تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صف

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صف

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS102A سایز 1/2 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 2/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - ...

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:

گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A گیتار کلاسیک یاماها مدل CGS104A * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گ...

گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:

گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 مشخصات کلی گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:

گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40 * مشخصات کلی  گیتار الکترو کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر (Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: مرانتی (Meranti) - جنس صفحات کناری: مرانتی (Meranti) - جنس دسته: ناتو (Nato) - جنس صفحه‌ی انگشت‌...

Rode DS-1 Adjustable Microphone Desk Stand پایه میکروفون رومیزی قابل تنظیم رود مدل DS-1 مشخصات کلی 980 گرم147 × 147 × 260 میلی‌متر 107,000 تومان

Rode DS-1 Adjustable Microphone Desk Stand پایه میکروفون رومیزی قابل تنظیم رود مدل DS-1 مشخصات کلی 980 گرم147 × 147 × 260 میلی‌متر 107,000 تومان

RODE DS-1 ADJUSTABLE MICROPHONE DESK STAND پایه میکروفون رومیزی قابل تنظیم رود مدل DS-1 * مشخصات کلی  980 گرم147 × 147 × 260 میلی‌متر     107,000 تومان[پایه میکروفون رومیزی قابل تنظیم رود مدل DS-1 - Rode DS-1 Adjustable Microphone Desk ...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 103M مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر یکپارچه (Solid Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله (Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله (Sapele) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 103M مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر یکپارچه (Solid Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله (Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله (Sapele) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - جنس

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 103M * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر یکپارچه (Solid Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ساپله (Sapele) - جنس صفحات کناری: ساپله (Sapele) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood)...

دف حبیبی مدل ویژه سبز دف حبیبی مدل ویژه سبز مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 730 گرم 300,000 تومان

دف حبیبی مدل ویژه سبز دف حبیبی مدل ویژه سبز مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 730 گرم 300,000 تومان

دف حبیبی مدل ویژه سبز دف حبیبی مدل ویژه سبز * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: استاندارد 4/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 730 گرم     300,000 تومان[دف حبیبی مدل ویژه س...

بندیر حبیبی مدل سبز بندیر حبیبی مدل سبز مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 800 گرم 300,000 تومان

بندیر حبیبی مدل سبز بندیر حبیبی مدل سبز مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 800 گرم 300,000 تومان

بندیر حبیبی مدل سبز بندیر حبیبی مدل سبز * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: سبز - وزن: 800 گرم     300,000 تومان[بندیر حبیبی مدل س...

گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS مشخصات کلی گیتار باس اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 21 عدد - تعداد سیم‌ها: 4 عدد- مقیاس گیتار:

گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS مشخصات کلی گیتار باس اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 21 عدد - تعداد سیم‌ها: 4 عدد- مقیاس گیتار:

گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS گیتار باس آریا مدل STB-JB 3TS * مشخصات کلی  گیتار باس اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 21 عدد - تعداد سیم‌ها: 4 عدد- مقیاس گ...

گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد-

گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد-

گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR گیتار الکتریک آریا مدل STG-004 SWR * مشخصات کلی  گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: ...

گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد- م

گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK مشخصات کلی گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 عدد- م

گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK گیتار الکتریک آریا مدل STG-003 BK * مشخصات کلی  گیتار الکتریک اندازه 4/4 - جنس بدنه: لاله‌ی درختی (Basswood) - جنس دسته: افرا (Maple) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) - تعداد فرت‌ها: 22 عدد - تعداد سیم‌ها: 6 ...

گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس ص

گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس ص

گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C گیتار کلاسیک آریا مدل A-40 C * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) -...

دف حبیبی مدل نوجوان مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 1/2 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 45 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 620 گرم- اندازه کوچک - مناسب برای نوجوانان 88,000 تومان

دف حبیبی مدل نوجوان مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 1/2 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 45 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 620 گرم- اندازه کوچک - مناسب برای نوجوانان 88,000 تومان

دف حبیبی مدل نوجوان * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 1/2 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 45 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 620 گرم- اندازه کوچک - مناسب برای نوجوانان     88,000 تومان[دف حبیبی مدل نوجو...

بندیر حبیبی مدل ماهاگونی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: ماهاگونی - وزن: 800 گرم 300,000 تومان

بندیر حبیبی مدل ماهاگونی مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: ماهاگونی - وزن: 800 گرم 300,000 تومان

بندیر حبیبی مدل ماهاگونی * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: بزرگ - پهنای طوق: ضخیم - قطر طوق: 53 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چوب - رنگ طوق: ماهاگونی - وزن: 800 گرم     300,000 تومان[بندیر حبیبی مدل ماهاگو...

دف حبیبی مدل مشکی 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 670 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چرم براق یا اشبالت - دارای

دف حبیبی مدل مشکی 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 670 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چرم براق یا اشبالت - دارای

دف حبیبی مدل مشکی 3/4 * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم براق - رنگ طوق: مشکی - وزن: 670 گرم- جدید‌ترین نسخه از دف های حبیبی - کمانه بسیار سبک با روکش چرم براق یا اشبالت - ...

دف حبیبی مدل الیت 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 680 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته - طرح و رنگ آمیزی همچون

دف حبیبی مدل الیت 3/4 مشخصات جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 680 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته - طرح و رنگ آمیزی همچون

دف حبیبی مدل الیت 3/4 * مشخصات  جنس پوست: پوست مصنوعی - سایز طوق: کوچک 3/4 - پهنای طوق: متوسط - قطر طوق: 50 سانتی‌متر - جنس دور طوق: چرم - رنگ طوق: کرم - وزن: 680 گرم- نسخه تکامل یافته از دف های حبیبی - پوست مصنوعی با دانه های برجسته - طرح و رنگ آمیزی ...