلاعات کلی  - وزن: 18 کیلوگرمتیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - رنگ...

تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415BN Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B اطلاعات کلی - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: نیکل سیاه - ا

تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415BN Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B اطلاعات کلی - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: نیکل سیاه - ا

[تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415BN Timbales Percussion]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B * اطلاعات کلی  - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: نی...

تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415B Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B اطلاعات کلی - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: برنچ - اقلام هم

تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415B Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B اطلاعات کلی - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: برنچ - اقلام هم

[تیمبالس ماینل مدل MT1415B - Meinl MT1415B Timbales Percussion]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تیمبالس ماینل مدل MT1415B تیمبالس ماینل مدل MT1415B * اطلاعات کلی  - وزن: 16.5 کیلوگرمتیمبال کوچک 35 و تیمبال بزرگ 38 سانتی‌متر - جنس: استیل - لعاب: برن...

تیمبالس ماینل مدل HT1314CH - Meinl HT1314CH Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل HT1314CH تیمبالس ماینل مدل HT1314CH اطلاعات کلی تیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 35 سانتی‌متر - ابعاد: 33 , 35 سانتی‌متر- جنس: استیل - لعاب: کروم

تیمبالس ماینل مدل HT1314CH - Meinl HT1314CH Timbales Percussion امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تیمبالس ماینل مدل HT1314CH تیمبالس ماینل مدل HT1314CH اطلاعات کلی تیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 35 سانتی‌متر - ابعاد: 33 , 35 سانتی‌متر- جنس: استیل - لعاب: کروم

[تیمبالس ماینل مدل HT1314CH - Meinl HT1314CH Timbales Percussion]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تیمبالس ماینل مدل HT1314CH تیمبالس ماینل مدل HT1314CH * اطلاعات کلی  تیمبال کوچک 33 و تیمبال بزرگ 35 سانتی‌متر - ابعاد: 33 , 35 سانتی‌متر- جنس: استیل ...