تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت نریمان تاریخ: یکشنبه 26 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 21:30 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط 26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای روی

کنسرت نریمان تاریخ: یکشنبه 26 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 21:30 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط 26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه‌ای روی

کنسرت نریمان تاریخ:  یکشنبه 26 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  18:30، 21:30 قیمت بلیت:  40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط 26 اردیبهشت نریمان پس از ده سال ممنوعیت اجرای صحنه...

کنسرت زانیار خسروی تاریخ: جمعه 24 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 22:00 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط این خواننده پس از ماه‌ها دوری از استیج در تهران روی ص

کنسرت زانیار خسروی تاریخ: جمعه 24 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 22:00 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط این خواننده پس از ماه‌ها دوری از استیج در تهران روی ص

کنسرت زانیار خسروی تاریخ:  جمعه 24 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  18:30، 22:00 قیمت بلیت:  40، 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط این خواننده پس از ماه‌ها دوری از استیج در تهرا...

کنسرت گروه پیکلاویه تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ( با نمای 360 ) ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45، 50، 55 و 65 هزار تومان اخبار مرتبط پس از کنسرت گروه «پیکلاویه» در تهران اتفاق افتاد گزارش جالب «پرس تی وی» از یک کنسرت راک برگزاری کنسر

کنسرت گروه پیکلاویه تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ( با نمای 360 ) ساعت: 21:00 قیمت بلیت: 45، 50، 55 و 65 هزار تومان اخبار مرتبط پس از کنسرت گروه «پیکلاویه» در تهران اتفاق افتاد گزارش جالب «پرس تی وی» از یک کنسرت راک برگزاری کنسر

کنسرت گروه پیکلاویه تاریخ:  پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان:  سالن برج آزادی ( با نمای 360 ) ساعت:  21:00 قیمت بلیت:  45، 50، 55 و 65 هزار تومان       اخبار مرتبط پس از کنسرت گروه «پیکلاویه» در تهران اتفاق افتاد گزارش جالب «پرس تی وی» از یک کنسرت راک برگز...

کنسرت بنیامین بهادری تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 22:00 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط سانس‌های تمدیدی اجرای زنده این خواننده در سالن میلا

کنسرت بنیامین بهادری تاریخ: پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 22:00 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط سانس‌های تمدیدی اجرای زنده این خواننده در سالن میلا

کنسرت بنیامین بهادری تاریخ:  پنج شنبه 23 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  18:30، 22:00 قیمت بلیت:  45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط سانس‌های تمدیدی اجرای زنده این خواننده در سا...

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تمدید شد تاریخ: 23، 24، 31 اردیبهشت مکان: تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت: 15:00 قیمت بلیت: 40 تا 100 هزار تومان اخبار مرتبط خواننده‌ی کنترآلتو، مخاطبانش را به قطعاتِ قدیمی و جدیدش مهمان می‌‌کند اولین کنسرت غانم در س

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تمدید شد تاریخ: 23، 24، 31 اردیبهشت مکان: تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت: 15:00 قیمت بلیت: 40 تا 100 هزار تومان اخبار مرتبط خواننده‌ی کنترآلتو، مخاطبانش را به قطعاتِ قدیمی و جدیدش مهمان می‌‌کند اولین کنسرت غانم در س

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان) تمدید شد تاریخ:  23، 24، 31 اردیبهشت مکان:  تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت:  15:00 قیمت بلیت:  40 تا 100 هزار تومان       اخبار مرتبط خواننده‌ی کنترآلتو، مخاطبانش را به قطعاتِ قدیمی و جدیدش مهمان می‌‌کند اولین کنسرت غ...

کنسرت امید حاجیلی تاریخ: چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 19:00، 22:00 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 110، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط ششم بهمن و به میزبانی سالن میلاد نمایشگاه دومین کنسرت زمستا

کنسرت امید حاجیلی تاریخ: چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 19:00، 22:00 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 110، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط ششم بهمن و به میزبانی سالن میلاد نمایشگاه دومین کنسرت زمستا

کنسرت امید حاجیلی تاریخ:  چهارشنبه 22 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  19:00، 22:00 قیمت بلیت:  45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 110، 115، 120 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط ششم بهمن و به میزبانی سالن میلاد نمایشگاه دومین کنسر...

کنسرت امید جهان تاریخ: سه شنبه 21 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 40، 50، 60، 70، 75، 80، 85، 90، 100، 120 هزار تومان اخبار مرتبط حضور محمود جهان در اولین کنسرت پسرش شادی جنوبی به سبک امید جهان در سالن نمایش

کنسرت امید جهان تاریخ: سه شنبه 21 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 40، 50، 60، 70، 75، 80، 85، 90، 100، 120 هزار تومان اخبار مرتبط حضور محمود جهان در اولین کنسرت پسرش شادی جنوبی به سبک امید جهان در سالن نمایش

کنسرت امید جهان تاریخ:  سه شنبه 21 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  40، 50، 60، 70، 75، 80، 85، 90، 100، 120 هزار تومان       اخبار مرتبط حضور محمود جهان در اولین کنسرت پسرش شادی جنوبی به سبک امید جهان در سا...

کنسرت گروه لیان (محسن شریفیان) تاریخ: 21 و 22 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت: 21:15 قیمت بلیت: 35، 45، 55، 65، 75، 85 و 90 هزار تومان اخبار مرتبط تالار وحدت 21 و 22 اردیبهشت میزبان محسن شریفیان تیزر کنسرت گروه «لیان» منتشر شد بر

کنسرت گروه لیان (محسن شریفیان) تاریخ: 21 و 22 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت: 21:15 قیمت بلیت: 35، 45، 55، 65، 75، 85 و 90 هزار تومان اخبار مرتبط تالار وحدت 21 و 22 اردیبهشت میزبان محسن شریفیان تیزر کنسرت گروه «لیان» منتشر شد بر

کنسرت گروه لیان (محسن شریفیان) تاریخ:  21 و 22 اردیبهشت 95 مکان:  تالار وحدت (با نمای 360 درجه) ساعت:  21:15 قیمت بلیت:  35، 45، 55، 65، 75، 85 و 90 هزار تومان       اخبار مرتبط تالار وحدت 21 و 22 اردیبهشت میزبان محسن شریفیان تیزر کنسرت گروه «لیان» منت...

کنسرت علی عبدالمالکی تاریخ: دوشنبه 20 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 60، 65، 75، 85، 100، 120 و 140 هزار تومان اخبار مرتبط این خواننده در کارگاه ترانه «بابک صحرایی» گفت: علی عبدالمالکی: قبل از

کنسرت علی عبدالمالکی تاریخ: دوشنبه 20 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 40، 45، 55، 60، 65، 75، 85، 100، 120 و 140 هزار تومان اخبار مرتبط این خواننده در کارگاه ترانه «بابک صحرایی» گفت: علی عبدالمالکی: قبل از

کنسرت علی عبدالمالکی تاریخ:  دوشنبه 20 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  40، 45، 55، 60، 65، 75، 85، 100، 120 و 140 هزار تومان       اخبار مرتبط این خواننده در کارگاه ترانه «بابک صحرایی» گفت: علی عبدالمالکی: ...

کنسرت گروه دنگ شو تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: مرکز همایشهای برج میلاد ( با نمای 360 ) ساعت: 18:15، 21:45 قیمت بلیت: 35، 50، 60، 75، 90، 100، 115 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط در اولین مقصد از تور کنسرت‌های این گروه «دنگ‌شو» برای دومین‌بار در بها

کنسرت گروه دنگ شو تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: مرکز همایشهای برج میلاد ( با نمای 360 ) ساعت: 18:15، 21:45 قیمت بلیت: 35، 50، 60، 75، 90، 100، 115 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط در اولین مقصد از تور کنسرت‌های این گروه «دنگ‌شو» برای دومین‌بار در بها

کنسرت گروه دنگ شو تاریخ:  جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان:  مرکز همایشهای برج میلاد ( با نمای 360 ) ساعت:  18:15، 21:45 قیمت بلیت:  35، 50، 60، 75، 90، 100، 115 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط در اولین مقصد از تور کنسرت‌های این گروه «دنگ‌شو» برای دومین‌بار...

کنسرت گروه پالس تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: تالار ایوان شمس ( با نمای 360 ) ساعت: 18:00 قیمت بلیت: 55 و 65 هزار تومان اخبار مرتبط نیما رمضان، آرش سعیدى و مانى صفى‌خانى فعالیت خود را در قالب گروهى جدید آغاز کردند اولین تک‌آهنگ گروه «پالس» منتشر ش

کنسرت گروه پالس تاریخ: جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان: تالار ایوان شمس ( با نمای 360 ) ساعت: 18:00 قیمت بلیت: 55 و 65 هزار تومان اخبار مرتبط نیما رمضان، آرش سعیدى و مانى صفى‌خانى فعالیت خود را در قالب گروهى جدید آغاز کردند اولین تک‌آهنگ گروه «پالس» منتشر ش

کنسرت گروه پالس تاریخ:  جمعه 17 اردیبهشت 95 مکان:  تالار ایوان شمس ( با نمای 360 ) ساعت:  18:00 قیمت بلیت:  55 و 65 هزار تومان       اخبار مرتبط نیما رمضان، آرش سعیدى و مانى صفى‌خانى فعالیت خود را در قالب گروهى جدید آغاز کردند اولین تک‌آهنگ گروه «پالس»...

کنسرت محمد علیزاده (تمدید شد) تاریخ: 16 و 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 21:30 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط علیزاده کنسرت‌هایش در تهران را با چهار سانس اج

کنسرت محمد علیزاده (تمدید شد) تاریخ: 16 و 17 اردیبهشت 95 مکان: سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت: 18:30، 21:30 قیمت بلیت: 45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان اخبار مرتبط علیزاده کنسرت‌هایش در تهران را با چهار سانس اج

کنسرت محمد علیزاده (تمدید شد) تاریخ:  16 و 17 اردیبهشت 95 مکان:  سالن میلاد نمایشگاه (با نمای 360) ساعت:  18:30، 21:30 قیمت بلیت:  45، 55، 65، 75، 80، 85، 90، 100، 105، 115، 120 و 130 هزار تومان       اخبار مرتبط علیزاده کنسرت‌هایش در تهران را با چهار ...

کنسرت حسین صفامنش (گروه آرشاویر) تاریخ: یکشنبه 9 خرداد 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30، 35، 40 ، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 هزار تومان اعضای ارکستر:  علیرضا صنعتی .................... عود امین امینی ......................... سنتور شقایق ب

کنسرت حسین صفامنش (گروه آرشاویر) تاریخ: یکشنبه 9 خرداد 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30، 35، 40 ، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 هزار تومان اعضای ارکستر: علیرضا صنعتی .................... عود امین امینی ......................... سنتور شقایق ب

کنسرت حسین صفامنش (گروه آرشاویر) تاریخ:  یکشنبه 9 خرداد 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  30، 35، 40 ، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 هزار تومان اعضای ارکستر:  علیرضا صنعتی .................... عود امین امینی ......................... سنتور شقایق...

کنسرت ارکستر بزرگ داتا (خاک وطن) تاریخ: پنج شنبه 30 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ساعت: 18:00 قیمت بلیت: 50، 60، 65، 70 هزار تومان برچسب‌ها: ارکستر بزرگ داتا

کنسرت ارکستر بزرگ داتا (خاک وطن) تاریخ: پنج شنبه 30 اردیبهشت 95 مکان: سالن برج آزادی ساعت: 18:00 قیمت بلیت: 50، 60، 65، 70 هزار تومان برچسب‌ها: ارکستر بزرگ داتا

کنسرت ارکستر بزرگ داتا (خاک وطن) تاریخ:  پنج شنبه 30 اردیبهشت 95 مکان:  سالن برج آزادی ساعت:  18:00 قیمت بلیت:  50، 60، 65، 70 هزار تومان       برچسب‌ها: * ارکستر بزر...

کنسرت سماع زرکوبان (ودود مؤذن) تاریخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30، 40، 45، 50، 55، 60، 70، 80، 90 ، 100 و 110 هزار تومان اعضای ارکستر:  نوازنده تنبور: ساسان شکاریان تنبک و دف : هادی ارجمند و بهرنگ پادیر رباب : نی

کنسرت سماع زرکوبان (ودود مؤذن) تاریخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 95 مکان: تالار وحدت ساعت: 21:30 قیمت بلیت: 30، 40، 45، 50، 55، 60، 70، 80، 90 ، 100 و 110 هزار تومان اعضای ارکستر: نوازنده تنبور: ساسان شکاریان تنبک و دف : هادی ارجمند و بهرنگ پادیر رباب : نی

کنسرت سماع زرکوبان (ودود مؤذن) تاریخ:  سه شنبه 28 اردیبهشت 95 مکان:  تالار وحدت ساعت:  21:30 قیمت بلیت:  30، 40، 45، 50، 55، 60، 70، 80، 90 ، 100 و 110 هزار تومان اعضای ارکستر:  نوازنده تنبور: ساسان شکاریان تنبک و دف : هادی ارجمند و بهرنگ پادیر رباب : ...