تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

" وقتی فهمیدم که همسایه‌هایمان تحملِ شنیدنِ صدای سازِ مرا ندارند و شکایتم را پیش پدرم می‍‌برند،سازم را زیرِ عبایم مخفی کردم و از خانه بیرون زدم و سوارِ واگن اسبی شدم که آن‌روزها مسافتِ خیابان لاله زار را تا کاراژِ ماشین طی می‌کرد.تمامِ روز را در آن وا

" وقتی فهمیدم که همسایه‌هایمان تحملِ شنیدنِ صدای سازِ مرا ندارند و شکایتم را پیش پدرم می‍‌برند،سازم را زیرِ عبایم مخفی کردم و از خانه بیرون زدم و سوارِ واگن اسبی شدم که آن‌روزها مسافتِ خیابان لاله زار را تا کاراژِ ماشین طی می‌کرد.تمامِ روز را در آن وا