تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

پایه کیبورد ضربدری هرکولس مدل KS210B مشخصات  - مناسب برای: کیبورد - دارای دو طبقه - سیستم قفل خودکار EZ-LOK با 5 ارتفاع مختلف - پایه ضربدری دو تایی با لوله‌های مربعی از جنس استیل برای قدرت و تکیه بهتر - درپوش‌های قابل تنظیم انتهای پایه‌ها برای ثبات پایه ر

پایه کیبورد ضربدری هرکولس مدل KS210B مشخصات - مناسب برای: کیبورد - دارای دو طبقه - سیستم قفل خودکار EZ-LOK با 5 ارتفاع مختلف - پایه ضربدری دو تایی با لوله‌های مربعی از جنس استیل برای قدرت و تکیه بهتر - درپوش‌های قابل تنظیم انتهای پایه‌ها برای ثبات پایه ر

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP6005 مشخصات  تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت تنظیم راحت 1,100,000 تومان

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP6005 مشخصات تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت تنظیم راحت 1,100,000 تومان

پایه های‌هت مپکس مدل H600 مشخصات  تعداد قطعات: یک عدد - تعداد پدال: یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - رنگ: کروم - قابلیت تنظیم در 10 حالت - بسیار سنگین و با ثبات - دارای یک پدال تک - ضد لرزش 300,000 تومان

پایه های‌هت مپکس مدل H600 مشخصات تعداد قطعات: یک عدد - تعداد پدال: یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - رنگ: کروم - قابلیت تنظیم در 10 حالت - بسیار سنگین و با ثبات - دارای یک پدال تک - ضد لرزش 300,000 تومان

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 EBI مشخصات  تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: مشکی - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 EBI مشخصات تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: مشکی - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 CBI مشخصات  تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم-مشکی - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قا

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 CBI مشخصات تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم-مشکی - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قا

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 مشخصات  تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت تنظی

ست کامل پایه درام مپکس مدل HP8005 مشخصات تعداد قطعات: پنج عدد - تعداد پدال: دو عدد یک عدد - پایه های هت: یک عدد - پایه کرش: یک عدد - پایه راید: یک عدد - پدال های هت: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - پایه‌ی دوبل - مقاومت و ثبات بالا - قابلیت تنظی

پایه ویولن هرکولس مدل DS571B مشخصات  - مناسب برای: ویولن ، ویولا - سازگار با ویولن‌های سایز 1/4 تا 4/4 و ویولاهای (ویولن آلتو) 12 تا 17 اینچی - سیستم نگهدارنده‌ی خودکار (Auto Grip System) - محل قرارگیری آرشه - فوم محافظ با فرمول ویژه - ارتفاع قابل تنظیم ا

پایه ویولن هرکولس مدل DS571B مشخصات - مناسب برای: ویولن ، ویولا - سازگار با ویولن‌های سایز 1/4 تا 4/4 و ویولاهای (ویولن آلتو) 12 تا 17 اینچی - سیستم نگهدارنده‌ی خودکار (Auto Grip System) - محل قرارگیری آرشه - فوم محافظ با فرمول ویژه - ارتفاع قابل تنظیم ا

پایه تام تام مپکس مدل TS960 مشخصات  تعداد قطعات: یک عدد - پایه فلورتام: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - ساختار لوله‌ای - ضد لرزش - پایه دوبل و با ثبات - مناسب برای تام‌تام و سنج راید - ارتعاش آزادانه‌تر 700,000 تومان

پایه تام تام مپکس مدل TS960 مشخصات تعداد قطعات: یک عدد - پایه فلورتام: یک عدد - قابلیت تنظیم: دارد - رنگ: کروم - ساختار لوله‌ای - ضد لرزش - پایه دوبل و با ثبات - مناسب برای تام‌تام و سنج راید - ارتعاش آزادانه‌تر 700,000 تومان