تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت گروه نریمان (ویژه بانوان) تاریخ: چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 20:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان اعضای ارکستر:  آواز ایرانی: آوا پازوکی آواز ارمنی: تنی یعقوبیان مرجان راوندی: عود سارا هستی: کمانچه مریم ملا: تنبک الهام کاظم

کنسرت گروه نریمان (ویژه بانوان) تاریخ: چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 20:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان اعضای ارکستر: آواز ایرانی: آوا پازوکی آواز ارمنی: تنی یعقوبیان مرجان راوندی: عود سارا هستی: کمانچه مریم ملا: تنبک الهام کاظم

کنسرت گروه نریمان (ویژه بانوان) تاریخ:  چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان:  فرهنگسرای نیاوران ساعت:  20:00 قیمت بلیت:  60 هزار تومان اعضای ارکستر:  آواز ایرانی: آوا پازوکی آواز ارمنی: تنی یعقوبیان مرجان راوندی: عود سارا هستی: کمانچه مریم ملا: تنبک الهام کاظ...

کنسرت دکلمه دلبانگ تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن اجرا : فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45 هزار تومان برچسب‌ها: دلبانگ

کنسرت دکلمه دلبانگ تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن اجرا : فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45 هزار تومان برچسب‌ها: دلبانگ

کنسرت دکلمه دلبانگ تاریخ:  جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان:  سالن اجرا : فرهنگسرای نیاوران ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  45 هزار تومان       برچسب‌ها: * ...

رسیتال پیانو سینا سپهربند تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن رودکی ساعت: 18:30 قیمت بلیت: 40 و 45 هزار تومان برچسب‌ها: سینا سپهربند

رسیتال پیانو سینا سپهربند تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن رودکی ساعت: 18:30 قیمت بلیت: 40 و 45 هزار تومان برچسب‌ها: سینا سپهربند

رسیتال پیانو سینا سپهربند تاریخ:  جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان:  سالن رودکی ساعت:  18:30 قیمت بلیت:  40 و 45 هزار تومان       برچسب‌ها: * سینا س...

کنسرت آذری عاشقانه های کبوتر تاریخ: 15 و 16 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ساعت: 20:30 قیمت بلیت: 50 و 60 هزار تومان برچسب‌ها: عاشقانه های کبوتر

کنسرت آذری عاشقانه های کبوتر تاریخ: 15 و 16 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ساعت: 20:30 قیمت بلیت: 50 و 60 هزار تومان برچسب‌ها: عاشقانه های کبوتر

کنسرت آذری عاشقانه های کبوتر تاریخ:  15 و 16 اردیبهشت 95 مکان:  سالن برج آزادی ساعت:  20:30 قیمت بلیت:  50 و 60 هزار تومان       برچسب‌ها: * عاشقانه های...

کنسرت سامان علی پور (آوای پارسیان) تاریخ: شنبه 11 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30 تا 70 هزار تومان اخبار مرتبط در تالار رودکی تهران؛ گروه «آوای پارسیان» در حضور شهرام ناظری روی صحنه رفتند در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی ماه؛ «آوای پارسیان

کنسرت سامان علی پور (آوای پارسیان) تاریخ: شنبه 11 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30 تا 70 هزار تومان اخبار مرتبط در تالار رودکی تهران؛ گروه «آوای پارسیان» در حضور شهرام ناظری روی صحنه رفتند در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی ماه؛ «آوای پارسیان

کنسرت سامان علی پور (آوای پارسیان) تاریخ:  شنبه 11 اردیبهشت 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  30 تا 70 هزار تومان       اخبار مرتبط در تالار رودکی تهران؛ گروه «آوای پارسیان» در حضور شهرام ناظری روی صحنه رفتند در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی ماه؛ «آوای...

کنسرت گروه مهتاب رو تاریخ: پنج شنبه 9 اردیبهشت 95 مکان: سالن رودکی ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45 و 50 هزار تومان اخبار مرتبط به سرپرستی وصال عرب زاده؛ تور کنسرت «مهتاب رو» از بهبهان آغاز می شود برچسب‌ها: کنسرت گروه مهتاب رو

کنسرت گروه مهتاب رو تاریخ: پنج شنبه 9 اردیبهشت 95 مکان: سالن رودکی ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45 و 50 هزار تومان اخبار مرتبط به سرپرستی وصال عرب زاده؛ تور کنسرت «مهتاب رو» از بهبهان آغاز می شود برچسب‌ها: کنسرت گروه مهتاب رو

کنسرت گروه مهتاب رو تاریخ:  پنج شنبه 9 اردیبهشت 95 مکان:  سالن رودکی ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  45 و 50 هزار تومان       اخبار مرتبط به سرپرستی وصال عرب زاده؛ تور کنسرت «مهتاب رو» از بهبهان آغاز می شود برچسب‌ها: * کنسرت گروه مه...

کنسرت گروه روناک (با اجرای رقص های آیینی اقوام ایرانی) تاریخ: سه شنبه 7 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 20 تا 100 هزار تومان اعضای ارکستر:  کیوان علی محمدی ------------------ نوازنده دف و خواننده جواد انصافی ----------------------

کنسرت گروه روناک (با اجرای رقص های آیینی اقوام ایرانی) تاریخ: سه شنبه 7 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 20 تا 100 هزار تومان اعضای ارکستر: کیوان علی محمدی ------------------ نوازنده دف و خواننده جواد انصافی ----------------------

کنسرت گروه روناک (با اجرای رقص های آیینی اقوام ایرانی) تاریخ:  سه شنبه 7 اردیبهشت 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  20 تا 100 هزار تومان اعضای ارکستر:  کیوان علی محمدی ------------------ نوازنده دف و خواننده جواد انصافی --------------------...

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ: دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان برچسب‌ها: فریدون ناصحی

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ: دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان برچسب‌ها: فریدون ناصحی

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ:  دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان:  فرهنگسرای نیاوران ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  60 هزار تومان       برچسب‌ها: * فریدون...

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ: دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان برچسب‌ها: فریدون ناصحی

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ: دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 60 هزار تومان برچسب‌ها: فریدون ناصحی

رسیتال پیانو فریدون ناصحی تاریخ:  دوشنبه 6 اردیبهشت 95 مکان:  فرهنگسرای نیاوران ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  60 هزار تومان       برچسب‌ها: * فریدون...

کنسرت گروه هایکا تاریخ: یکشنبه 5 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 40 هزار تومان اعضای ارکستر: ویلن: محمدرضا زارعى پیانو: آرش اسکندرلو نوازنده مهمان کاخن: حسین لاله رخ برچسب‌ها: گروه هایکا

کنسرت گروه هایکا تاریخ: یکشنبه 5 اردیبهشت 95 مکان: فرهنگسرای نیاوران ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 40 هزار تومان اعضای ارکستر: ویلن: محمدرضا زارعى پیانو: آرش اسکندرلو نوازنده مهمان کاخن: حسین لاله رخ برچسب‌ها: گروه هایکا

کنسرت گروه هایکا تاریخ:  یکشنبه 5 اردیبهشت 95 مکان:  فرهنگسرای نیاوران ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  40 هزار تومان اعضای ارکستر:  ویلن: محمدرضا زارعى پیانو: آرش اسکندرلو نوازنده مهمان کاخن: حسین لاله رخ       برچسب‌ها: * گروه...

کنسرت بهنام صفوی تاریخ: جمعه 31 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت: 21:45 قیمت بلیت: 40 تا 140 هزار تومان اخبار مرتبط به تهیه‌کنندگی شرکت «اکسیر نوین» آلبوم «معجزه» با صدای «بهنام صفوی» هشتم اردیبهشت منتشر می‌شود گفتگوی مفصل

کنسرت بهنام صفوی تاریخ: جمعه 31 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت: 21:45 قیمت بلیت: 40 تا 140 هزار تومان اخبار مرتبط به تهیه‌کنندگی شرکت «اکسیر نوین» آلبوم «معجزه» با صدای «بهنام صفوی» هشتم اردیبهشت منتشر می‌شود گفتگوی مفصل

کنسرت بهنام صفوی تاریخ:  جمعه 31 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت:  21:45 قیمت بلیت:  40 تا 140 هزار تومان       اخبار مرتبط به تهیه‌کنندگی شرکت «اکسیر نوین» آلبوم «معجزه» با صدای «بهنام صفوی» هشتم اردیبهشت منتشر می‌شود گفتگ...

کنسرت بابک جهانبخش تاریخ: 29 و 30 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت: 18:30 و 21:45 قیمت بلیت: 40 تا 140 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا ی

کنسرت بابک جهانبخش تاریخ: 29 و 30 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت: 18:30 و 21:45 قیمت بلیت: 40 تا 140 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا ی

کنسرت بابک جهانبخش تاریخ:  29 و 30 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساعت:  18:30 و 21:45 قیمت بلیت:  40 تا 140 هزار تومان       اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم...

کنسرت بابک جهانبخش | بجنورد تاریخ: 15 و 16 اردیبهشت 95 مکان: سالن گلشن (بجنورد) ساعت: 18:00، 21:00 قیمت بلیت: 50 تا 120 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا یعنی عشق» د

کنسرت بابک جهانبخش | بجنورد تاریخ: 15 و 16 اردیبهشت 95 مکان: سالن گلشن (بجنورد) ساعت: 18:00، 21:00 قیمت بلیت: 50 تا 120 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا یعنی عشق» د

کنسرت بابک جهانبخش | بجنورد تاریخ:  15 و 16 اردیبهشت 95 مکان:  سالن گلشن (بجنورد) ساعت:  18:00، 21:00 قیمت بلیت:  50 تا 120 هزار تومان       اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا یعن...

کنسرت بابک جهانبخش | کرمان تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: تالار ایرانگردی - کرمان ساعت: 20:00 ، 22:30 قیمت بلیت: 50 تا 80 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا یع

کنسرت بابک جهانبخش | کرمان تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: تالار ایرانگردی - کرمان ساعت: 20:00 ، 22:30 قیمت بلیت: 50 تا 80 هزار تومان اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «اینا یع

کنسرت بابک جهانبخش | کرمان تاریخ:  پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان:  تالار ایرانگردی - کرمان ساعت:  20:00 ، 22:30 قیمت بلیت:  50 تا 80 هزار تومان       اخبار مرتبط اسم آلبوم جدید این خواننده در آستانه اجرای زنده او اعلام شد «بابک جهانبخش» با قطعات آلبوم «...

26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای روی صحنه می رود موسیقی‌ما – نخستین کنسرت خواننده پاپ پس از بیش از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای در کشور برگزار می‌شود. نخستین کنسرت «نریمان» در تاریخ 26 اردیبهشت در حالی در سالن میلاد نمایشگاه بین الم

26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای روی صحنه می رود موسیقی‌ما – نخستین کنسرت خواننده پاپ پس از بیش از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای در کشور برگزار می‌شود. نخستین کنسرت «نریمان» در تاریخ 26 اردیبهشت در حالی در سالن میلاد نمایشگاه بین الم

26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای روی صحنه می رود موسیقی‌ما – نخستین کنسرت خواننده پاپ پس از بیش از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای در کشور برگزار می‌شود. نخستین کنسرت «نریمان» در تاریخ 26 اردیبهشت در حالی در سالن میلاد نمایشگاه بین ال...