تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

پیپا معروف به گیتار چینی میباشد دارای سابقه ای به بیش از دو هزار سال می باشد. برخی اوقات آنرا لوت چینی نیز نام میبرند که بسیاری از سازهای آسیا بالاخص سازهای جنوب آسیا از این ساز بوجود آمده است و شاید بتوان آنرا مادر سازهای زهی جنوب آسیا دانست. از جمله biwa

پیپا معروف به گیتار چینی میباشد دارای سابقه ای به بیش از دو هزار سال می باشد. برخی اوقات آنرا لوت چینی نیز نام میبرند که بسیاری از سازهای آسیا بالاخص سازهای جنوب آسیا از این ساز بوجود آمده است و شاید بتوان آنرا مادر سازهای زهی جنوب آسیا دانست. از جمله biwa

پیپا معروف به گیتار چینی میباشد دارای سابقه ای به بیش از دو هزار سال می باشد. برخی اوقات آنرا لوت چینی نیز نام میبرند که بسیاری از سازهای آسیا بالاخص سازهای جنوب آسیا از این ساز بوجود آمده است و شاید بتوان آنرا مادر سازهای زهی جنوب آسیا دانست. از جمله ...

نقل قولی ازاستاد محمد رضا شجریان:  هر دانگ صدا شامل سه پرده می باشد. بنابراین اگر کسی چهار دانگ صدا یعنی 12 پرده را آواز بخواند یک خواننده خوب می باشد اگر پنج دانگ صدا یعنی 15 پرده را بخواند خواننده ای عالی می باشد و اگر شش دانگ صدا یعنی 18 پرده را بخواند

نقل قولی ازاستاد محمد رضا شجریان: هر دانگ صدا شامل سه پرده می باشد. بنابراین اگر کسی چهار دانگ صدا یعنی 12 پرده را آواز بخواند یک خواننده خوب می باشد اگر پنج دانگ صدا یعنی 15 پرده را بخواند خواننده ای عالی می باشد و اگر شش دانگ صدا یعنی 18 پرده را بخواند

نقل قولی ازاستاد محمد رضا شجریان: هر دانگ صدا شامل سه پرده می باشد. بنابراین اگر کسی چهار دانگ صدا یعنی 12 پرده را آواز بخواند یک خواننده خوب می باشد اگر پنج دانگ صدا یعنی 15 پرده را بخواند خواننده ای عالی می باشد و اگر شش دانگ صدا یعنی 18 پرده را بخوا...

مروری بر مبانی موسیقی    :musical_score:دینامیک ها Dynamics : . وقتی به یک قطعه موسیقی با دقت گوش میدهیم درمیابیم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده میشوند.  آهنگساز یا تنظیم کننده است که تصمیم میگیرد کجای نت موسیقی اش بلند و کج

مروری بر مبانی موسیقی :musical_score:دینامیک ها Dynamics : . وقتی به یک قطعه موسیقی با دقت گوش میدهیم درمیابیم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده میشوند. آهنگساز یا تنظیم کننده است که تصمیم میگیرد کجای نت موسیقی اش بلند و کج

مروری بر مبانی موسیقی :musical_score:دینامیک ها Dynamics : . وقتی به یک قطعه موسیقی با دقت گوش میدهیم درمیابیم که در جاهایی از قطعه، صدای سازها بلندتر و در جاهایی کمتر شنیده میشوند. آهنگساز یا تنظیم کننده است که تصمیم میگیرد کجای نت موسیقی اش بلند و کج...

هنرکنترل وپرورش انگشتان چیست؟ مجموعه ای از تمرینات که شما را به سمت قابلیتهای فیزی کی مورد نیاز انگشتانتان راهنمایی میکند. ورزشی که در نهایت موجب آن میشود تا انگشتان در عین تکفیک از هماهنگی بالایی نیز برخوردار شوند.  این تمرینات بر اساس چندین هدف مشخص شده

هنرکنترل وپرورش انگشتان چیست؟ مجموعه ای از تمرینات که شما را به سمت قابلیتهای فیزی کی مورد نیاز انگشتانتان راهنمایی میکند. ورزشی که در نهایت موجب آن میشود تا انگشتان در عین تکفیک از هماهنگی بالایی نیز برخوردار شوند. این تمرینات بر اساس چندین هدف مشخص شده

هنرکنترل وپرورش انگشتان چیست؟ مجموعه ای از تمرینات که شما را به سمت قابلیتهای فیزی کی مورد نیاز انگشتانتان راهنمایی میکند. ورزشی که در نهایت موجب آن میشود تا انگشتان در عین تکفیک از هماهنگی بالایی نیز برخوردار شوند. این تمرینات بر اساس چندین هدف مشخص ش...

گاهی اوقات که گوشی های ویلن کوک نگه نمیدارند و مدام باید گوشی هارو جابجا کنید تا در جای خود سفت شوند به جای کار اشتباهی که خیلی ها انجام میدهند و به گوشی ها کلیفن میزنند و یا برای تمیز کردن سیم ها از دستمال خیس یا الکل یا غیره استفاده میکنند، روش صحیح این

گاهی اوقات که گوشی های ویلن کوک نگه نمیدارند و مدام باید گوشی هارو جابجا کنید تا در جای خود سفت شوند به جای کار اشتباهی که خیلی ها انجام میدهند و به گوشی ها کلیفن میزنند و یا برای تمیز کردن سیم ها از دستمال خیس یا الکل یا غیره استفاده میکنند، روش صحیح این

گاهی اوقات که گوشی های ویلن کوک نگه نمیدارند و مدام باید گوشی هارو جابجا کنید تا در جای خود سفت شوند به جای کار اشتباهی که خیلی ها انجام میدهند و به گوشی ها کلیفن میزنند و یا برای تمیز کردن سیم ها از دستمال خیس یا الکل یا غیره استفاده میکنند، روش صحیح ...

138 :cherry_blossom::leaves:درباره ویولون :cherry_blossom::leaves: ویولون، سازی با توانمندی های بسیار در زمینه اجرای موسیقی است و این موضوع حاصل از امکاناتی است که پیش از هر عاملی، ساز با ویژگی های منحصر به فرد خود در زمینه طراحی و ساخت و نیز اصلاحات انجام

138 :cherry_blossom::leaves:درباره ویولون :cherry_blossom::leaves: ویولون، سازی با توانمندی های بسیار در زمینه اجرای موسیقی است و این موضوع حاصل از امکاناتی است که پیش از هر عاملی، ساز با ویژگی های منحصر به فرد خود در زمینه طراحی و ساخت و نیز اصلاحات انجام

138 :cherry_blossom::leaves:درباره ویولون :cherry_blossom::leaves: ویولون، سازی با توانمندی های بسیار در زمینه اجرای موسیقی است و این موضوع حاصل از امکاناتی است که پیش از هر عاملی، ساز با ویژگی های منحصر به فرد خود در زمینه طراحی و ساخت و نیز اصلاحات ا...