تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دف حبیبی مدل خورشیدی 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 620 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مصنوعی با دانه های برجسته 77,0

دف حبیبی مدل خورشیدی 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 620 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مصنوعی با دانه های برجسته 77,0

دف حبیبی مدل خورشیدی 3/4 * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 620 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مصنوعی با دانه های برجست...

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفح

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفح

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-35 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - ج...

دف حبیبی مدل مشکی دف حبیبی مدل مشکی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 720 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چرم براق

دف حبیبی مدل مشکی دف حبیبی مدل مشکی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 720 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چرم براق

دف حبیبی مدل مشکی دف حبیبی مدل مشکی * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 720 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چر...

دف حبیبی مدل الیت دف حبیبی مدل الیت مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 660 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته - طرح

دف حبیبی مدل الیت دف حبیبی مدل الیت مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 660 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته - طرح

دف حبیبی مدل الیت دف حبیبی مدل الیت * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 660 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته...

دف حبیبی مدل خورشیدی دف حبیبی مدل خورشیدی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 690 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مصنوعی ب

دف حبیبی مدل خورشیدی دف حبیبی مدل خورشیدی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 690 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مصنوعی ب

دف حبیبی مدل خورشیدی دف حبیبی مدل خورشیدی * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 690 گرم- سبک جدیدی در هنر ساخت سازهای فریمی - استفاده از پوست مص...

دف حبیبی مدل سفید دف حبیبی مدل سفید مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 700 گرم- مناسب برای نوآموزان 38,000 تومان

دف حبیبی مدل سفید دف حبیبی مدل سفید مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 700 گرم- مناسب برای نوآموزان 38,000 تومان

دف حبیبی مدل سفید دف حبیبی مدل سفید * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: قهوه‌ای - وزن: 700 گرم- مناسب برای نوآموزان     38,000 تومان[دف حبیبی مدل سف...

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گ

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گ

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-25 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس صفحات کناری: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی ا...

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفح

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفح

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 گیتار کلاسیک آریا مدل AK-45 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود (Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود (Rosewood) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - ج...

کیبورد کاسیو مدل WK-240 کیبورد کاسیو مدل WK-240 مشخصات اصلی ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: 320 کیلوبایت - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 1

کیبورد کاسیو مدل WK-240 کیبورد کاسیو مدل WK-240 مشخصات اصلی ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: 320 کیلوبایت - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +12 تا 1

کیبورد کاسیو مدل WK-240 کیبورد کاسیو مدل WK-240 * مشخصات اصلی  ابعاد: 13.4 × 38.5 × 116 سانتی متر - وزن: 6.9 کیلو‌گرم - تعداد اکتاو: 6 - نوع کلاویه: Piano style - دارای داخلی - حافظه داخلی: 320 کیلوبایت - به همراه پوپیتر دارد ندارد دارد - تغییر گام: +1...

Rode Link Filmmaker Wireless Microphone Kit کیت میکروفون بی سیم یقه ای رود مدل Link Filmmaker مشخصات کلی 400 گرم4.5 × 4.5 × 12 میلی‌مترنوع میکروفن: یقه‌ای - فرکانس پاسخ‌گویی: 60Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 3000 اهم - سایز دیافراگم: اینچ-33.5dB re 1 Volt/Pa

Rode Link Filmmaker Wireless Microphone Kit کیت میکروفون بی سیم یقه ای رود مدل Link Filmmaker مشخصات کلی 400 گرم4.5 × 4.5 × 12 میلی‌مترنوع میکروفن: یقه‌ای - فرکانس پاسخ‌گویی: 60Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 3000 اهم - سایز دیافراگم: اینچ-33.5dB re 1 Volt/Pa

RODE LINK FILMMAKER WIRELESS MICROPHONE KIT کیت میکروفون بی سیم یقه ای رود مدل LINK FILMMAKER * مشخصات کلی  400 گرم4.5 × 4.5 × 12 میلی‌مترنوع میکروفن: یقه‌ای - فرکانس پاسخ‌گویی: 60Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 3000 اهم - سایز دیافراگم: اینچ-33.5dB re 1 V...

Rode Podcaster Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Podcaster مشخصات کلی 610 گرم56 × 215 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 40Hz - 14kHz - سایز دیافراگم: اینچ30 - تا 2 +/- دسیبل5V - USB USB - الگوی قطبی: کاردیود 765,000 تومان

Rode Podcaster Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Podcaster مشخصات کلی 610 گرم56 × 215 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 40Hz - 14kHz - سایز دیافراگم: اینچ30 - تا 2 +/- دسیبل5V - USB USB - الگوی قطبی: کاردیود 765,000 تومان

RODE PODCASTER DYNAMIC MICROPHONE میکروفن داینامیک رود مدل PODCASTER * مشخصات کلی  610 گرم56 × 215 میلی‌مترنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 40Hz - 14kHz - سایز دیافراگم: اینچ30 - تا 2 +/- دسیبل5V - USB USB - الگوی قطبی: کاردیود     765,000 توم...

Rode Procaster Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Procaster مشخصات کلی 695 گرم53 × 214 میلی‌متر1100 گرمنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 75Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 320 اهم - سایز دیافراگم: اینچ56 - تا 2 +/- دسیبلXLR - الگوی قطبی: کاردی

Rode Procaster Dynamic Microphone میکروفن داینامیک رود مدل Procaster مشخصات کلی 695 گرم53 × 214 میلی‌متر1100 گرمنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 75Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 320 اهم - سایز دیافراگم: اینچ56 - تا 2 +/- دسیبلXLR - الگوی قطبی: کاردی

RODE PROCASTER DYNAMIC MICROPHONE میکروفن داینامیک رود مدل PROCASTER * مشخصات کلی  695 گرم53 × 214 میلی‌متر1100 گرمنوع میکروفن: داینامیک - فرکانس پاسخ‌گویی: 75Hz - 18kHz - امپدانس خروجی: 320 اهم - سایز دیافراگم: اینچ56 - تا 2 +/- دسیبلXLR - الگوی قطبی:...

سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددی سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددی مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عدد 420,000 تومان

سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددی سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددی مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عدد 420,000 تومان

سازدهنی سوزوکی مدل BLUES MASTER پک شش عددی سازدهنی سوزوکی مدل BLUES MASTER پک شش عددی * مشخصات اصلی  نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عدد     420,000 تومان[سازدهنی سوزوکی مدل Blues Master پک شش عددی - Suzuki Blues Master Harm...

اسنر مپکس مدل VS455S اسنر مپکس مدل VS455S مشخصات قطر دهانه: 14 اینچ - عمق: 5.5 اینچ - جنس بدنه: استیل با روکش کروم - رنگ بدنه: نقره‌ای - جنس طوقه: کروم - رنگ طوقه: نقره‌ای - جنس سخت افزار : کروم - رنگ سخت افزار: نقره‌ای - تعداد قلاب: 8 عدد 400,000 تومان

اسنر مپکس مدل VS455S اسنر مپکس مدل VS455S مشخصات قطر دهانه: 14 اینچ - عمق: 5.5 اینچ - جنس بدنه: استیل با روکش کروم - رنگ بدنه: نقره‌ای - جنس طوقه: کروم - رنگ طوقه: نقره‌ای - جنس سخت افزار : کروم - رنگ سخت افزار: نقره‌ای - تعداد قلاب: 8 عدد 400,000 تومان

اسنر مپکس مدل VS455S اسنر مپکس مدل VS455S * مشخصات  قطر دهانه: 14 اینچ - عمق: 5.5 اینچ - جنس بدنه: استیل با روکش کروم - رنگ بدنه: نقره‌ای - جنس طوقه: کروم - رنگ طوقه: نقره‌ای - جنس سخت افزار : کروم - رنگ سخت افزار: نقره‌ای - تعداد قلاب: 8 عدد     400,0...

چوب درام ویک فرث مدل American Classic Extreme 8D چوب درام ویک فرث مدل American Classic Extreme 8D مشخصات طول: 16.5 اینچ - قطر: 0.540 اینچ - ساخته شده از جنس هیکوری - جنس سری: چوب - شکل سری: اشکی - رنگ: چوب - قدرت بیشتر - دارای صدایی غنی بر روی سنج‌ها 40,0

چوب درام ویک فرث مدل American Classic Extreme 8D چوب درام ویک فرث مدل American Classic Extreme 8D مشخصات طول: 16.5 اینچ - قطر: 0.540 اینچ - ساخته شده از جنس هیکوری - جنس سری: چوب - شکل سری: اشکی - رنگ: چوب - قدرت بیشتر - دارای صدایی غنی بر روی سنج‌ها 40,0

چوب درام ویک فرث مدل AMERICAN CLASSIC EXTREME 8D چوب درام ویک فرث مدل AMERICAN CLASSIC EXTREME 8D * مشخصات  طول: 16.5 اینچ - قطر: 0.540 اینچ - ساخته شده از جنس هیکوری - جنس سری: چوب - شکل سری: اشکی - رنگ: چوب - قدرت بیشتر - دارای صدایی غنی بر روی سنج‌ه...