تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

حضور فخرالدینی، نوربخش، سریر و شهبازیان در تمرین امروز ارکستر سمفونیک/ ارکستر در سالن تشریفات تمرین کرد

حضور فخرالدینی، نوربخش، سریر و شهبازیان در تمرین امروز ارکستر سمفونیک/ ارکستر در سالن تشریفات تمرین کرد

[خبرگزاری فارس: حضور فخرالدینی، نوربخش، سریر و شهبازیان در تمرین امروز ارکستر سمفونیک/ ارکستر در سالن تشریفات تمری...