تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ارکستر کوبش | مجتبی قارداشی و حمید مقدم | راوی : حمید پاکیزه

ارکستر کوبش | مجتبی قارداشی و حمید مقدم | راوی : حمید پاکیزه

ارکستر کوبش | مجتبی قارداشی و حمید مقدم | راوی : حمید پاکیزه 3 خرداد 1395 | ساعت 17 بومهن روبروی شهرداری جنب پارک شقایق مجمتمع فرهنگی هنری مهر  سرپرست گروه : حمید پاکیزه تنظیم قطعات : حمید پاکیزه | امید خاکساری شاعر : منصور کیو...