تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت

«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت

نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید با تأثر و تألم درگذشت بانوی هنرمند، خانم طلیعه کامران، نقاش پیشکسوت و نوازنده چیره دست سنتور، آخرین شاگرد استاد حبیب سماعی، پدر سنتورنوازی معاصر ایران، را اعلام نموده به اطلاع می رس...

نت آواز بیات اصفهان . تار داریوش طلایی آواز نورالدین رضوی سروستانی . آوانگاری نیما فریدونی

نت آواز بیات اصفهان . تار داریوش طلایی آواز نورالدین رضوی سروستانی . آوانگاری نیما فریدونی

آوانگاری اولیه ی این آهنگ توسط ایمان ملکی انجام گردیده و اینجانب ضمن آوانگاری تکمیلی آن و ویرایشش آن را به نسخه ی رایانه ای تبدیل نموده ام . حمایت کننده ی این پروژه دکتر خلیل قاسم زاده بیراهنی نوازنده تار ساکن تهران می باشند.   نیما فریدونی . تهران . ۲...