تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ماراکاس ماینل مدل MSM2 - Meinl MSM2 Maracas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 ماراکاس ماینل مدل MSM2 ماراکاس ماینل مدل MSM2 اطلاعات کلی کوچک - ابعاد: 70 × 68.5 × 48.7 سانتی‌متر- جنس: پوست طبیعی دباغی نشده و دسته ساز از چوب - رنگ: طبیع

ماراکاس ماینل مدل MSM2 - Meinl MSM2 Maracas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 ماراکاس ماینل مدل MSM2 ماراکاس ماینل مدل MSM2 اطلاعات کلی کوچک - ابعاد: 70 × 68.5 × 48.7 سانتی‌متر- جنس: پوست طبیعی دباغی نشده و دسته ساز از چوب - رنگ: طبیع

[ماراکاس ماینل مدل MSM2 - Meinl MSM2 Maracas Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   ماراکاس ماینل مدل MSM2 ماراکاس ماینل مدل MSM2 * اطلاعات کلی  کوچک - ابعاد: 70 × 68.5 × 48.7 سانتی‌متر- جنس: پوست طبیعی دباغی نشده و دسته ساز از چوب...

تمبورین ماینل مدل THH1BK - Meinl THH1BK Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل THH1BK تمبورین ماینل مدل THH1BK اطلاعات کلی - وزن: 290 گرم- ابعاد: 17 × 17 × 5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: مشکی - ویژ

تمبورین ماینل مدل THH1BK - Meinl THH1BK Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل THH1BK تمبورین ماینل مدل THH1BK اطلاعات کلی - وزن: 290 گرم- ابعاد: 17 × 17 × 5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: مشکی - ویژ

[تمبورین ماینل مدل THH1BK - Meinl THH1BK Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل THH1BK تمبورین ماینل مدل THH1BK * اطلاعات کلی  - وزن: 290 گرم- ابعاد: 17 × 17 × 5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ...

تمبورین ماینل مدل TMT2R - Meinl TMT2R Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT2R تمبورین ماینل مدل TMT2R اطلاعات کلی - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قرمز - و

تمبورین ماینل مدل TMT2R - Meinl TMT2R Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT2R تمبورین ماینل مدل TMT2R اطلاعات کلی - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قرمز - و

[تمبورین ماینل مدل TMT2R - Meinl TMT2R Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل TMT2R تمبورین ماینل مدل TMT2R * اطلاعات کلی  - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - ر...

تمبورین ماینل مدل TMT2BK - Meinl TMT2BK Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT2BK تمبورین ماینل مدل TMT2BK اطلاعات کلی - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: مشکی

تمبورین ماینل مدل TMT2BK - Meinl TMT2BK Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT2BK تمبورین ماینل مدل TMT2BK اطلاعات کلی - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: مشکی

[تمبورین ماینل مدل TMT2BK - Meinl TMT2BK Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل TMT2BK تمبورین ماینل مدل TMT2BK * اطلاعات کلی  - وزن: 680 گرم- ابعاد: 3.8 × 12.2 × 16.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل...

تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH - Meinl TMT1A-WH Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH اطلاعات کلی - وزن: 220 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: آلومینیم - رنگ: مشکی - ویژ

تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH - Meinl TMT1A-WH Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH اطلاعات کلی - وزن: 220 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: آلومینیم - رنگ: مشکی - ویژ

[تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH - Meinl TMT1A-WH Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH تمبورین ماینل مدل TMT1A-WH * اطلاعات کلی  - وزن: 220 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: آلومینیم - رنگ...

تمبورین ماینل مدل TMT1R - Meinl TMT1R Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT1R تمبورین ماینل مدل TMT1R اطلاعات کلی - وزن: 490 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قرمز - ویژگی

تمبورین ماینل مدل TMT1R - Meinl TMT1R Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TMT1R تمبورین ماینل مدل TMT1R اطلاعات کلی - وزن: 490 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قرمز - ویژگی

[تمبورین ماینل مدل TMT1R - Meinl TMT1R Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل TMT1R تمبورین ماینل مدل TMT1R * اطلاعات کلی  - وزن: 490 گرم- ابعاد: 21 × 29 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: ...

تمبورین ماینل مدل TA1AB - Meinl TA1AB Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TA1AB تمبورین ماینل مدل TA1AB اطلاعات کلی - وزن: 322 گرم- ابعاد: 27.9 × 27.4 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قهوه ای

تمبورین ماینل مدل TA1AB - Meinl TA1AB Tambourine Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تمبورین ماینل مدل TA1AB تمبورین ماینل مدل TA1AB اطلاعات کلی - وزن: 322 گرم- ابعاد: 27.9 × 27.4 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - رنگ: قهوه ای

[تمبورین ماینل مدل TA1AB - Meinl TA1AB Tambourine Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   تمبورین ماینل مدل TA1AB تمبورین ماینل مدل TA1AB * اطلاعات کلی  - وزن: 322 گرم- ابعاد: 27.9 × 27.4 × 5.5 سانتی‌متر- جنس: استیل با روکش نیکل - ر...

اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK - Meinl KP-ST-BK Snare Pad Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK اطلاعات کلی - وزن: 226 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - ویژ

اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK - Meinl KP-ST-BK Snare Pad Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK اطلاعات کلی - وزن: 226 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - ویژ

[اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK - Meinl KP-ST-BK Snare Pad Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK اسنیر پد ماینل مدل KP-ST-BK * اطلاعات کلی  - وزن: 226 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ...

جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK - Meinl KP-JT-BK Jingel Pad Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK اطلاعات کلی - وزن: 340 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - وی

جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK - Meinl KP-JT-BK Jingel Pad Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK اطلاعات کلی - وزن: 340 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - وی

[جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK - Meinl KP-JT-BK Jingel Pad Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK جینگل پد ماینل مدل KP-JT-BK * اطلاعات کلی  - وزن: 340 گرم- ابعاد: 7.1 × 18 × 18 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رن...

قاشقک ماینل مدل WC1-L - Meinl WC1-L Cajon Castanet Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 قاشقک ماینل مدل WC1-L قاشقک ماینل مدل WC1-L اطلاعات کلی - وزن: 90 گرمبزرگ - ابعاد: 2.5 × 7.6 × 10 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - وی

قاشقک ماینل مدل WC1-L - Meinl WC1-L Cajon Castanet Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 قاشقک ماینل مدل WC1-L قاشقک ماینل مدل WC1-L اطلاعات کلی - وزن: 90 گرمبزرگ - ابعاد: 2.5 × 7.6 × 10 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لعاب: مات - وی

[قاشقک ماینل مدل WC1-L - Meinl WC1-L Cajon Castanet Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   قاشقک ماینل مدل WC1-L قاشقک ماینل مدل WC1-L * اطلاعات کلی  - وزن: 90 گرمبزرگ - ابعاد: 2.5 × 7.6 × 10 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مشکی - لع...

شیکر ماینل مدل SH24 - Meinl SH24 Shaker Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 شیکر ماینل مدل SH24 شیکر ماینل مدل SH24 اطلاعات کلی - جنس: کائوچو - رنگ: قرمز مشکی - ویژگی‌ها: - دو مکعب شیکر (بزرگ و کوچک) - کنترل راحت - صدای شیکر مقطع 70,000

شیکر ماینل مدل SH24 - Meinl SH24 Shaker Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 شیکر ماینل مدل SH24 شیکر ماینل مدل SH24 اطلاعات کلی - جنس: کائوچو - رنگ: قرمز مشکی - ویژگی‌ها: - دو مکعب شیکر (بزرگ و کوچک) - کنترل راحت - صدای شیکر مقطع 70,000

[شیکر ماینل مدل SH24 - Meinl SH24 Shaker Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   شیکر ماینل مدل SH24 شیکر ماینل مدل SH24 * اطلاعات کلی  - جنس: کائوچو - رنگ: قرمز مشکی - ویژگی‌ها: - دو مکعب شیکر (بزرگ و کوچک) - کنترل راحت - صدای شیکر...

شیکر ماینل مدل SH5R - Meinl SH5R Shaker Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 شیکر ماینل مدل SH5R شیکر ماینل مدل SH5R اطلاعات کلی - وزن: 90 گرممتوسط - ابعاد: 27 × 21 × 17.5 سانتی‌متر- جنس: پلاستیک - رنگ: قرمز - ویژگی‌ها: - شیکر مخصوص استو

شیکر ماینل مدل SH5R - Meinl SH5R Shaker Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 شیکر ماینل مدل SH5R شیکر ماینل مدل SH5R اطلاعات کلی - وزن: 90 گرممتوسط - ابعاد: 27 × 21 × 17.5 سانتی‌متر- جنس: پلاستیک - رنگ: قرمز - ویژگی‌ها: - شیکر مخصوص استو

[شیکر ماینل مدل SH5R - Meinl SH5R Shaker Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0   شیکر ماینل مدل SH5R شیکر ماینل مدل SH5R * اطلاعات کلی  - وزن: 90 گرممتوسط - ابعاد: 27 × 21 × 17.5 سانتی‌متر- جنس: پلاستیک - رنگ: قرمز - ویژگی‌ها: - شیک...

واترفال ماینل مدل BI7RY - Meinl BI7RY Waterfall Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 واترفال ماینل مدل BI7RY واترفال ماینل مدل BI7RY اطلاعات کلی - وزن: 399 گرم- ابعاد: 10.5 × 25 × 10.5 سانتی‌متر- جنس: فایبرگلاس - رنگ: زرد و قرمز 490,000

واترفال ماینل مدل BI7RY - Meinl BI7RY Waterfall Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 واترفال ماینل مدل BI7RY واترفال ماینل مدل BI7RY اطلاعات کلی - وزن: 399 گرم- ابعاد: 10.5 × 25 × 10.5 سانتی‌متر- جنس: فایبرگلاس - رنگ: زرد و قرمز 490,000

[واترفال ماینل مدل BI7RY - Meinl BI7RY Waterfall Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   واترفال ماینل مدل BI7RY واترفال ماینل مدل BI7RY * اطلاعات کلی  - وزن: 399 گرم- ابعاد: 10.5 × 25 × 10.5 سانتی‌متر- جنس: فایبرگلاس - رنگ: زرد و ق...

کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK - Meinl KA9WW-BK Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK اطلاعات کلی - وزن: 340 گرممتوسط - ابعاد: 7 × 24.8 × 24.8 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مش

کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK - Meinl KA9WW-BK Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0 کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK اطلاعات کلی - وزن: 340 گرممتوسط - ابعاد: 7 × 24.8 × 24.8 سانتی‌متر- جنس: کائوچو - رنگ: مش

[کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK - Meinl KA9WW-BK Kalimbas Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 10.0   کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK کالیمباس ماینل مدل KA9WW-BK * اطلاعات کلی  - وزن: 340 گرممتوسط - ابعاد: 7 × 24.8 × 24.8 سانتی‌متر- جنس: کائو...

کالیمباس ماینل مدل KA9-M - Meinl KA9-M Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA9-M کالیمباس ماینل مدل KA9-M اطلاعات کلی متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: Rubber Wood - رنگ: طبیعی - ویژگی‌ها: - طراحی در

کالیمباس ماینل مدل KA9-M - Meinl KA9-M Kalimbas Percussion Accessories امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6 کالیمباس ماینل مدل KA9-M کالیمباس ماینل مدل KA9-M اطلاعات کلی متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: Rubber Wood - رنگ: طبیعی - ویژگی‌ها: - طراحی در

[کالیمباس ماینل مدل KA9-M - Meinl KA9-M Kalimbas Percussion Accessories]   امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 9.6   کالیمباس ماینل مدل KA9-M کالیمباس ماینل مدل KA9-M * اطلاعات کلی  متوسط - ابعاد: 5 × 17 × 17 سانتی‌متر- جنس: Rubber Wood - رنگ: طبیعی - ویژگی‌ها...