تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مصطفی عزیزی | هنرآموز تنبور

مصطفی عزیزی | هنرآموز تنبور

مصطفی عزیزی | هنرآموز تنبور   تکنوازی تنبوردر جشنواره سردشت،مصطفی عزیزی،مقام، استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.MP4     تکنوازی تنبور،مصطفی عزیزی،مقام، استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95....